VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Komende activiteiten

Activiteiten 2021

VMR Webinar Omgevingsverordeningen: ontwikkelingen, trends en gevolgen - 4 februari 2021

Bekijkt u hier het programma en de presentaties

VMR Webinar - Bodemdaling in stad en ommeland: gevolgen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid - 17 maart 2021

Bekijkt u hier het programma en de presentaties

VMR Webinar - Voorkomen van ontbossing voor vlees- en palmolieproductie via verduurzaming mondiale handelsketens - 14 april 2021

Bekijkt u hier het programma, de opname en de presentaties

VMR-ELI Webinar - CETA and its investor-state dispute settlement system: blessing or threat to sustainable development? - 23 april 2021

Bekijkt u hier het programma, de opname en de presentaties

VMR Webinar - Zeer zorgwekkende stoffen - 27 mei 2021

Bekijkt u hier het programma, de opname en de presentaties

VMR Jong over de energietransitie

Bekijkt u hier het verslag

VMR Webinar - Zorgvuldigheid voor mens en milieu bij internationaal ondernemen: van vrijwilligheid naar bindende regels

Bekijkt u hier het programma en de presentaties

VMR Webinar - Het Schone Lucht Akkoord en grenzen aan industriële emissies

Bekijkt u hier het programma en de presentaties

Activiteiten 2020

VMR Themabijeenkomst - Het URGENDA-arrest: analyse en vooruitblik - 24 januari 2020

Bekijkt u hier het programma en de presentaties

VMR Verdiepingsbijeenkomst - 5 maart 2020

Effectieve handhaving van het omgevingsrecht

Bekijkt u hier het programma en de presentatie        

VMR Webinar - Zoönosen en het milieurecht - 2 juli 2020

Bekijkt u hier het programma en de presentatie

VMR Actualiteitendag 2020 - 1 oktober 2020

Bekijkt u hier het programma en de presentaties

VMR Leergang Natuur - 8 oktober 2020

Bekijkt u hier het programma en de presentaties

VMR Webinar - Citizen sensing: the potential of collected data for litigation and mediation - 18 november 2020

Bekijkt u hier de presentatie

Activiteiten 2019

VMR Verdiepingsbijeenkomst - 13 februari 2019

Between public participation and energy transition: the case of wind farms

Bekijkt u hier de presentatie

VMR Actualiteitendag 2019 - 21 maart 2019

Bekijkt u hier het programma, de presentaties en de verwijzingen

VMR Leergang Afval - Wat doen CE en de nieuwe KRA met het afvalrecht? - 11 april 2019

Bekijkt u hier het programma, de presentaties en de verwijzingen

VMR Themabijeenkomst - Participatie voor en na besluitvorming - 14 mei 2019

Bekijkt u hier het programma, de presentaties en de verwijzingen

VMR-NeVER Themabijeenkomst - Energierecht: milieurecht ontmoet energierecht - 18 juni 2019

Programma en presentaties

VMR Themabijeenkomst - NU BEGINT HET PAS - 4 juli 2019

Programma en presentaties

VMR Themabijeenkomst - Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen - 26 september 2019

Programma en presentaties

VMR Leergang Geluid - 29 oktober 2019

Programma en presentaties

VMR Praktijkdag 2019 - Het Activiteitenbesluit en een blik op de toekomst

Programma en presentaties

Activiteiten in 2018

VMR Actualiteitendag - 22 maart 2018

Bekijkt u hier het programma en de presentaties

VMR Themamiddag -12 april 2018

De bestuurlijke afwegingsruimte voor het omgevingsplan in de praktijk

Bekijkt u hier het programma en de presentaties

VMR Themamiddag - 31 mei 2018

Toegang tot de rechter: strategisch procederen in het milieurecht

Bekijkt u hier het programma en de presentaties.

VMR Leergang Bodem - 11 september 2018

Bekijkt u hier het programma en de presentaties.

VMR Themamiddag - 9 oktober 2018

Klimaatwet en Klimaatakkoord

Bekijkt u hier het programma en de presentaties.

VMR Themamiddag - 6 december 2018

Het PAS-arrest van het Hof van Justitie - hoe nu verder?

Bekijkt u hier het programma en de presentaties.

Activiteiten in 2017

HELF-VMR Conference: Trade and sustainability: CETA dissected - 26 januari 2017
Programma en presentaties

VMR Actualiteitendag 2017 - 23 maart 2017
Programma en presentaties

VMR goes WILD - 17 mei 2017
Programma, presentaties en het verslag van de bijeenkomst

VMR Jubileumcongres - Transitie naar Duurzaamheid, een uitdaging voor het recht - 14 juni 2017
Programma en presentaties

VMR Themamiddag - PAS op de plaats.....en nu? - 28 juni 2017
Programma en presentaties

VMR Verdiepingsbijeenkomst - Het omgevingsrecht van de compacte stad - 21 september 2017
Inhoud en presentatie

VMR Themamiddag - Met recht naar een circulaire economie - 10 oktober 2017
Programma en presentaties

VMR Praktijkdag 2017 - 30 november 2017

Programma, presentaties en literatuur/jurisprudentie verwijzingen

Activiteiten in 2016

Circulaire Economie en Recht: van Afval naar Grondstof - 2 februari 2016
Programma en presentaties

VMR Actualiteitendag 2016 - 17 maart 2016
Programma, presentaties en literatuurverwijzingen

De nieuwe Wet natuurbescherming - 9 juni 2016
Programma, presentaties en literatuurverwijzingen

Twee ontwerp AMvB's onder de loep - 15 september 2016
Programma, presentaties en literatuurverwijzingen

VMR Speciaal - Externe Veiligheid - 13 oktober 2016
Programma, presentaties en literatuurverwijzingen

Preadvies Milieubescherming in het omgevingsplan - 24 november 2016
Programma en presentaties

Activiteiten in 2015

VMR Actualiteitendag 2015 - 19 maart 2015
Programma, presentaties en literatuurverwijzingen

Zorgplichten in het omgevingsrecht - 20 april 2015
Programma en presentaties

Beleidsdoorwerking via instructieregels - 21 mei 2015
Programma en presentaties

The EU Agenda for Environmental Law - 25 juni 2015
Programma en presentaties

De verhouding tussen het EVRM en het materiële omgevingsrecht - 13 oktober 2015
Programma en presentaties

VMR Praktijkdag 2015 - 25 november 2015
Presentaties, factsheets en literatuurtips

Waterkwaliteit in de Lage Landen - 4 december 2015
Programma, presentaties en literatuurtips

Activiteiten in 2014

Nationale koppen en milieubescherming - 28 januari 2014
Programma en presentatie

VMR Actualiteitendag 2014 - 20 maart 2014
Programma en presentaties

Programmatische aanpak stikstof: passende oplossing in theorie én praktijk? - 14 mei 2014
Programma en presentaties

Wetsvoorstel Omgevingswet: ruimte voor normen en waarden - 24 juni 2014
Programma en presentaties

Duurzame handel in juridisch perspectief - 26 september 2014
Programma en presentaties

Het beheerplan voor Natura 2000-gebieden: een effectief instrument voor natuurbescherming? - 18 november 2014
Programma en presentaties

Activiteiten in 2013

Op zoek naar een optimaal stelsel voor het omgevingsrecht - 7 februari 2013
Programma en presentaties

VMR Actualiteitendag 2013 - 20 maart 2013
Programma en presentaties

Toezicht en handhaving - 18 april 2013
Programma en presentaties
 
Mitigatie, compensatie en saldering in het omgevingsrecht - 23 mei 2013
Programma en presentaties

Due diligence voor milieu bij internationaal ondernemen -  24 juni 2013
Programma, presentaties en literatuurverwijzingen

Duurzame gebiedsontwikkeling - 7 november 2013
Programma, presentaties en literatuurverwijzingen

VMR Praktijkdag 2013 - Het Activiteitenbesluit in de juridische praktijk - 27 november 2013
Programma en presentaties

Activiteiten in 2012

De doorwerking van natuurbeschermingsverdragen - 15 februari 2012
Programma en presentatie
 
VMR ACTUALITEITENDAG - 29 maart 2012
Programma, presentaties en literatuurverwijzingen
 
Rechtsbescherming in het bestuursrecht en in het omgevingsrecht - 15 mei 2012
Programma en presentaties
 
Is de Omgevingswet goed voor het milieurecht? - 12 juni 2012
Presentatie mr. H.C. Borgers
 
De toekomst van het milieurecht: eenvoudig beter? - 4 oktober 2012
Jubileumcongres 30 jaar VMR
Programma en presentaties
 
Grensoverschrijdende waterproblematiek in de Europese stroomgebiedbenadering - 28 november 2012
Programma en presentatie