VMR blokje




Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Komende activiteiten

Activiteiten 2019

VMR Verdiepingsbijeenkomst - 13 februari 2019

Between public participation and energy transition: the case of wind farms

Bekijkt u hier de presentatie

 

Overzicht activiteiten in 2018

VMR Actualiteitendag - 22 maart 2018

Bekijkt u hier het programma en de presentaties

 

VMR Themamiddag -12 april 2018

De bestuurlijke afwegingsruimte voor het omgevingsplan in de praktijk

Bekijkt u hier het programma en de presentaties

 

VMR Themamiddag - 31 mei 2018

Toegang tot de rechter: strategisch procederen in het milieurecht

Bekijkt u hier het programma en de presentaties.

 

VMR Leergang Bodem - 11 september 2018

Bekijkt u hier het programma en de presentaties.

 

VMR Themamiddag - 9 oktober 2018

Klimaatwet en Klimaatakkoord

Bekijkt u hier het programma en de presentaties.

 

VMR Themamiddag - 6 december 2018

Het PAS-arrest van het Hof van Justitie - hoe nu verder?

Bekijkt u hier het programma en de presentaties.

Overzicht activiteiten in 2017

HELF-VMR Conference: Trade and sustainability: CETA dissected - 26 januari 2017
Programma en presentaties

VMR Actualiteitendag 2017 - 23 maart 2017
Programma en presentaties

VMR goes WILD - 17 mei 2017
Programma, presentaties en het verslag van de bijeenkomst

VMR Jubileumcongres - Transitie naar Duurzaamheid, een uitdaging voor het recht - 14 juni 2017
Programma en presentaties

VMR Themamiddag - PAS op de plaats.....en nu? - 28 juni 2017
Programma en presentaties

VMR Verdiepingsbijeenkomst - Het omgevingsrecht van de compacte stad - 21 september 2017
Inhoud en presentatie

VMR Themamiddag - Met recht naar een circulaire economie - 10 oktober 2017
Programma en presentaties

VMR Praktijkdag 2017 - 30 november 2017

Programma, presentaties en literatuur/jurisprudentie verwijzingen

Overzicht activiteiten in 2016

Circulaire Economie en Recht: van Afval naar Grondstof - 2 februari 2016
Programma en presentaties

VMR Actualiteitendag 2016 - 17 maart 2016
Programma, presentaties en literatuurverwijzingen

De nieuwe Wet natuurbescherming - 9 juni 2016
Programma, presentaties en literatuurverwijzingen

Twee ontwerp AMvB's onder de loep - 15 september 2016
Programma, presentaties en literatuurverwijzingen

VMR Speciaal - Externe Veiligheid - 13 oktober 2016
Programma, presentaties en literatuurverwijzingen

Preadvies Milieubescherming in het omgevingsplan - 24 november 2016
Programma en presentaties

Overzicht activiteiten in 2015

VMR Actualiteitendag 2015 - 19 maart 2015
Programma, presentaties en literatuurverwijzingen

Zorgplichten in het omgevingsrecht - 20 april 2015
Programma en presentaties

Beleidsdoorwerking via instructieregels - 21 mei 2015
Programma en presentaties

The EU Agenda for Environmental Law - 25 juni 2015
Programma en presentaties

De verhouding tussen het EVRM en het materiële omgevingsrecht - 13 oktober 2015
Programma en presentaties

VMR Praktijkdag 2015 - 25 november 2015
Presentaties, factsheets en literatuurtips

Waterkwaliteit in de Lage Landen - 4 december 2015
Programma, presentaties en literatuurtips

Overzicht activiteiten in 2014

Nationale koppen en milieubescherming - 28 januari 2014
Programma en presentatie

VMR Actualiteitendag 2014 - 20 maart 2014
Programma en presentaties

Programmatische aanpak stikstof: passende oplossing in theorie én praktijk? - 14 mei 2014
Programma en presentaties

Wetsvoorstel Omgevingswet: ruimte voor normen en waarden - 24 juni 2014
Programma en presentaties

Duurzame handel in juridisch perspectief - 26 september 2014
Programma en presentaties

Het beheerplan voor Natura 2000-gebieden: een effectief instrument voor natuurbescherming? - 18 november 2014
Programma en presentaties

Overzicht activiteiten in 2013

Op zoek naar een optimaal stelsel voor het omgevingsrecht - 7 februari 2013
Programma en presentaties

VMR Actualiteitendag 2013 - 20 maart 2013
Programma en presentaties

Toezicht en handhaving - 18 april 2013
Programma en presentaties
 
Mitigatie, compensatie en saldering in het omgevingsrecht - 23 mei 2013
Programma en presentaties

Due diligence voor milieu bij internationaal ondernemen -  24 juni 2013
Programma, presentaties en literatuurverwijzingen

Duurzame gebiedsontwikkeling - 7 november 2013
Programma, presentaties en literatuurverwijzingen

VMR Praktijkdag 2013 - Het Activiteitenbesluit in de juridische praktijk - 27 november 2013
Programma en presentaties

Overzicht activiteiten in 2012

De doorwerking van natuurbeschermingsverdragen - 15 februari 2012
Programma en presentatie
 
VMR ACTUALITEITENDAG - 29 maart 2012
Programma, presentaties en literatuurverwijzingen
 
Rechtsbescherming in het bestuursrecht en in het omgevingsrecht - 15 mei 2012
Programma en presentaties
 
Is de Omgevingswet goed voor het milieurecht? - 12 juni 2012
Presentatie mr. H.C. Borgers
 
De toekomst van het milieurecht: eenvoudig beter? - 4 oktober 2012
Jubileumcongres 30 jaar VMR
Programma en presentaties
 
Grensoverschrijdende waterproblematiek in de Europese stroomgebiedbenadering - 28 november 2012
Programma en presentatie