VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Leergang Afval

11 april 2019

 

Programma

VMR Leergang Afval - Wat doen CE en de nieuwe KRA met het afvalrecht?

Tijdens de middag spraken vier deskundigen over het afvalstoffenrecht en de betekenis daarvan bij de ontwikkeling van een circulaire economie. De recente wijzigingen van Europese (Kaderrichtlijn Afvalstoffen en andere) en nationale wetgeving en de actuele stand van zaken van de jurisprudentie werden behandeld. 

Naast het wetgevingskader werd ingegaan op het beleidskader, zoals dat is opgenomen in het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3). Ook werd daarbij aandacht besteed aan de transitie naar circulaire economie. De cursus gaf zicht op de consequenties van het juridisch kader en het beleid zijn voor concrete vragen die spelen bij vergunningverlening en handhaving.

Deze middag trad Chris Backes, Universiteit Utrecht, op als voorzitter.

Presentaties

Afvalstoffenrecht in een circulaire economie - Presentatie

John Tieman en Sascha Grievink, Ministerie van I&W

LAP 3 en Leidraad Afvalstof of Product. Op naar de circulaire economie! - Presentatie

Edward Brans, Pels Rijcken en Drooglever Fortuijn

Afval en de praktijk - Presentatie

San Adelaar, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant