VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

 

Doelstelling

Het doel van de vereniging is: '....het bevorderen van de belangstelling voor en de beoefening van het milieurecht in de ruimste zin des woords, alsmede van de studie van juridische en maatschappelijke vraagstukken en verschijnselen in het algemeen, voorzover die betrekking hebben op of van betekenis kunnen zijn voor de kennis en de ontwikkeling van het milieurecht.' [uit de statuten].

Met de aanduiding 'het milieurecht in de ruimste zin' wordt bedoeld dat de VMR zich richt op zowel het milieuhygiënerecht als op het recht ter bescherming van water, natuur en landschap.

De VMR is een juridisch kennisnetwerk waarbij vanuit verschillende invalshoeken de actualiteiten en ontwikkelingen in het milieurecht worden besproken en becommentarieerd.

De leden zijn werkzaam op uiteenlopende terreinen van het (milieu)recht en afkomstig uit diverse sectoren: overheid, bedrijfsleven, wetenschap, advocatuur, maatschappelijke organisaties, adviesbureaus en studenten.Het ledenaantal bedraagt rond de 850 personen. 
 
De activiteiten van de vereniging zijn mogelijk dankzij de contributie van de leden, de inkomsten uit speciale middagen en daarnaast door financiële ondersteuning van diverse bedrijven en overheden in de vorm van sponsoring.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

kars-de-graaf-vmr

Prof. mr. K.J. de Graaf - voorzitter

hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid, Rijksuniversiteit Groningen
Bekijk profiel
valerie-van-t-lam-vmr

Mw. mr. dr. V.M.Y. van 't Lam - secretaris

advocaat (partner), Stibbe, geassocieerd mederwerker Universiteit Utrecht
Bekijk profiel
harm-dotinga-vmr

Mr. H.M. Dotinga - penningmeester

jurist Vogelbescherming Nederland

chris-backes-vmr

Prof. dr. C.W. Backes

hoogleraar omgevingsrecht, Universiteit Utrecht
Bekijk profiel

foto-ralph-frins-closeup

Dhr.mr. dr. R.H.W. Frins

universitair hoofddocent omgevingsrecht, Tilburg University
Bekijk profiel

foto-annick-van-der-harten

Mw. mr. A.M.J. van der Harten

jurist bestuurs- en omgevingsrecht, Catch Legal
Bekijk profiel

paul-vd-lee

Dhr. mr. dr. P.P. van der Lee

wetgevingsjurist en senior beleidsmedewerker
Ministerie van BZK

marleen-velthuis-vmr

Mw. mr. M. Velthuis

advocaat, Loyens&Loeff
Bekijk profiel

maarten-verhoeven-vmr

Mr. M.J.H.M. Verhoeven

senior rechter, LDCR/Rechtbank Oost-Brabant

verschuuren-vmr

Prof. mr. J.M. Verschuuren

hoogleraar internationaal en Europees milieurecht, Universiteit van Tilburg
Bekijk profiel

foto-machteld-de-vries-2021

Mw. mr. M. de Vries

senior juridisch beleidsadviseur
DCMR Milieudienst Rijnmond

Verenigingsbureau

Op het secretariaat zijn werkzaam:

Natasja Teesing
bureausecretaris

Caitlin Doevendans
administratief medewerker

Jaarbericht 2022

In 2022 organiseerde de VMR 6 webinars en daarnaast VMR Praktijkgeluiden, en in hybride vorm de jaarlijkse VMR Actualiteitendag en het Jubileumcongres. VMRJong organiseerde een webinar en een bezoek aan een bedrijf. Hieronder vindt u een kort overzicht van de bijeenkomsten. Wilt u meer weten? Bekijkt u dan het programma en de presentaties. Van een aantal bijeenkomsten kunt u de opnamen terugkijken.

In januari werd tijdens het webinar van VMR Jong het onderwerp circulaire economie besproken vanuit de praktijk, de juridische praktijk en de wetenschap. Programma en presentaties.

Eind januari werd tijdens een webinar gesproken over de problematiek van de verdroging in Nederland door de klimaatverandering, ontwatering en waterwinning. Programma en presentaties

Tijdens de VMR Leergang in februari spraken drie deskundigen tijdens een webinar over de bescherming van de volksgezondheid in de Omgevingswet. Programma en presentaties

In maart bespraken drie sprekers tijdens een webinar de ontwikkelingen over de vraag of we de natuur beter kunnen beschermen als we rechten toekennen aan de natuur. Programma en presentaties.

Tijdens de bijeenkomst VMR Praktijkgeluiden in mei is door vier sprekers ingegaan op de vraag hoe de praktijk zich voorbereidt op de overgang van het begrip inrichting naar regulering per milieubelastende activiteit. Programma en presentaties.

Samen met de VAR organiseerde de VMR in juni naar aanleiding van het Varkens in Nood-arrest een webinar over de vraag hoe de regering de Awb Aarhus-proof wil maken. Programma en presentaties

Eind juni vond de VMR Actualiteitendag 2022 in hybride vorm plaats in de Geertekerk, te Utrecht. Programma en presentaties

Eind september vond ons feestelijk VMR Jubileumcongres 'Milieurecht in transitie' plaats in hybride vorm in de Geertekerk, te Utrecht. Programma en presentaties

Op 12 oktober organiseerde VMR Jong een bijeenkomst bij CHECK over deelmobiliteit als duurzame oplossing. Programma en presentaties

In november organiseerde de VMR Werkgroep Mondiale duurzaamheid twee webinars: