VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

 

Doelstelling

Het doel van de vereniging is: '....het bevorderen van de belangstelling voor en de beoefening van het milieurecht in de ruimste zin des woords, alsmede van de studie van juridische en maatschappelijke vraagstukken en verschijnselen in het algemeen, voorzover die betrekking hebben op of van betekenis kunnen zijn voor de kennis en de ontwikkeling van het milieurecht.' [uit de statuten].

Met de aanduiding 'het milieurecht in de ruimste zin' wordt bedoeld dat de VMR zich richt op zowel het milieuhygiënerecht als op het recht ter bescherming van water, natuur en landschap.

De VMR is een juridisch kennisnetwerk waarbij vanuit verschillende invalshoeken de actualiteiten en ontwikkelingen in het milieurecht worden besproken en becommentarieerd.

De leden zijn werkzaam op uiteenlopende terreinen van het (milieu)recht en afkomstig uit diverse sectoren: overheid, bedrijfsleven, wetenschap, advocatuur, maatschappelijke organisaties, adviesbureaus en studenten.Het ledenaantal bedraagt rond de 850 personen. 
 
De activiteiten van de vereniging zijn mogelijk dankzij de contributie van de leden, de inkomsten uit speciale middagen en daarnaast door financiële ondersteuning van diverse bedrijven en overheden in de vorm van sponsoring.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Prof. mr. K.J. de Graaf - voorzitter
adjunct-hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid, Rijksuniversiteit Groningen

Mr. H.W. de Vos - vice-voorzitter
coördinerend juridisch adviseur, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mw. mr. dr. V.M.Y. van 't Lam - secretaris
advocaat Stibbe, geassocieerd medewerker Universiteit Utrecht

Mr. drs. J. Rutteman - penningmeester
advocaat Habitat advocatenkantoor

Prof. dr. C.W. Backes
hoogleraar omgevingsrecht, Universiteit Utrecht

Mw. mr. drs. S. Bartel
bestuurskundig onderzoeker, Onderzoeksraad voor Veiligheid

Mw. mr. C. Knijff
advocaat Legal & Compliance Department, Tata Steel

Mr. L.W. Oost Lievense
eigenaar Digitale Checklisten

Prof. mr. J.M. Verschuuren
hoogleraar internationaal en Europees milieurecht, Universiteit van Tilburg

Mw. mr. M.J.C. Visser
advocaat JurZa.nl, en Centrum voor Milieurecht, Universiteit van Amsterdam

 

Verenigingsbureau

Op het secretariaat zijn werkzaam:

Natasja Teesing
bureausecretaris

Els Kolling
administratief medewerker

Jaarverslag

cover-jaarverslag-2016-11-mei-2017