VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

 

Doelstelling

Het doel van de vereniging is: '....het bevorderen van de belangstelling voor en de beoefening van het milieurecht in de ruimste zin des woords, alsmede van de studie van juridische en maatschappelijke vraagstukken en verschijnselen in het algemeen, voorzover die betrekking hebben op of van betekenis kunnen zijn voor de kennis en de ontwikkeling van het milieurecht.' [uit de statuten].

Met de aanduiding 'het milieurecht in de ruimste zin' wordt bedoeld dat de VMR zich richt op zowel het milieuhygiënerecht als op het recht ter bescherming van water, natuur en landschap.

De VMR is een juridisch kennisnetwerk waarbij vanuit verschillende invalshoeken de actualiteiten en ontwikkelingen in het milieurecht worden besproken en becommentarieerd.

De leden zijn werkzaam op uiteenlopende terreinen van het (milieu)recht en afkomstig uit diverse sectoren: overheid, bedrijfsleven, wetenschap, advocatuur, maatschappelijke organisaties, adviesbureaus en studenten.Het ledenaantal bedraagt rond de 850 personen. 
 
De activiteiten van de vereniging zijn mogelijk dankzij de contributie van de leden, de inkomsten uit speciale middagen en daarnaast door financiële ondersteuning van diverse bedrijven en overheden in de vorm van sponsoring.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

kars-de-graaf-vmr Prof. mr. K.J. de Graaf - voorzitter
hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid, Rijksuniversiteit Groningen
Bekijk profiel
valerie-van-t-lam-vmr Mw. mr. dr. V.M.Y. van 't Lam - secretaris
advocaat (counsel), Stibbe, geassocieerd medewerker Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
harm-dotinga-vmr

Mr. H.M. Dotinga - penningmeester
jurist, Vogelbescherming Nederland

chris-backes-vmr Prof. dr. C.W. Backes
hoogleraar omgevingsrecht, Universiteit Utrecht
Bekijk profiel
Mw. mr. C. Knijff
advocaat Legal & Compliance Department
Tata Steel
paul-vd-lee

Dhr. mr. dr. P.P. van der Lee
wetgevingsjurist en senior beleidsmedewerker
Ministerie van BZK

marleen-velthuis-vmr Mw. mr. M. Velthuis
advocaat, NautaDutilh N.V.
Bekijk profiel
maarten-verhoeven-vmr

Mr. M.J.H.M. Verhoeven
senior rechter, LDCR/Rechtbank Oost-Brabant

verschuuren-vmr Prof. mr. J.M. Verschuuren
hoogleraar internationaal en Europees milieurecht, Universiteit van Tilburg
Bekijk profiel
foto-machteld-de-vries-2021 Mw. mr. M. de Vries
senior juridisch beleidsadviseur
DCMR Milieudienst Rijnmond

Verenigingsbureau

Op het secretariaat zijn werkzaam:

Natasja Teesing
bureausecretaris

Els Kolling
administratief medewerker

Jaarbericht 2020

In 2020 is de Vereniging voor Milieurecht op 24 januari gestart met een goedbezochte bijeenkomst over het Urgenda-arrest: "Het Urgenda-arrest: analyse en vooruitblik"

Op 5 maart vond de VMR Verdiepingsbijeenkomst plaats over "Effectieve handhaving ter bescherming van de leefomgeving".

Op 2 juli organiseerde de VMR een webinar over "Zoönosen en milieurecht".

In het najaar kon de VMR op verschillende manieren bijeenkomsten organiseren meestal in de vorm van webinars of met zeer beperkt publiek.

De VMR Actualiteitendag 2020 vond op 1 oktober plaats in de Geertekerk met beperkt publiek, live sprekers en een livestream voor de overige deelnemers. Bekijkt u hier het programma en de presentaties.

De VMR Leergang Natuur werd op 8 oktober opgenomen op locatie en via een livestream uitgezonden.

Met behulp van de Universiteit Tilburg vond op 18 november een VMR Verdiepingsbijeenkomst plaats als webinar over "Citizen sensing: the potential of collected data for litigation and mediation".

De webinars zijn opgenomen en via een besloten YouTube kanaal door de leden op aanvraag te bekijken.

In december verscheen de VMR Publicatie 2020-1: "2030: Het juridisch instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland". In deze bundel vindt u 21 bijdragen. U kunt de publicatie hier bekijken en downloaden.

Eind 2020 is een nieuwe werkgroep opgericht die ontwikkelingen op het gebied van de milieucriminaliteit zal volgen en bij de leden onder de aandacht zal brengen. Daarmee heeft de VMR nu drie werkgroepen. Bekijkt u hier het overzicht van de werkgroepen.

In 2020 zijn meer columns verschenen die zowel via de website, als via de Nieuwsbrief en via LinkedIn zijn verspreid. Bekijkt u hier het overzicht van de columns.

 

Jaarverslag 2020

Wij bieden u in dit jaarverslag een uitgebreid overzicht van alle activiteiten en de betrokkenen. U vindt hier ook het financieel jaarverslag over 2020.

JAARVERSLAG 2020