VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

 

Korte verslagen

2019

L.S. Braaksma, B.R. Tadema, Participatie voor en na besluitvorming: inzichten uit de praktijk, M en R 2019-67

J.J. Karens & J.W.A. Lameijer,  Energietransitie: milieurecht ontmoet energierecht, M en R 2019-73

F.H. Damen, 'Nu begint het PAS!, M en R 2019-89

S. Putting, Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen, M en R 2019-104

2018

R.A. Giljam en A.M. Schmidt, Met recht naar een circulaire economie, Verslag van een VMR Themamiddag, 10 oktober 2017, M en R 2017/3, p. 10-11.

A.M. Burger en B.M. Oortwijn, 'De bestuurlijke afwegingsruimte voor het omgevingsplan in de praktijk. Verslag van een VMR Themamiddag, 12 april 2018, M en R 2018/6, p. 381-382.

T.R. Bleeker en R. Stolk, 'Toegang tot de rechter: strategisch procederen in het milieurecht. Verslag van een VMR Themamiddag, 31 mei 2018, M en R 2018/6, p. 383 - 387.

N. van Asten, 'Het PAS-arrest van het Hof van Justitie: hoe nu verder?, Verslag van een VMR Themamiddag 6 ecember 2018', M en R 2019/22, p. 142-143.

2017

HELF- VMR Conference 'Trade and Sustainability: CETA Dissected', Report of this meeting held on the 26th of January 2017, Asser Website

W.J. Ploeg, PAS op de plaats... en nu?, M en R 2017/91, afl. 7, p. 643.

L.S. Braaksma LLB en W.P. van der Meulen LLB, Transitie naar duurzaamheid: een uitdaging voor het recht, Verslag van het jubileumcongres van de VMR, M en R 2017/106, afl. 8, p. 723.

2016

E. de Lorijn en E. de Bruijne, 'Circulaire economie en recht'. Verslag van de VMR Themamiddag van 2 februari 2016, M en R 2016/4, nr. 45, p. 293.

L.S. Braaksma en prof. mr.dr. K.J. de Graaf, 'De Wet natuurbescherming: natuurwetgeving vereenvoudigd?'. Verslag van de VMR Themamiddag van 9 juni 2016, M en R 2016/7, nr. 91, p. 533

2015

Mr. B. Beijen, Verslag van de VMR Themamiddag ‘The EU-Agenda for Environmental Law’, (25 juni 2015) in: Milieu en Recht 2015/8, nr.116.

R. Wörner LL.B., Verslag van het congres Waterbeheer in de Lage Landen: 'Implementatie van de Kaderrichtlijn Water: alles in goede toestand?', (4 december 2015) in: Milieu en Recht 2016/2, nr. 21 .

2014

Mr. F.H. Damen, 'Programmatische Aanpak Stikstof: passende oplossing in theorie én praktijk'. Verslag van een VMR Themamiddag 14 mei 2014, M en R 2014/102, p. 510-511

Themanummer Omgevingswet (bevat alle bijdragen van de VMR Themamiddag 'Wetsvoorstel Omgevingswet: ruimte voor normen en waarden') van 24 juni 2014, M en R 2014/8.

N. Teesing, 'Duurzame handel in juridisch perspectief'. Verslag van de VMR Themamiddag over het preadvies van de werkgroep Mondiale duurzaamheid en recht van 26 september 2014, M en R 2014/149, p. 746-748.

2013

H.C. Borgers, J.H.G. van den Broek, F.H. Kistenkas, J.H.K.C. Soer en M.E.F. Staal, 'Op weg naar een optimaal stelsel voor het omgevingsrecht'. Verslag van de VMR Inspiratiesessie van 7 februari 2013, M en R 2013-4, p. 229-232.

N. Teesing en M.J.C. Visser, 'Toezicht en handhaving in het omgevingsrecht'. Verslag van de VMR Themamiddag 18 april 2013, M en R 2013/7, p.406-408.

W. van Meegdenburg, T. Lambooy en L. Enneking, 'Due Diligence voor milieu bij internationaal ondernemen'. Verslag van de VMR Themamiddag van 24 juni 2013, M en R 2013/102

N. Teesing, 'Duurzame gebiedsontwikkeling: over vormen van regulering en de rol van aanbesteding'. Verslag van de VMR Themamiddag van 7 november 2013, M en R 2014/34, p. 166-167.

2012

Mr. M. Boogaart, 'Rechtsbescherming in het bestuursprocesrecht en in het omgevingsrecht'. Verslag van de VMR Themamiddag van 15 mei 2012, M en R 2012/7, p. 464-465.

A.W.G.J. Buijze LL.M. en mr. dr. H.D. Tolsma, 'De toekomst van het milieurecht: eenvoudig beter?'. Verslag van het VMR Jubileumcongres ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van 4 oktober 2012, M en R 2012/10, p. 719-720.