VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

 

Korte verslagen

2017

HELF- VMR Conference 'Trade and Sustainability: CETA Dissected', Report of this meeting held on the 26th of January 2017, Asser Website

2016

E. de Lorijn en E. de Bruijne, 'Circulaire economie en recht'. Verslag van de VMR Themamiddag van 2 februari 2016, M en R 2016/4, nr. 45, p. 293.

L.S. Braaksma en prof. mr.dr. K.J. de Graaf, 'De Wet natuurbescherming: natuurwetgeving vereenvoudigd?'. Verslag van de VMR Themamiddag van 9 juni 2016, M en R 2016/7, nr. 91, p. 533

2015

Mr. B. Beijen, Verslag van de VMR Themamiddag ‘The EU-Agenda for Environmental Law’, (25 juni 2015) in: Milieu en Recht 2015/8, nr.116.

R. Wörner LL.B., Verslag van het congres Waterbeheer in de Lage Landen: 'Implementatie van de Kaderrichtlijn Water: alles in goede toestand?', (4 december 2015) in: Milieu en Recht 2016/2, nr. 21 .

2014

Mr. F.H. Damen, 'Programmatische Aanpak Stikstof: passende oplossing in theorie én praktijk'. Verslag van een VMR Themamiddag 14 mei 2014, M en R 2014/102, p. 510-511

Themanummer Omgevingswet (bevat alle bijdragen van de VMR Themamiddag 'Wetsvoorstel Omgevingswet: ruimte voor normen en waarden') van 24 juni 2014, M en R 2014/8.

N. Teesing, 'Duurzame handel in juridisch perspectief'. Verslag van de VMR Themamiddag over het preadvies van de werkgroep Mondiale duurzaamheid en recht van 26 september 2014, M en R 2014/149, p. 746-748.

2013

H.C. Borgers, J.H.G. van den Broek, F.H. Kistenkas, J.H.K.C. Soer en M.E.F. Staal, 'Op weg naar een optimaal stelsel voor het omgevingsrecht'. Verslag van de VMR Inspiratiesessie van 7 februari 2013, M en R 2013-4, p. 229-232.

N. Teesing en M.J.C. Visser, 'Toezicht en handhaving in het omgevingsrecht'. Verslag van de VMR Themamiddag 18 april 2013, M en R 2013/7, p.406-408.

W. van Meegdenburg, T. Lambooy en L. Enneking, 'Due Diligence voor milieu bij internationaal ondernemen'. Verslag van de VMR Themamiddag van 24 juni 2013, M en R 2013/102

N. Teesing, 'Duurzame gebiedsontwikkeling: over vormen van regulering en de rol van aanbesteding'. Verslag van de VMR Themamiddag van 7 november 2013, M en R 2014/34, p. 166-167.

2012

Mr. M. Boogaart, 'Rechtsbescherming in het bestuursprocesrecht en in het omgevingsrecht'. Verslag van de VMR Themamiddag van 15 mei 2012, M en R 2012/7, p. 464-465.

A.W.G.J. Buijze LL.M. en mr. dr. H.D. Tolsma, 'De toekomst van het milieurecht: eenvoudig beter?'. Verslag van het VMR Jubileumcongres ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van 4 oktober 2012, M en R 2012/10, p. 719-720.