VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Speciale columns

Short report of the conference Law and the End of Anthropocentrism. Judiciary and Climate Change. Ecocide as an International Crime

Datum: 28 maart 2023  -  Auteur: Julian Boer, Utrecht University
Last week the conference Law and the End of Anthropocentrism. Judiciary and C... Lees meer

Mobiliteitssector moet grote bijdrage leveren aan klimaatdoelstellingen: wat staat haar te wachten en wat wordt de rol van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt?

Datum: 16 maart 2023  -  Auteur: Jan Reinier van Angeren en Valérie van 't Lam
Mobiliteit heeft een aanzienlijk aandeel in de totale emissie van broeikasgas... Lees meer

Werkgroep Mondiale duurzaamheid en recht

Palmolie Perikelen: Houdt het EU biobrandstoffen regime stand voor de Wereldhandelsorganisatie?

Datum: 05 september 2023  -  Auteur: Natalie Dobson
In 2021 spande Maleisië een zaak aan voor de Wereldhandelsorganisatie (WTO) w... Lees meer

Nog onvoldoende ruimte in de richtsnoeren van de Europese Commissie voor duurzaamheidsafspraken binnen het mededingingsrecht

Datum: 27 juni 2023  -  Auteur: Marga Robesin
Op 1 juni 2023 heeft de Europese Commissie (EC) richtsnoeren gepubliceerd die... Lees meer

Werkgroep VTH

Revisievergunning onder de Omgevingswet: waar is de aanvraag gebleven?

Datum: 01 november 2021  -  Auteur: Corinne Eringfeld en Sandra Anzion
Milieuvergunningverleners zien het regelmatig. Bedrijven met een oude omgevin... Lees meer

De bruidsschat: een cadeau om mee aan de slag te gaan!

Datum: 17 december 2020  -  Auteur: Annelies Soons
De bruidsschat is een set regels die bij inwerkingtreding van de Omgevingswet... Lees meer

Werkgroep Milieucriminaliteit

Bieden procesafspraken uitkomst bij capaciteitsproblematiek milieustrafrecht?

Datum: 05 september 2023  -  Auteur: Marleen Velthuis
Inleiding Op 15 augustus 2023 is de Aanwijzing Procesafspraken in het strafr... Lees meer

Boetes visfraude lijken factor 10 tot 100 te laag

Datum: 08 mei 2023  -  Auteur: Ben Vollaard
Wie onderzoek doet naar milieucriminaliteit, moet af en toe een strafzaak bij... Lees meer

 

Speciale columns

Short report of the conference Law and the End of Anthropocentrism. Judiciary and Climate Change. Ecocide as an International Crime

Datum: 28 maart 2023
Auteur: Julian Boer, Utrecht University
Last week the conference Law and the End of Anthropocentrism. Judiciary and C... Lees meer

Mobiliteitssector moet grote bijdrage leveren aan klimaatdoelstellingen: wat staat haar te wachten en wat wordt de rol van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt?

Datum: 16 maart 2023
Auteur: Jan Reinier van Angeren en Valérie van 't Lam
Mobiliteit heeft een aanzienlijk aandeel in de totale emissie van broeikasgas... Lees meer

Politiek akkoord over de LULUCF-verordening

Datum: 18 november 2022
Auteur: Sjoerd Bakker
Op 11 november jl. bereikten het Europees Parlement en de Raad een politiek a... Lees meer

De Vereniging voor Milieurecht is jarig!

Datum: 17 augustus 2022
Auteur: Marleen van Rijswick
De VMR heeft mij veel gebracht en is verweven met mijn werkzame leven als mil... Lees meer

Concept actualisatie energiebesparingsplicht onder Bal en Bbl

Datum: 10 januari 2022
Auteur: Alisa Stoetman en Kars de Graaf
Inleiding Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bereidt een actual... Lees meer

Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc.

Datum: 27 mei 2021
Auteur: Iva Lea Aurer
Historic judgement rendered by the District Court of the Hague on May 26, 202... Lees meer

Procedures tegen verduurzaming in het huidige stikstofklimaat; tijd voor een Deltaplan Verduurzaming?!

Datum: 13 april 2021
Auteur: Marieke Kaajan
In een column die begin maart op deze website werd geplaatst (Wet stikstofred... Lees meer

De energietransitie is niet groen genoeg!

Datum: 01 april 2021
Auteur: Harm Dotinga
De energietransitie is noodzakelijk om de klimaatcrisis aan te pakken, maar o... Lees meer

Op zoek naar het juiste instrumentarium voor aangescherpte emissiereductiedoelen op weg naar een klimaatneutrale Europese Unie

Datum: 01 april 2021
Auteur: Marjan Peeters
Het jaar 2030 wordt gezien als een belangrijke mijlpaal op weg naar een klima... Lees meer

Wat betekent het Urgenda-arrest in het bestuursrecht?

Datum: 01 april 2021
Auteur: Ben Schueler
De Urgenda-zaak, waarin de Hoge Raad in 2019 een veelbesproken arrest wees, i... Lees meer

Wet stikstofreductie en natuurverbetering een feit

Datum: 09 maart 2021
Auteur: Ralph Frins
In navolging van de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel s... Lees meer

Toenemende aandacht voor bodemdaling

Datum: 01 maart 2021
Auteur: Martijn van Gils
Bodemdaling staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling. In septem... Lees meer

Worden particuliere ondernemingen steeds vaker aansprakelijk gesteld voor schade door klimaatverandering?

Datum: 16 februari 2021
Auteur: Edward Brans en Marije van Mannekes
Wereldwijd is er een enorme toename aan klimaatzaken. In totaal zijn er al me... Lees meer

Adaptatie aan klimaatverandering in Nederland

Datum: 10 februari 2021
Auteur: Herman Kasper Gilissen en Marleen van Rijswick
Inleiding Klimaatadaptatie is een actueel en noodzakelijk thema. Zo vond op ... Lees meer

De kansen van flexibiliteit in de Omgevingswet voor duurzame ontwikkeling

Datum: 05 februari 2021
Auteur: Lianne Barnhoorn en Rieneke Jager
Flexibiliteit wordt in de Omgevingswet genoemd als antwoord op de steeds comp... Lees meer

Het belang van de nationale en Europese klimaatplan- en monitoringsmechanismen

Datum: 29 januari 2021
Auteur: Edward Brans en Mathijs Peters
Met het Akkoord van Parijs heeft de internationale gemeenschap tot doel geste... Lees meer

Welke (internationale) doelen ziet Nederland zich gesteld bij de opgave het niveau aan broeikasgassen terug te dringen?

Datum: 26 januari 2021
Auteur: Edward Brans en Marije van Mannekes
Nederland staat voor een enorme uitdaging waar het betreft het terugbrengen v... Lees meer

OESO due diligence. De sleutel tot het beteugelen van door multinationale ondernemingen veroorzaakte negatieve klimaateffecten?

Datum: 19 januari 2021
Auteur: Martijn Scheltema
De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft in ... Lees meer

Duurzaamheidsvoorschriften bij verbouw; de vrijwilligheid voorbij?

Datum: 05 januari 2021
Auteur: Jacco Karens
Wel urgentie, geen verplichting Het klimaatbeleid onderkent de grote urgenti... Lees meer

Het belang van monitoring van het klimaatbeleid: zwemmen of verzuipen?

Datum: 17 november 2020
Auteur: Sanne Akerboom
Het belang van monitoring van het klimaatbeleid: zwemmen of verzuipen? Het b... Lees meer

 

Columns Werkgroep Mondiale duurzaamheid en recht

Palmolie Perikelen: Houdt het EU biobrandstoffen regime stand voor de Wereldhandelsorganisatie?

Datum: 05 september 2023
Auteur: Natalie Dobson
In 2021 spande Maleisië een zaak aan voor de Wereldhandelsorganisatie (WTO) w... Lees meer

Nog onvoldoende ruimte in de richtsnoeren van de Europese Commissie voor duurzaamheidsafspraken binnen het mededingingsrecht

Datum: 27 juni 2023
Auteur: Marga Robesin
Op 1 juni 2023 heeft de Europese Commissie (EC) richtsnoeren gepubliceerd die... Lees meer

VN mensenrechten-examen Nederland

Datum: 07 juni 2023
Auteur: Janneke Bazelmans
Eind maart jl. zijn de resultaten van het VN-onderzoek naar de status van men... Lees meer

De vervuiler betaalt nog steeds niet

Datum: 04 april 2023
Auteur: Wybe Th. Douma
Stel, je bent het Nederlandse klimaat zat. Dat klimaat van teveel regen, dat ... Lees meer

Water Action Agenda, geen woorden maar daden na UNWater 2023

Datum: 01 februari 2023
Auteur: Marga Robesin
Dit jaar is 22 maart niet alleen World Water Day, maar ook de start van de UN... Lees meer

Is het einde van het Energiehandvest in zicht?

Datum: 20 december 2022
Auteur: Laurens Ankersmit
Op 18 oktober 2022 kondigde  minister voor klimaatzaken Rob Jetten aan dat Ne... Lees meer

Nieuwe regels tegen greenwashing: een kleine stap in de groene richting

Datum: 29 november 2022
Auteur: Gerbrich Kozijn
De Europese Commissie heeft het afgelopen jaar voorstellen gedaan om duurzame... Lees meer

IMVO wetgeving een update

Datum: 08 november 2022
Auteur: Janneke Bazelmans
IMVO-wetgeving, een update Op 30 november organiseert de VMR een webinar ove... Lees meer

Een vernieuwde EU-strategie over handel en duurzame ontwikkeling: too little, too late  

Datum: 05 oktober 2022
Auteur: Wybe Douma
Sinds 2009 staan er duurzaamheidsbepalingen in EU-handelsverdragen. Daarin wo... Lees meer

De waarde van water

Datum: 05 september 2022
Auteur: Marga Robesin
Op 1 september eindigde in Stockholm de Internationale Waterweek 2022. Dit ja... Lees meer

Eerste Kamer: eis een voorbehoud bij CETA

Datum: 08 juli 2022
Het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada is grotendeels al sinds ... Lees meer

CETA: kiest de Eerste Kamer voor Grondwet of voor Corporate Takeover?

Datum: 07 juni 2022
Op 31 mei jl. werd Handelsverdrag CETA besproken in de Commissie in de Eerste... Lees meer

Voorstel Europese Corporate Sustainability Due Diligence Directive niet in lijn met internationale normen en Nederlands IMVO beleid

Datum: 05 april 2022
Auteur: Janneke Bazelmans
Op 23 februari 2022 publiceerde de Europese Commissie dan eindelijk het voors... Lees meer

De Glasgow Declaratie voor eerlijke watervoetafdrukken

Datum: 03 maart 2022
Auteur: Marga Robesin
Gewapende conflicten, corona, klimaatcrisis, biodiversiteitsverlies… en alsof... Lees meer

Ontwikkelingen Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO): van vrijwilligheid naar bindende regels

Datum: 01 november 2021
Auteur: Janneke Bazelmans
Op 22 juni 2021 organiseerde de VMR een webinar over Zorgvuldigheid voor mens... Lees meer

Misleidende duurzaamheidsclaims belemmeren verduurzaming

Datum: 04 oktober 2021
Auteur: Marga Robesin
Voor de verduurzaming van productketens spelen consumenten een belangrijke ro... Lees meer

10 jaar UNGP: tijd voor ambitieuze imvo wetgeving

Datum: 16 juni 2021
Auteur: Janneke Bazelmans
Vandaag is het precies 10 jaar geleden dat de UN Guiding Principles for busin... Lees meer

Van liberalisering naar regulering van mondiale ketens voor vlees en palmolie?

Datum: 04 maart 2021
Auteur: Laurens Ankersmit
Wereldwijd neemt ontbossing nog altijd toe, ondanks toezeggingen (onder ander... Lees meer

Indonesie stapt naar de WTO om palmolie: wat kan Indonesië bij de WTO voor elkaar krijgen?

Datum: 06 november 2020
Auteur: Laurens Ankersmit
Op 18 maart dit jaar verzocht Indonesië het geschillenorgaan van de WTO (de D... Lees meer

Op naar ambitieuze IMVO-wetgeving!

Datum: 23 oktober 2020
Auteur: Janneke Bazelmans
Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO), staat momenteel... Lees meer

 

Columns Werkgroep VTH

Revisievergunning onder de Omgevingswet: waar is de aanvraag gebleven?

Datum: 01 november 2021
Categorie: Columns Werkgroep VTH
Auteur: Corinne Eringfeld en Sandra Anzion
Milieuvergunningverleners zien het regelmatig. Bedrijven met een oude omgevingsvergunning met daarbovenop een hele sliert van wijzigingsvergunningen met bijbehorende aanvragen. Er is een onoverzichtelijke vergunningss...

De bruidsschat: een cadeau om mee aan de slag te gaan!

Datum: 17 december 2020
Categorie: Columns Werkgroep VTH
Auteur: Annelies Soons
De bruidsschat is een set regels die bij inwerkingtreding van de Omgevingswet verhuist van het Rijk naar de gemeenten en waterschappen. De regels voor de gemeenten maken vanaf 1 januari 2022 automatisch deel uit van h...

Milieujuristen let op uw zaak!

Datum: 01 september 2016
Categorie: Columns Werkgroep VTH
Auteur: Anne-Marie Burger
“Feestje voor ruimtelijk ordenaars” kopte het Binnenlands Bestuur op 17 juni 2016.  Uit een onderzoek - uitgevoerd onder gemeenteambtenaren - blijkt dat vooral de ruimtelijke ordenaars de stelselwijziging bij gemeente...

 

Columns Milieucriminaliteit

Bieden procesafspraken uitkomst bij capaciteitsproblematiek milieustrafrecht?

Datum: 05 september 2023
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Marleen Velthuis
Inleiding Op 15 augustus 2023 is de Aanwijzing Procesafspraken in het strafrecht van het Openbaar Ministerie in werking getreden (de Aanwijzing; link). Deze aanwijzing bevat voorwaarden en de procedure voor het maken...

Boetes visfraude lijken factor 10 tot 100 te laag

Datum: 08 mei 2023
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Ben Vollaard
Wie onderzoek doet naar milieucriminaliteit, moet af en toe een strafzaak bijwonen. Dat vormt een gezonde toets op de tweedehands informatie waar je normaliter mee werkt. Daarom toog ik onlangs naar de rechtbank Amste...

Greenwashing voor de Nederlandse strafrechter

Datum: 12 april 2023
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Sjoerd Lopik
Het Nederlands strafrecht kent nog geen procedures die draaien om greenwashing, maar daar zou verandering in kunnen komen. De London School of Economics constateerde vorig jaar een trend van rechtszaken die draaien om...

Het is niet aan het Openbaar Ministerie om de grenzen op te zoeken (en deze over te gaan)

Datum: 02 november 2022
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Monique van der Linden
In de milieustrafrechtpraktijk is zichtbaar dat opsporingsinstanties en het OM meer en meer de grenzen van hun bevoegdheden opzoeken. Dit gebeurt niet alleen bij (grenzeloze) informatieverzoeken aan verdachten (onder ...

Visserij graaft eigen graf

Datum: 04 oktober 2022
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Voldoende grote visvangsten binnenhalen om de kosten van brandstof, bemanning, afschrijving etc. goed te maken is moeilijk. De huidige saneringsregel voor de visserij is niet voor niks populair: zo’n vijftig schepen h...

Een nieuwe strafrechtelijke sanctie: vergoeding vernietigingskosten schadelijke stoffen

Datum: 05 september 2022
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Roos van den Munckhof
De strafrechter heeft recent de beschikking gekregen over een nieuwe sanctie. Sinds 1 juli jongstleden kan de strafrechtelijke ‘maatregel kostenverhaal’ worden opgelegd bij een veroordeling wegens overtreding van Wet ...

Klimaatbeleid vereist toezicht en handhaving

Datum: 19 april 2022
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Sjoerd Lopik
Rob Jetten, de Minister voor Klimaat en Energie, zei deze maand in Buitenhof dat hij meer aandacht wil besteden aan regels die bedrijven verplichten om energie te besparen.[1] Deze regelgeving is onder andere bedoeld ...

Toezicht, regelovertreding en handhaving in aanloop naar ongevallen Brzo-bedrijven

Datum: 05 april 2022
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Marieke Kluin
In de afgelopen jaren trokken veiligheidsincidenten bij chemische bedrijven de aandacht. Bij sommige incidenten was er sprake van grootschalige branden (NRC, 2014; Volkskrant, 2011) en andere incidenten hadden meer be...

Handhaving milieucriminaliteit: kordaat & op maat

Datum: 02 februari 2022
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Oda Essens
Vrijwel alle milieucriminaliteit levert financieel gewin op.[1] Met het overtreden van omgevingsrechtelijke regels verkrijgt een overtreder immers financiële voordelen ten opzichte van degene die zich wel aan de regel...

Heeft de strafbaarstelling van "ecocide" toekomst?

Datum: 06 december 2021
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Monique van der Linden
Waar "ecocide" eerst relatief onbekend was, is er nu meer en meer aandacht voor. Dat verbaast niet. Het milieu en het klimaat staan immers (ook) hoog op de (politieke) agenda. Tegelijkertijd is het concept verre van n...

Het 3M milieuschandaal: klaar voor de volgende verrassing

Datum: 09 november 2021
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Ben Vollaard
Het stilleggen van een deel van de fabriek van chemiebedrijf 3M nabij Antwerpen eind vorige maand was groot nieuws. Alle landelijke kranten pakten er mee uit. Het gaat om activiteiten waarbij de perfluorverbinding FBS...

Specialisme met benefits

Datum: 05 oktober 2021
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Roos van den Munckhof
Samen met mijn collega’s uit het cluster fraude en economie van de rechtbank, leg ik mij toe op een grote variëteit aan economische strafzaken. De ene keer focus ik mij op een arbeidsongeval, de andere keer op de verk...

Concrete acties nodig voor meer capaciteit handhaving milieurecht

Datum: 08 september 2021
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Marleen Velthuis
Als advocaat is het misschien wat opmerkelijk om te pleiten voor concrete acties om de capaciteit te verhogen van de omgevingsdiensten, NVWA, IL&T, de milieupolitie en het Openbaar Ministerie. Als bestuurder van de VM...

Vier impulsen

Datum: 23 mei 2021
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Rob de Rijck
In mijn nu bijna twee decennia ervaring als milieuofficier van justitie heb ik één overtuiging opgedaan: alle bestrijding van milieucriminaliteit begint met de politieke en institutionele wil daartoe. En het bijzonder...