VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Speciale columns

Concept actualisatie energiebesparingsplicht onder Bal en Bbl

Datum: 10 januari 2022  -  Auteur: Alisa Stoetman en Kars de Graaf
Inleiding Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bereidt een actual... Lees meer

Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc.

Datum: 27 mei 2021  -  Auteur: Iva Lea Aurer
Historic judgement rendered by the District Court of the Hague on May 26, 202... Lees meer

Werkgroep Mondiale duurzaamheid en recht

Eerste Kamer: eis een voorbehoud bij CETA

Datum: 08 juli 2022
Het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada is grotendeels al sinds ... Lees meer

CETA: kiest de Eerste Kamer voor Grondwet of voor Corporate Takeover?

Datum: 07 juni 2022
Op 31 mei jl. werd Handelsverdrag CETA besproken in de Commissie in de Eerste... Lees meer

Werkgroep VTH

Revisievergunning onder de Omgevingswet: waar is de aanvraag gebleven?

Datum: 01 november 2021  -  Auteur: Corinne Eringfeld en Sandra Anzion
Milieuvergunningverleners zien het regelmatig. Bedrijven met een oude omgevin... Lees meer

De bruidsschat: een cadeau om mee aan de slag te gaan!

Datum: 17 december 2020  -  Auteur: Annelies Soons
De bruidsschat is een set regels die bij inwerkingtreding van de Omgevingswet... Lees meer

Werkgroep Milieucriminaliteit

Klimaatbeleid vereist toezicht en handhaving

Datum: 19 april 2022  -  Auteur: Sjoerd Lopik
Rob Jetten, de Minister voor Klimaat en Energie, zei deze maand in Buitenhof ... Lees meer

Toezicht, regelovertreding en handhaving in aanloop naar ongevallen Brzo-bedrijven

Datum: 05 april 2022  -  Auteur: Marieke Kluin
In de afgelopen jaren trokken veiligheidsincidenten bij chemische bedrijven d... Lees meer

 

Speciale columns

Concept actualisatie energiebesparingsplicht onder Bal en Bbl

Datum: 10 januari 2022
Auteur: Alisa Stoetman en Kars de Graaf
Inleiding Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bereidt een actual... Lees meer

Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc.

Datum: 27 mei 2021
Auteur: Iva Lea Aurer
Historic judgement rendered by the District Court of the Hague on May 26, 202... Lees meer

Procedures tegen verduurzaming in het huidige stikstofklimaat; tijd voor een Deltaplan Verduurzaming?!

Datum: 13 april 2021
Auteur: Marieke Kaajan
In een column die begin maart op deze website werd geplaatst (Wet stikstofred... Lees meer

De energietransitie is niet groen genoeg!

Datum: 01 april 2021
Auteur: Harm Dotinga
De energietransitie is noodzakelijk om de klimaatcrisis aan te pakken, maar o... Lees meer

Op zoek naar het juiste instrumentarium voor aangescherpte emissiereductiedoelen op weg naar een klimaatneutrale Europese Unie

Datum: 01 april 2021
Auteur: Marjan Peeters
Het jaar 2030 wordt gezien als een belangrijke mijlpaal op weg naar een klima... Lees meer

Wat betekent het Urgenda-arrest in het bestuursrecht?

Datum: 01 april 2021
Auteur: Ben Schueler
De Urgenda-zaak, waarin de Hoge Raad in 2019 een veelbesproken arrest wees, i... Lees meer

Wet stikstofreductie en natuurverbetering een feit

Datum: 09 maart 2021
Auteur: Ralph Frins
In navolging van de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel s... Lees meer

Toenemende aandacht voor bodemdaling

Datum: 01 maart 2021
Auteur: Martijn van Gils
Bodemdaling staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling. In septem... Lees meer

Worden particuliere ondernemingen steeds vaker aansprakelijk gesteld voor schade door klimaatverandering?

Datum: 16 februari 2021
Auteur: Edward Brans en Marije van Mannekes
Wereldwijd is er een enorme toename aan klimaatzaken. In totaal zijn er al me... Lees meer

Adaptatie aan klimaatverandering in Nederland

Datum: 10 februari 2021
Auteur: Herman Kasper Gilissen en Marleen van Rijswick
Inleiding Klimaatadaptatie is een actueel en noodzakelijk thema. Zo vond op ... Lees meer

De kansen van flexibiliteit in de Omgevingswet voor duurzame ontwikkeling

Datum: 05 februari 2021
Auteur: Lianne Barnhoorn en Rieneke Jager
Flexibiliteit wordt in de Omgevingswet genoemd als antwoord op de steeds comp... Lees meer

Het belang van de nationale en Europese klimaatplan- en monitoringsmechanismen

Datum: 29 januari 2021
Auteur: Edward Brans en Mathijs Peters
Met het Akkoord van Parijs heeft de internationale gemeenschap tot doel geste... Lees meer

Welke (internationale) doelen ziet Nederland zich gesteld bij de opgave het niveau aan broeikasgassen terug te dringen?

Datum: 26 januari 2021
Auteur: Edward Brans en Marije van Mannekes
Nederland staat voor een enorme uitdaging waar het betreft het terugbrengen v... Lees meer

OESO due diligence. De sleutel tot het beteugelen van door multinationale ondernemingen veroorzaakte negatieve klimaateffecten?

Datum: 19 januari 2021
Auteur: Martijn Scheltema
De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft in ... Lees meer

Duurzaamheidsvoorschriften bij verbouw; de vrijwilligheid voorbij?

Datum: 05 januari 2021
Auteur: Jacco Karens
Wel urgentie, geen verplichting Het klimaatbeleid onderkent de grote urgenti... Lees meer

Het belang van monitoring van het klimaatbeleid: zwemmen of verzuipen?

Datum: 17 november 2020
Auteur: Sanne Akerboom
Het belang van monitoring van het klimaatbeleid: zwemmen of verzuipen? Het b... Lees meer

Corona en milieurecht

Datum: 11 mei 2020
Auteur: Jonathan Verschuuren
De snelle mondiale verspreiding van de infectieziekte Covid-19 door het SARS-... Lees meer

De stikstofcrisis is tragisch, maar oplosbaar

Datum: 05 februari 2020
Auteur: Chris Backes
Het terugdringen van de veel te hoge stikstofbelasting is in de afgelopen dec... Lees meer

Wolven doden om ze te beschermen? Het mag, maar niet zomaar

Datum: 01 november 2019
Auteur: Arie Trouwborst
Op 10 oktober 2019 deed het Hof van Justitie van de EU voor de tweede keer ui... Lees meer

Flexibiliteit versus rechtszekerheid, een les voor het omgevingsplan

Datum: 06 juni 2019
Auteur: Regina Koning
Het stof is onderhand alweer enigszins neergedaald na de uitspraak van de Afd... Lees meer

 

Columns Werkgroep Mondiale duurzaamheid en recht

Eerste Kamer: eis een voorbehoud bij CETA

Datum: 08 juli 2022
Het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada is grotendeels al sinds ... Lees meer

CETA: kiest de Eerste Kamer voor Grondwet of voor Corporate Takeover?

Datum: 07 juni 2022
Op 31 mei jl. werd Handelsverdrag CETA besproken in de Commissie in de Eerste... Lees meer

Voorstel Europese Corporate Sustainability Due Diligence Directive niet in lijn met internationale normen en Nederlands IMVO beleid

Datum: 05 april 2022
Auteur: Janneke Bazelmans
Op 23 februari 2022 publiceerde de Europese Commissie dan eindelijk het voors... Lees meer

De Glasgow Declaratie voor eerlijke watervoetafdrukken

Datum: 03 maart 2022
Auteur: Marga Robesin
Gewapende conflicten, corona, klimaatcrisis, biodiversiteitsverlies… en alsof... Lees meer

Ontwikkelingen Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO): van vrijwilligheid naar bindende regels

Datum: 01 november 2021
Auteur: Janneke Bazelmans
Op 22 juni 2021 organiseerde de VMR een webinar over Zorgvuldigheid voor mens... Lees meer

Misleidende duurzaamheidsclaims belemmeren verduurzaming

Datum: 04 oktober 2021
Auteur: Marga Robesin
Voor de verduurzaming van productketens spelen consumenten een belangrijke ro... Lees meer

10 jaar UNGP: tijd voor ambitieuze imvo wetgeving

Datum: 16 juni 2021
Auteur: Janneke Bazelmans
Vandaag is het precies 10 jaar geleden dat de UN Guiding Principles for busin... Lees meer

Van liberalisering naar regulering van mondiale ketens voor vlees en palmolie?

Datum: 04 maart 2021
Auteur: Laurens Ankersmit
Wereldwijd neemt ontbossing nog altijd toe, ondanks toezeggingen (onder ander... Lees meer

Indonesie stapt naar de WTO om palmolie: wat kan Indonesië bij de WTO voor elkaar krijgen?

Datum: 06 november 2020
Auteur: Laurens Ankersmit
Op 18 maart dit jaar verzocht Indonesië het geschillenorgaan van de WTO (de D... Lees meer

Op naar ambitieuze IMVO-wetgeving!

Datum: 23 oktober 2020
Auteur: Janneke Bazelmans
Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO), staat momenteel... Lees meer

Oproep om CETA brief aan Eerste Kamer te steunen

Datum: 25 mei 2020
Auteur: Wybe Douma
Oproep om CETA brief aan Eerste Kamer te steunen Wybe Douma Het wetsvoorste... Lees meer

Wetsvoorstel biedt duurzaamheidsafspraken nog onvoldoende ruimte

Datum: 07 april 2020
Auteur: Marga Robesin
Op 4 juli 2019 is het Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven (Kam... Lees meer

Indonesië start geschillenbeslechtingsprocedure tegen de Europese Unie - duurzame productie van biobrandstoffen en palmolie

Datum: 03 maart 2020
Auteur: Marieke Koekkoek
Op 16 december 2019 diende Indonesië een verzoek om overleg in bij de Wereldh... Lees meer

Handelsverdrag CETA komt in strijd met onze Grondwet

Datum: 05 februari 2020
Auteur: Meike Terhorst
Op 13 februari as zal de Tweede Kamer debatteren en daarna stemmen over het E... Lees meer

Duurzaamheidsbepalingen EU handelsverdragen vergen afdwingbaarheid

Datum: 07 januari 2020
Auteur: Wybe Th. Douma
Handelsverdragen tussen de EU en derde landen schaffen importtarieven en ande... Lees meer

Op weg naar een internationaal Verdrag Bedrijven & Mensenrechten - Nederland en EU, toon meer ambitie!

Datum: 04 december 2019
Auteur: Janneke Bazelmans
Mensenrechtenschendingen gelinkt aan (internationale) bedrijfsactiviteiten ko... Lees meer

Wet zorgplicht kinderarbeid aangenomen!

Datum: 06 juni 2019
Auteur: Marga Robesin
Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het (initiatief)voorstel voor een Wet zo... Lees meer

Grensoverschrijdende milieuschade en mensenrechten

Datum: 17 mei 2018
Auteur: Marieke Koekkoek
Voorkomen grensoverschrijdende milieuschade in relatie tot bescherming van me... Lees meer

Wet zorgplicht kinderarbeid, een stap richting concretisering van due diligence voor ondernemingen

Datum: 06 februari 2018
Auteur: Marga Robesin
Vlak voor Kerst 2017 zou de Eerste Kamer stemmen over het initiatiefvoorstel ... Lees meer

Dwangsom tegen kap Poolse oerbos?

Datum: 06 september 2017
Auteur: Wybe Douma
Polen besloot grote hoeveelheden bomen te kappen in het Natura 2000 gebied va... Lees meer

 

Columns Werkgroep VTH

Revisievergunning onder de Omgevingswet: waar is de aanvraag gebleven?

Datum: 01 november 2021
Categorie: Columns Werkgroep VTH
Auteur: Corinne Eringfeld en Sandra Anzion
Milieuvergunningverleners zien het regelmatig. Bedrijven met een oude omgevingsvergunning met daarbovenop een hele sliert van wijzigingsvergunningen met bijbehorende aanvragen. Er is een onoverzichtelijke vergunningss...

De bruidsschat: een cadeau om mee aan de slag te gaan!

Datum: 17 december 2020
Categorie: Columns Werkgroep VTH
Auteur: Annelies Soons
De bruidsschat is een set regels die bij inwerkingtreding van de Omgevingswet verhuist van het Rijk naar de gemeenten en waterschappen. De regels voor de gemeenten maken vanaf 1 januari 2022 automatisch deel uit van h...

Milieujuristen let op uw zaak!

Datum: 01 september 2016
Categorie: Columns Werkgroep VTH
Auteur: Anne-Marie Burger
“Feestje voor ruimtelijk ordenaars” kopte het Binnenlands Bestuur op 17 juni 2016.  Uit een onderzoek - uitgevoerd onder gemeenteambtenaren - blijkt dat vooral de ruimtelijke ordenaars de stelselwijziging bij gemeente...

 

Columns Milieucriminaliteit

Klimaatbeleid vereist toezicht en handhaving

Datum: 19 april 2022
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Sjoerd Lopik
Rob Jetten, de Minister voor Klimaat en Energie, zei deze maand in Buitenhof dat hij meer aandacht wil besteden aan regels die bedrijven verplichten om energie te besparen.[1] Deze regelgeving is onder andere bedoeld ...

Toezicht, regelovertreding en handhaving in aanloop naar ongevallen Brzo-bedrijven

Datum: 05 april 2022
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Marieke Kluin
In de afgelopen jaren trokken veiligheidsincidenten bij chemische bedrijven de aandacht. Bij sommige incidenten was er sprake van grootschalige branden (NRC, 2014; Volkskrant, 2011) en andere incidenten hadden meer be...

Handhaving milieucriminaliteit: kordaat & op maat

Datum: 02 februari 2022
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Oda Essens
Vrijwel alle milieucriminaliteit levert financieel gewin op.[1] Met het overtreden van omgevingsrechtelijke regels verkrijgt een overtreder immers financiële voordelen ten opzichte van degene die zich wel aan de regel...

Heeft de strafbaarstelling van "ecocide" toekomst?

Datum: 06 december 2021
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Monique van der Linden
Waar "ecocide" eerst relatief onbekend was, is er nu meer en meer aandacht voor. Dat verbaast niet. Het milieu en het klimaat staan immers (ook) hoog op de (politieke) agenda. Tegelijkertijd is het concept verre van n...

Het 3M milieuschandaal: klaar voor de volgende verrassing

Datum: 09 november 2021
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Ben Vollaard
Het stilleggen van een deel van de fabriek van chemiebedrijf 3M nabij Antwerpen eind vorige maand was groot nieuws. Alle landelijke kranten pakten er mee uit. Het gaat om activiteiten waarbij de perfluorverbinding FBS...

Specialisme met benefits

Datum: 05 oktober 2021
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Roos van den Munckhof
Samen met mijn collega’s uit het cluster fraude en economie van de rechtbank, leg ik mij toe op een grote variëteit aan economische strafzaken. De ene keer focus ik mij op een arbeidsongeval, de andere keer op de verk...

Concrete acties nodig voor meer capaciteit handhaving milieurecht

Datum: 08 september 2021
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Marleen Velthuis
Als advocaat is het misschien wat opmerkelijk om te pleiten voor concrete acties om de capaciteit te verhogen van de omgevingsdiensten, NVWA, IL&T, de milieupolitie en het Openbaar Ministerie. Als bestuurder van de VM...

Vier impulsen

Datum: 23 mei 2021
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Rob de Rijck
In mijn nu bijna twee decennia ervaring als milieuofficier van justitie heb ik één overtuiging opgedaan: alle bestrijding van milieucriminaliteit begint met de politieke en institutionele wil daartoe. En het bijzonder...

Onderzoek naar de relatie tussen regelnaleving en ongevalsrisico bij Brzo-bedrijven

Datum: 01 april 2021
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Marieke Kluin
In Nederland zijn er meer dan 100.000 bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen (Inspectie SZW, Programma werkplan 2021-2022, 2021). Bedrijven in Nederland die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken vall...

Ontneem incidentrapportages niet hun toegevoegde waarde

Datum: 03 maart 2021
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Monique van der Linden
Incidenten zijn helaas onvermijdelijk. Wat wel kan, is daar maximaal van leren. Als bedrijven zich geconfronteerd zien met een incident – dat kan variëren van een (relatief) onschuldig voorval tot een lozing waarbij e...

Dankzij sensoren beter beeld van milieufraude

Datum: 01 februari 2021
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Ben Vollaard
Hoe erg is het gesteld met milieufraude? Hoeveel boeren rijden meer mest uit dan mag? En hoeveel illegaal geloosd afval van schepen komt er in zee terecht?  Als we hier geen idee van hebben, dan is het moeilijk priori...

2021: Stapjes richting schone luchten en oceanen

Datum: 05 januari 2021
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Roos van den Munckhof
Een gelukkig en gezond 2021 toegewenst! Dit moet een beter jaar worden, ook voor onze leefomgeving. De eerste ademteugen van 2021 waren al iets frisser dan die van 2020. De fijnstofpiek tijdens de jaarwisseling lag ee...

Naar effectiever handhaven in het milieurecht

Datum: 03 december 2020
Categorie: Columns wg Milieucriminaliteit
Auteur: Marleen Velthuis
De aanpak van milieucriminaliteit zorgt al lang voor de nodige hoofdbrekens bij de diverse toezichthouders, opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie. In het CCV-rapport 'De markt de baas' uit 2019 werd een overzi...