VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Piet Gilhuis Scriptieprijs 2017

De VMR heeft 12 scripties ontvangen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Met veel interesse heeft de jury alle scripties gelezen en beoordeeld.

Als WINNAAR koos de jury de scriptie:

De juridische bescherming van drinkwaterbronnen bij schaliegaswinning
Julian Kevelam, Universiteit Utrecht
ISBN/EAN: 978-90-813624-7-4, bekijk hier de scriptie
Korte presentatie door Julian Kevelam

Verder kent de jury een EERVOLLE VERMELDING toe aan de scripties:

Schadevergoeding voor handelingen in het kader van het waterbeheer. Rechtsgronden en grondslagen in de toekomstige Omgevingswet en de Algemene wet bestuursrecht
Neelke Doorn, Open Universiteit
ISBN/EAN: 978-90-813624-8-1, bekijk hier de scriptie

en

Waterschapsbestuur: (on)bevoegd binnen de Omgevingswet?
Nesrine Kamroun, Juridische Hogeschool Avans-Fontys
ISBN/EAN: 978-90-813624-9-8, bekijk hier de scriptie

De uitreiking van de VMR Scriptieprijs 2017 vindt plaats tijdens de VMR Actualiteitendag 2017 op 23 maart a.s.

Bekijkt u hier het JURYRAPPORT.

Voorwaarden

De tweejaarlijkse scriptieprijs van de Vereniging voor Milieurecht, de Piet Gilhuis-scriptieprijs, werd in 2017 voor de achtste keer uitgereikt.

Voor inzending komen in aanmerking de aan een Nederlandse universiteit, Hbo-opleiding of bestuursacademie met een voldoende beoordeelde afstudeerscripties op het terrein van het milieurecht, beoordeeld in de periode van 1 januari 2017  tot en met 31 december 2018.

Bekijkt u hieronder het reglement met de voorwaarden voor inzending.

REGLEMENT Piet Gilhuis Scriptieprijs Vereniging voor Milieurecht