VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Scriptieprijs - uitreikingen

VMR Scriptieprijs 2019

Dit jaar zijn er 14 scripties ingezonden. De jury koost een winnaar en kende een scriptie een eervolle vermelding toe.

----------------------------------------------------------------------------

De WINNENDE scriptie is:
Saving Forests with Smart Contracts, Implementing the REDD+ mechanism under the Paris Agreement with blockchain-enabled smart contracts

ISBN9789083005003, Bekijkt u hier de scriptie.

Auteur: Tim Hoogenberk, Tilburg University

----------------------------------------------------------------------------

De EERVOLLE VERMELDING is voor de scriptie:

Het gebouwenpaspoort, een onderzoek naar de juridische mogelijkheden om op nationaal niveau een gebouwenpaspoort verplicht te stellen en de vormgeving van een potentiële nieuwe regeling

ISBN9789083005010 - Bekijkt u hier de scriptie

Auteur: Ida Mae de Waal, Universiteit Utrecht

-----------------------------------------------------------------------------

Bekijkt u hier het JURYRAPPORT.
 

VMR Scriptieprijs 2017

De VMR ontving 12 scripties over zeer uiteenlopende onderwerpen.

Als WINNAAR koos de jury de scriptie:

De juridische bescherming van drinkwaterbronnen bij schaliegaswinning
ISBN/EAN: 978-90-813624-7-4, bekijk hier de scriptie

Auteur: Julian Kevelam, Universiteit Utrecht

Korte presentatie door Julian Kevelam

Verder kent de jury een EERVOLLE VERMELDING toe aan de scripties:

Schadevergoeding voor handelingen in het kader van het waterbeheer. Rechtsgronden en grondslagen in de toekomstige Omgevingswet en de Algemene wet bestuursrecht
ISBN/EAN: 978-90-813624-8-1, bekijk hier de scriptie

Auteur: Neelke Doorn, Open Universiteit

en

Waterschapsbestuur: (on)bevoegd binnen de Omgevingswet?
ISBN/EAN: 978-90-813624-9-8, bekijk hier de scriptie

Auteur: Nesrine Kamroun, Juridische Hogeschool Avans-Fontys

JURYRAPPORT:

Bekijkt u hier het JURYRAPPORT.

VMR Scriptieprijs 2014

In 2014 hebben er acht scripties meegedongen naar de milieu(recht)scriptieprijs van de VMR.

* WINNAAR:
Naar een Europees actierecht voor milieuorganisaties?
De wenselijkheid van een handhavingsrol voor milieuorganisaties op Europees niveau beoordeeld aan de hand van Nederlandse en Amerikaanse ervaringen, ISBN -978-90-813624-5-0
, Bekijkt u hier de scriptie.

Auteur: Miranda Geelhoed, Universiteit Leiden

* EERVOLLE VERMELDING:
Shale gas extraction: in line with the general (environmental) principles of Union and Dutch law? ISBN: 978-90-813624-6-7, Bekijkt u hier de scriptie.

Auteur: Anne Vos

JURYRAPPORT

De beoordeling van de jury kunt u lezen in het JURYRAPPORT.

VMR Scriptieprijs 2012

De jury reikte tijdens het VMR Jubileumcongres op 4 oktober 2012 voor de zesde maal de Piet Gilhuis-Scriptieprijs uit voor de beste milieurechtelijke scriptie.

De jury koos twee scripties als WINNAAR:

Gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreiniging
Een onderzoek naar de mogelijkheden van een gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreiniging binnen de in Nederland en Europa erkende milieurechtelijke beginselen. Bekijkt u hier de scriptie.

Auteur: R.P. Fennis LL.M.

en 

De Trianel-uitspraak ontrafeld
Een rechtsvergelijkend onderzoek naar het beroepsrecht van milieuorganisaties
in Nederland en Duitsland. Bekijkt u hier de scriptie.

Auteur: Mw. mr. drs. J.H.I. van Dijk

JURYRAPPORT

U kunt het juryrapport hier bekijken.

VMR Scriptieprijs 2010

Op 3 november 2010 reikte de jury de Piet Gilhuisscriptieprijs uit aan de auteur van de scriptie:

WINNAAR:

Legal responses for Adaptation to Climate Change. The role of the principle of Equity and Common but differentiated Responsibility, ISBN: 978-90-813624-3-6, Bekijk hier de scriptie

Auteur: mevrouw mr. R. Cook, geschreven aan de Universiteit van Utrecht, .

JURYRAPPORT:

Klikt u hier voor het juryrapport.

VMR Scriptieprijs 2008

In 2008 hebben 14 scripties meegedongen naar de Piet Gilhuis-scriptieprijs van de VMR.

De WINNAAR is:

Proceduralisering in de Europese milieuwetgeving: een casestudy naar de Kaderrichtlijn water, ISBN: 978-90-813624-1-2,
U kunt de scriptie hier bekijken.

Auteur: mw. mr. A.A. van Trigt, Universiteit van Amsterdam

EERVOLLE VERMELDING voor:

Transnationale handhaving op zee. Knelpunten binnen de huidige instrumenten van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, ISBN:978-90-813624-2-9

Auteur: mevrouw mr. K.L. Markerink, Universiteit van Amsterdam

U kunt de scriptie hier bekijken.