VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Scriptieprijs - uitreikingen

VMR Scriptieprijs 2023

WINNAAR HOOFDPRIJS:

De jury heeft als winnaar gekozen:

Titel:
A Legal Protection of Metazoan Parasites
Exploring Biopolitical Complexities Through Comparing Parasites and Invasive Alien Species

Bekijkt u hier de scriptie

Auteur:
Rens Claerhoudt, Tilburg University

ISBN/EAN: 9789083005065


EERVOLLE VERMELDING:

De jury kent graag een eervolle vermelding toe aan de scripties:

Titel:
De LULUCF-verordening en koolstofcertificaten: van twee walletjes eten?
Een onderzoek naar het inzetten van koolstofverwijderingen uit de Nationale
Koolstofmarkt om aan de LULUCF-verordening te voldoen

Bekijkt u hier de scriptie

Auteur:
Sjoerd Bakker, Rijksuniversiteit Groningen

ISBN/EAN: 9789083005058

EN

Titel:
Let One Man’s Trash Be Another Man’s Treasure: To What Extent Can Waste Law Support High-Value, Circular Construction With Gypsum Waste In The Netherlands?

Bekijkt u hier de scriptie

Auteur:
Celestine Kroon, Universiteit Utrecht

ISBN/EAN: 978908300504

 

De prijs is uitgereikt tijdens de VMR Praktijkmiddag 2023 door Valérie van 't Lam, lid van de jury.

Bekijkt u hier het juryrapport.

VMR Scriptieprijs 2021

In 2021 ontving de jury van de VMR 25 scripties over actuele onderwerpen en van hele goede kwaliteit. De jury kent dit jaar een eerste, tweede en derde prijs toe.

---------------------------------------------------------------------------------

De EERSTE PRIJS is voor de scriptie:

Microplastics onder de loep. Een onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor een brongerichte regulering van microplastics uit synthetische textielproducten. Bekijkt u hier de scriptie

Auteur: Nina de Boer, Universiteit Utrecht

ISBN/EAN: 978-90-830050-2-7

---------------------------------------------------------------------------------

De TWEEDE PRIJS is voor de scriptie:

Andere mensen aan tafel - Positieve discriminatie van mensen met een lager inkomens- en opleidingsniveau in participatieprocedures inzake duurzame energieprojecten onder de toekomstige Omgevingswet. Bekijkt u hier de scriptie.

Auteur: Gido Metz, Rijksuniversiteit Groningen

ISBN/EAN: 978-90-830050-3-4

---------------------------------------------------------------------------------

De DERDE PRIJS wordt toegekend aan de volgende twee scripties:

The Eld: a solution to pollution? Analyzing the EU Environmental Liability's Directive potential to regulate incident-based marine microplastic pollution in the Wadden Sea from an ecological and transboundary ecosystem management perspective

Auteur: Johanna Bürkert, Universiteit Utrecht

The capacity of the Habitats Directive to regulate heath conservation and restoration: are heathlands waining or gaining? (de scriptie is gepubliceerd via Kluwer Law Online)

Auteur: Niels Hoek, Tilburg University

---------------------------------------------------------------------------------

PRIJSUITREIKING en JURYRAPPORT

Op 4 november is de prijs uitgereikt tijdens de VMR Actualiteitendag 2021.

Bekijkt u hier het juryrapport.

VMR Scriptieprijs 2019

In 2019 zijn er 14 scripties ingezonden. De jury koost een winnaar en kende een scriptie een eervolle vermelding toe.

----------------------------------------------------------------------------

De WINNENDE scriptie is:
Saving Forests with Smart Contracts, Implementing the REDD+ mechanism under the Paris Agreement with blockchain-enabled smart contracts

ISBN9789083005003, Bekijkt u hier de scriptie.

Auteur: Tim Hoogenberk, Tilburg University

----------------------------------------------------------------------------

De EERVOLLE VERMELDING is voor de scriptie:

Het gebouwenpaspoort, een onderzoek naar de juridische mogelijkheden om op nationaal niveau een gebouwenpaspoort verplicht te stellen en de vormgeving van een potentiële nieuwe regeling

ISBN9789083005010 - Bekijkt u hier de scriptie

Auteur: Ida Mae de Waal, Universiteit Utrecht

-----------------------------------------------------------------------------

Bekijkt u hier het JURYRAPPORT.
 

VMR Scriptieprijs 2017

De VMR ontving 12 scripties over zeer uiteenlopende onderwerpen.

Als WINNAAR koos de jury de scriptie:

De juridische bescherming van drinkwaterbronnen bij schaliegaswinning
ISBN/EAN: 978-90-813624-7-4, bekijk hier de scriptie

Auteur: Julian Kevelam, Universiteit Utrecht

Korte presentatie door Julian Kevelam

Verder kent de jury een EERVOLLE VERMELDING toe aan de scripties:

Schadevergoeding voor handelingen in het kader van het waterbeheer. Rechtsgronden en grondslagen in de toekomstige Omgevingswet en de Algemene wet bestuursrecht
ISBN/EAN: 978-90-813624-8-1, bekijk hier de scriptie

Auteur: Neelke Doorn, Open Universiteit

en

Waterschapsbestuur: (on)bevoegd binnen de Omgevingswet?
ISBN/EAN: 978-90-813624-9-8, bekijk hier de scriptie

Auteur: Nesrine Kamroun, Juridische Hogeschool Avans-Fontys

JURYRAPPORT:

Bekijkt u hier het JURYRAPPORT.

VMR Scriptieprijs 2014

In 2014 hebben er acht scripties meegedongen naar de milieu(recht)scriptieprijs van de VMR.

* WINNAAR:
Naar een Europees actierecht voor milieuorganisaties?
De wenselijkheid van een handhavingsrol voor milieuorganisaties op Europees niveau beoordeeld aan de hand van Nederlandse en Amerikaanse ervaringen, ISBN -978-90-813624-5-0
, Bekijkt u hier de scriptie.

Auteur: Miranda Geelhoed, Universiteit Leiden

* EERVOLLE VERMELDING:
Shale gas extraction: in line with the general (environmental) principles of Union and Dutch law? ISBN: 978-90-813624-6-7, Bekijkt u hier de scriptie.

Auteur: Anne Vos

JURYRAPPORT

De beoordeling van de jury kunt u lezen in het JURYRAPPORT.

VMR Scriptieprijs 2010

Op 3 november 2010 reikte de jury de Piet Gilhuisscriptieprijs uit aan de auteur van de scriptie:

WINNAAR:

Legal responses for Adaptation to Climate Change. The role of the principle of Equity and Common but differentiated Responsibility, ISBN: 978-90-813624-3-6, Bekijk hier de scriptie

Auteur: mevrouw mr. R. Cook, geschreven aan de Universiteit van Utrecht, .

JURYRAPPORT:

Klikt u hier voor het juryrapport.

VMR Scriptieprijs 2012

De jury reikte tijdens het VMR Jubileumcongres op 4 oktober 2012 voor de zesde maal de Piet Gilhuis-Scriptieprijs uit voor de beste milieurechtelijke scriptie.

De jury koos twee scripties als WINNAAR:

Gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreiniging
Een onderzoek naar de mogelijkheden van een gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreiniging binnen de in Nederland en Europa erkende milieurechtelijke beginselen. Bekijkt u hier de scriptie.

Auteur: R.P. Fennis LL.M.

en 

De Trianel-uitspraak ontrafeld
Een rechtsvergelijkend onderzoek naar het beroepsrecht van milieuorganisaties
in Nederland en Duitsland. Bekijkt u hier de scriptie.

Auteur: Mw. mr. drs. J.H.I. van Dijk

JURYRAPPORT

U kunt het juryrapport hier bekijken.

VMR Scriptieprijs 2008

In 2008 hebben 14 scripties meegedongen naar de Piet Gilhuis-scriptieprijs van de VMR.

De WINNAAR is:

Proceduralisering in de Europese milieuwetgeving: een casestudy naar de Kaderrichtlijn water, ISBN: 978-90-813624-1-2,
U kunt de scriptie hier bekijken.

Auteur: mw. mr. A.A. van Trigt, Universiteit van Amsterdam

EERVOLLE VERMELDING voor:

Transnationale handhaving op zee. Knelpunten binnen de huidige instrumenten van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, ISBN:978-90-813624-2-9

Auteur: mevrouw mr. K.L. Markerink, Universiteit van Amsterdam

U kunt de scriptie hier bekijken.