VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Agenda

2022 Activiteit
10 februari
donderdag
14:00 tot
16:30
VMR Leergang Volksgezondheid in de Omgevingswet
De Witte Vosch, Oude Gracht 46, Utrecht - LIVE en ONLINE

Nieuws

Het 3M milieuschandaal: klaar voor de volgende verrassing

Datum: 09 november 2021  -  Auteur: Ben Vollaard
Het stilleggen van een deel van de fabriek van chemiebedrijf 3M nabij Antwerpen eind vorige maand was groot nieuws. Alle landelijke kranten pakten ... Lees meer

Ontwikkelingen Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO): van vrijwilligheid naar bindende regels

Datum: 01 november 2021  -  Auteur: Janneke Bazelmans
Op 22 juni 2021 organiseerde de VMR een webinar over Zorgvuldigheid voor mens en milieu bij internationaal ondernemen. Tijdens het webinar werd een... Lees meer

Revisievergunning onder de Omgevingswet: waar is de aanvraag gebleven?

Datum: 01 november 2021  -  Auteur: Corinne Eringfeld en Sandra Anzion
Milieuvergunningverleners zien het regelmatig. Bedrijven met een oude omgevingsvergunning met daarbovenop een hele sliert van wijzigingsvergunninge... Lees meer

Aankondiging

elni-logo-colour

9 novemberChallenges of European environmental law towards 2030 - Webinar series:III. Protection of groundwater under the Water Framework Directive: Member States obligations and recent judgments

cpo-logo-kopie

16 november - Masterclass Klimaat en recht: Transitiedenken voor juristen

Deze masterclass is bedoeld voor juristen die duurzaamheid meer willen verankeren in hun advisering en op zoek zijn naar handvatten daarvoor. Na afloop bent u op de hoogte van de hoofdlijnen in duurzaamheidsdenken en de rol van de jurist daarbij. Meer informatie

14 december - Masterclass Klimaat en recht: Juristen en Responsible Business Conduct (RBC)

Veel organisaties hebben RBC-beleid of hebben duurzaamheidsaspecten verweven in hun bedrijfsprocessen. In deze masterclass krijgt u inzicht in de wijze waarop u duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen opneemt in uw dagelijkse adviespraktijk. Meer informatie

 

Aankondiging vacature of activiteit

 

Wilt u een vacature of activiteit onder de aandacht brengen?

Neemt u contact op via ofni.[antispam].@milieurecht.nl.

VMR blokje

VMR Leergang

VMR Leergang

Tijdens de VMR Leergang brengt een team van deskundige sprekers u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen voor een specifiek onderwerp, zoals bodem, geluid en natuurbescherming. Zij nemen u diepgaand mee in de huidige en toekomstige regelgeving. De bijeenkomsten bieden u zicht op de gevolgen van nieuwe juridische kaders voor de huidige praktijk.

VMR Scriptieprijs 2021

Tweejaarlijks beoordeelt een jury ingezonden scripties over het internationaal of nationaal milieu-, water- of natuurbeschermingsrecht. De beste scriptie ontvangt de VMR Piet Gilhuis Scriptieprijs.

In het najaar van 2021 selecteert de jury de beste scriptie.

De uitreiking vindt plaats tijdens de VMR Actualiteitendag 2021 op 4 november.

Voor inzending komen in aanmerking de aan een Nederlandse universiteit, Hbo-opleiding of bestuursacademie met een voldoende beoordeelde afstudeerscripties op het terrein van het milieurecht, beoordeeld in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 augustus 2021.

Uw inzending ontvangen wij graag uiterlijk 1 september 2021.

Meer over de scriptieprijs

Promotieonderzoeken

Agenda voor promoties:

Op 3 december 2021 verdedigt Tim Bleeker zijn proefschrift 'Milieuaansprakelijkheid van leidinggevenden - Over strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke sanctionering van leidinggevenden voor milieuovertredingen in bedrijfscontext' aan de Universiteit Utrecht, meer informatie

Bijeenkomsten

De vereniging organiseert gedurende het hele jaar bijeenkomsten over actuele onderwerpen. Sprekers komen uit verschillende sectoren en belichten gezamenlijk een thema, zodat u vanuit verschillende invalshoeken wordt geinformeerd en een genuanceerd beeld kunt ontwikkelen.

Tijdens de jaarlijkse VMR Actualiteitendag informeren deskundigen u kort en krachtig over de actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie.

Bekijkt u hier de agenda.

Werkgroepen

Leden kunnen deelnemen aan werkgroepen voor een diepgaandere uitwisseling van kennis en ervaring. Uit de werkgroepen kunnen preadviezen of suggesties voor themamiddagen naar voren komen.

Op dit moment zijn drie werkgroepen actief:

- de werkgroep mondiale duurzaamheid en recht;

- de werkgroep vergunningverlening, toezicht en handhaving;

- de werkgroep milieucriminaliteit.

Meer over werkgroepen

Publicaties

In de publicaties van de vereniging vindt u een grote hoeveelheid kennis over actuele onderwerpen. Soms bevat de publicatie de bijdragen die tijdens een themamiddag zijn besproken. Ook kan een groep auteurs gezamenlijk een preadvies publiceren.

U kunt de recent verschenen publicaties bestellen via het secretariaat.

De korte verslagen van de bijeenkomsten verschijnen in het vaktijdschrift Milieu en Recht.

Bekijk de publicaties

VMR bijeenkomsten en opleidingspunten NOvA

De VMR is niet bevoegd om aan het cursusaanbod opleidingspunten voor advocaten toe te kennen. U kunt als advocaat met het volgen van onze bijeenkomsten toch opleidingspunten behalen. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur kunt u zelf beoordelen of een cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. Leest u verder op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Wordt ook lid!

Wilt u gratis deelnemen aan bijeenkomsten en publicaties ontvangen?

Wilt u deel uitmaken van een kennisnetwerk en vakgenoten ontmoeten?

Wilt u met korting deelnemen aan de jaarlijkse VMR Actualiteitendag?