VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Agenda

2019 Activiteit
18 juni
dinsdag
15:00 tot
17:00
De energietransitie: milieurecht ontmoet energierecht
De Witte Vosch, Oude Gracht 46, Utrecht
26 september
donderdag
13:00 tot
17:00
Milieu en Landbouw
De Witte Vosch, Utrecht
29 oktober
dinsdag
14:00 tot
17:00
VMR Leergang Geluid
Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht

Nieuws

Uitreiking VMR Scriptieprijs 2019

Datum: 21 maart 2019
De VMR Scriptieprijs 2019, de Piet Gilhuis Scriptieprijs, is op 21 maart j.l., tijdens de VMR Actualiteitendag 2019, uitgereikt aan: -------------... Lees meer

Jaarbericht 2018

Datum: 06 februari 2019
Bekijkt u hier een korte terugblik van onze activiteiten in 2018. Lees meer

Toekomstperspectief programmatische aanpak

Datum: 03 december 2018  -  Auteur: Ralph Frins
Het toekomstperspectief van het instrument programmatische aanpak Inleiding In de vorige column ter voorbereiding op de VMR-studiemiddag ‘... Lees meer

VMR Leergang

VMR Leergang

De VMR Leergang is een nieuwe reeks bijeenkomsten van de VMR. Tijdens de VMR Leergang brengt een team van deskundige sprekers u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen voor een specifiek onderwerp, zoals bodem, geluid en natuurbescherming. Zij nemen u diepgaand mee in de huidige en toekomstige regelgeving. De bijeenkomsten bieden u zicht op de gevolgen van nieuwe juridische kaders voor de huidige praktijk.

Aankondiging vacature of activiteit

Wilt u een vacature of activiteit onder de aandacht brengen?

Neemt u contact op via ofni.[antispam].@milieurecht.nl.

Bijeenkomsten

De vereniging organiseert gedurende het hele jaar bijeenkomsten over actuele onderwerpen. Sprekers komen uit verschillende sectoren en belichten gezamenlijk een thema, zodat u vanuit verschillende invalshoeken wordt geinformeerd en een genuanceerd beeld kunt ontwikkelen.

Tijdens de jaarlijkse VMR Actualiteitendag informeren deskundigen u kort en krachtig over de actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie.

Bekijkt u hier de agenda.

Werkgroepen

Leden kunnen deelnemen aan werkgroepen voor een diepgaandere uitwisseling van kennis en ervaring. Uit de werkgroepen kunnen preadviezen of suggesties voor themamiddagen naar voren komen.

Op dit moment zijn twee werkgroepen actief:

- de werkgroep mondiale duurzaamheid en recht en

- de werkgroep vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Meer over werkgroepen

VMR Scriptieprijs

Tweejaarlijks beoordeelt een jury ingezonden scripties die zijn geschreven over het internationaal of nationaal milieu-, water- of natuurbeschermingsrecht. De beste scriptie ontvangt de VMR Piet Gilhuis Scriptieprijs. In het voorjaar van 2019 selecteert de jury de beste scriptie. De uitreiking vindt plaats tijdens de VMR Actualiteitendag 2019.

Meer over de scriptieprijs

Publicaties

In de publicaties van de vereniging vindt u een grote hoeveelheid kennis over actuele onderwerpen. Soms bevat de publicatie de bijdragen die tijdens een themamiddag zijn besproken. Ook kan een groep auteurs gezamenlijk een preadvies publiceren.

U kunt de recent verschenen publicaties bestellen via het secretariaat.

De korte verslagen van de bijeenkomsten verschijnen in het vaktijdschrift Milieu en Recht.

Bekijk de publicaties

VMR bijeenkomsten en opleidingspunten NOvA

De VMR is niet bevoegd om aan het cursusaanbod opleidingspunten voor advocaten toe te kennen. U kunt als advocaat met het volgen van onze bijeenkomsten toch opleidingspunten behalen. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur kunt u zelf beoordelen of een cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. Leest u verder op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Wordt ook lid!

Wilt u gratis deelnemen aan bijeenkomsten en publicaties ontvangen?

Wilt u deel uitmaken van een kennisnetwerk en vakgenoten ontmoeten?

Wilt u met korting deelnemen aan de jaarlijkse VMR Actualiteitendag?

Met dank aan

van-der-feltz-advocaten