VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Agenda

2024 Activiteit
28 maart
donderdag
09:03 tot
17:00
VMR Actualiteitendag 2024
Geertekerk, Utrecht

Nieuws

VMR Scriptieprijs 2023 - en de winnaar is.........

Datum: 28 november 2023
  De WINNAAR van de VMR Scriptieprijs 2023 is Rens Claerhoudt TITEL: A Legal Protection of Metazoan Parasites Exploring Biopolitical Complexiti... Lees meer

De Strategische Milieukamer: impuls voor opsporing

Datum: 31 oktober 2023  -  Auteur: Rob de Rijck
Zoals bekend was de kern van het oordeel van de Commissie Van Aartsen dat het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) gebukt ... Lees meer

Warmtetransitie en omgevingsplan

Datum: 31 oktober 2023  -  Auteur: Michelle de Rijke en Pauline van Aardenne
Inleiding In het Klimaatakkoord (2019) zijn afspraken gemaakt gericht op het broeikasgassen-vrij maken van de gebouwde omgeving. Daartoe moeten wo... Lees meer

De EU Natuurherstelwet: uitgekleed maar (nog) niet uitgeserveerd. 

Datum: 02 oktober 2023  -  Auteur: Niels Hoek
Het voorstel voor Natuurherstel van de Europese Commissie (EC), zoals geadopteerd in juni 2022, ontbreekt niet aan ambitie.[1] Maar het is inmiddel... Lees meer

VMR feliciteert jarige M & R

Datum: 20 september 2023  -  Auteur: Kars de Graaf
Het bestuur van de Vereniging voor Milieurecht feliciteert het voor het vakgebied zo waardevolle Tijdschrift Milieu en Recht van harte met het 50-j... Lees meer

Palmolie Perikelen: Houdt het EU biobrandstoffen regime stand voor de Wereldhandelsorganisatie?

Datum: 05 september 2023  -  Auteur: Natalie Dobson
In 2021 spande Maleisië een zaak aan voor de Wereldhandelsorganisatie (WTO) waarin het de verenigbaarheid van de EU biobrandstoffen regels met het ... Lees meer

VMR Scriptieprijs 2023

De VMR Scriptieprijs 2023 is uitgereikt. U kunt de winaar en de twee eervolle vermeldingen bekijken via onderstaande link.

Meer over de scriptieprijs

VMR Leergang

Tijdens de VMR Leergang brengt een team van deskundige sprekers u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen voor een specifiek onderwerp, zoals bodem, geluid en natuurbescherming. Zij nemen u diepgaand mee in de huidige en toekomstige regelgeving. De bijeenkomsten bieden u zicht op de gevolgen van nieuwe juridische kaders voor de huidige praktijk.

Wordt ook lid!

Wilt u gratis deelnemen aan bijeenkomsten en publicaties ontvangen?

Wilt u deel uitmaken van een kennisnetwerk en vakgenoten ontmoeten?

Wilt u met korting deelnemen aan de jaarlijkse VMR Actualiteitendag?

Werkgroepen

Leden kunnen deelnemen aan werkgroepen voor een diepgaandere uitwisseling van kennis en ervaring. Uit de werkgroepen kunnen preadviezen of suggesties voor themamiddagen naar voren komen.

Op dit moment zijn drie werkgroepen actief:

- de werkgroep mondiale duurzaamheid en recht;

- de werkgroep vergunningverlening, toezicht en handhaving;

- de werkgroep milieucriminaliteit.

Meer over werkgroepen

Publicaties

In de publicaties van de vereniging vindt u een grote hoeveelheid kennis over actuele onderwerpen. Soms bevat de publicatie de bijdragen die tijdens een themamiddag zijn besproken. Ook kan een groep auteurs gezamenlijk een preadvies publiceren.

U kunt de recent verschenen publicaties bestellen via het secretariaat.

De korte verslagen van de bijeenkomsten verschijnen in het vaktijdschrift Milieu en Recht.

Bekijk de publicaties

VMR bijeenkomsten en opleidingspunten NOvA

De VMR is niet bevoegd om aan het cursusaanbod opleidingspunten voor advocaten toe te kennen. U kunt als advocaat met het volgen van onze bijeenkomsten toch opleidingspunten behalen. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur kunt u zelf beoordelen of een cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. Leest u verder op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.