VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Agenda

2024 Activiteit
19 september
donderdag
14:00 tot
17:00
VMR Leergang - Energietransitie en MBA's: verduurzaming bedrijven binnen kaders van (omgevings)recht
Congresgebouw de Vereeniging, Mariaplaats 14, Utrecht, ook ONLINE te volgen
20 november
woensdag
14:00 tot
17:00
VMR Leergang - Het voorzorgsbeginsel in het omgevingsrecht
De Witte Vosch, Utrecht, ook ONLINE te volgen

Nieuws

Energietransitie voor bedrijven: van reguleren naar samenwerken

Datum: 10 juli 2024  -  Auteur: Victor van Ahee
De energietransitie vraagt veel van de samenleving, zoveel is inmiddels wel duidelijk. Het laaghangend fruit is inmiddels geplukt en de resterende ... Lees meer

Groene claims een stap verder gebracht

Datum: 02 juli 2024  -  Auteur: Gerbrich Kozijn
Het is nog de vraag hoe de nieuwe Groene Claims Richtlijn[1] uiteindelijk uit de ‘wet-strijd’ komt. Over deze Richtlijn (hierna: GCR) schreef ik ee... Lees meer

Het bijwonen van internationale klimaatonderhandelingen: observaties en overwegingen

Datum: 20 juni 2024  -  Auteur: Sjoerd Bakker
Van 3 tot en met 13 juni vonden in Bonn onderhandelingen plaats over de (technische) uitvoering van het VN-klimaatverdrag. Deze onderhandelingen va... Lees meer

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) is een feit en nu de implementatie

Datum: 03 juni 2024  -  Auteur: Janneke Bazelmans
Op 24 mei 2024 stemde de Europese Raad[1] in met de Europese Richtlijn over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (Corporate Sustai... Lees meer

(advertentie) - Bijzonder Strafrecht Academie

(advertentie) - Recent verschenen: Handboek Omgevingswet

handboek-omgevingswet-afbeelding

Het Handboek Omgevingswet biedt een onmisbare bron van kennis voor iedereen die in de omgevingsrechtelijke praktijk werkzaam is. Het is het meest complete en diepgaande overzicht van de Omgevingswet dat nu beschikbaar is, met bijdragen van vooraanstaande auteurs met ervaring in de (rechts)praktijk en in de wetenschap. Het boek is essentieel voor het verkrijgen van een grondige kennis over de inhoud, werking en implementatie van dit complexe rechtssysteem.

Meer informatie Boom Juridische uitgevers

VMR Leergang

Tijdens de VMR Leergang brengt een team van deskundige sprekers u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen voor een specifiek onderwerp, zoals bodem, geluid en natuurbescherming. Zij nemen u diepgaand mee in de huidige en toekomstige regelgeving. De bijeenkomsten bieden u zicht op de gevolgen van nieuwe juridische kaders voor de huidige praktijk.

Wordt ook lid!

Wilt u gratis deelnemen aan bijeenkomsten en publicaties ontvangen?

Wilt u deel uitmaken van een kennisnetwerk en vakgenoten ontmoeten?

Wilt u met korting deelnemen aan de jaarlijkse VMR Actualiteitendag?

VACATURE

U kunt hier een vacature plaatsen. Neemt u contact met ons op via ofni.[antispam].@milieurecht.nl.

Werkgroepen

Leden kunnen deelnemen aan werkgroepen voor een diepgaandere uitwisseling van kennis en ervaring. Uit de werkgroepen kunnen preadviezen of suggesties voor themamiddagen naar voren komen.

Op dit moment zijn drie werkgroepen actief:

- de werkgroep mondiale duurzaamheid en recht;

- de werkgroep vergunningverlening, toezicht en handhaving;

- de werkgroep milieucriminaliteit.

Meer over werkgroepen

Publicaties

In de publicaties van de vereniging vindt u een grote hoeveelheid kennis over actuele onderwerpen. Soms bevat de publicatie de bijdragen die tijdens een themamiddag zijn besproken. Ook kan een groep auteurs gezamenlijk een preadvies publiceren.

U kunt de recent verschenen publicaties bestellen via het secretariaat.

De korte verslagen van de bijeenkomsten verschijnen in het vaktijdschrift Milieu en Recht.

Bekijk de publicaties

VMR bijeenkomsten en opleidingspunten NOvA

De VMR is niet bevoegd om aan het cursusaanbod opleidingspunten voor advocaten toe te kennen. U kunt als advocaat met het volgen van onze bijeenkomsten toch opleidingspunten behalen. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur kunt u zelf beoordelen of een cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. Leest u verder op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.