VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Agenda

2020 Activiteit
5 maart
donderdag
14:00 tot
16:30
Effectieve handhaving ter bescherming van de leefomgeving
Vermaatgroep - Arthur van Schendelstraat 500, Utrecht
26 maart
donderdag
09:30 tot
16:30
VMR Actualiteitendag 2020
Geertekerk, Utrecht
15 mei
vrijdag
09:30 tot
12:30
VMR Excursie TATA Steel
Wenckebachstraat 1, 1951 JZ Velsen-Noord
28 mei
donderdag
14:00 tot
17:00
VMR Leergang Natuur
De Witte Vosch, Oude Gracht 46, Utrecht
9 juni
dinsdag
14:00 tot
17:00
Omgevingsverordeningen: ontwikkelingen, trends en gevolgen (Wordt de provincie groener?)
Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht

Nieuws

De stikstofcrisis is tragisch, maar oplosbaar

Datum: 05 februari 2020  -  Auteur: Chris Backes
Het terugdringen van de veel te hoge stikstofbelasting is in de afgelopen decennia een strijd met vallen en opstaan (en weer vallen) geweest. Op di... Lees meer

Handelsverdrag CETA komt in strijd met onze Grondwet

Datum: 05 februari 2020  -  Auteur: Meike Terhorst
Op 13 februari as zal de Tweede Kamer debatteren en daarna stemmen over het EU Handelsverdrag met Canada (CETA). Als de ChristenUnie naast de oppos... Lees meer

Spiegel of lachspiegel? Over het EVRM en het Urgenda-arrest

Datum: 05 februari 2020  -  Auteur: Janneke Gerards
Op 20 december 2019 wees de Hoge Raad arrest in de Urgenda-zaak. Daarin bevestigde de Hoge Raad dat de Staat verplicht is om eind 2020 een reductie... Lees meer

VMR Leergang

VMR Leergang

Tijdens de VMR Leergang brengt een team van deskundige sprekers u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen voor een specifiek onderwerp, zoals bodem, geluid en natuurbescherming. Zij nemen u diepgaand mee in de huidige en toekomstige regelgeving. De bijeenkomsten bieden u zicht op de gevolgen van nieuwe juridische kaders voor de huidige praktijk.

Aankondiging vacature of activiteit

Wilt u een vacature of activiteit onder de aandacht brengen?

Neemt u contact op via ofni.[antispam].@milieurecht.nl.

VMR blokje

Activiteiten derden

bijz-strafrecht-academie-kopie

Bestuurlijke Boete voor Toezichthouders
11 februari 2010
Tijdens deze cursus, speciaal ontworpen voor toezichthouders, wordt ingegaan op de belangrijke thema's die bij de oplegging en beoordeling van de bestuurlijke boete een rol spelen. Deelnemers worden handvaten geboden die zij direct in de praktijk toe kunnen passen. Lees verder

Wet Dieren
2 maart 2020
Tijdens deze cursus staat de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving van feiten die op dieren betrekking hebben centraal. Daarbij gaat het met name om de bepalingen van de Wet Dieren en aanverwante regelgeving. Naast het wettelijk systeem en de verschillende handhavingsmogelijkheden, is in de cursus veel aandacht voor de praktijk en worden aan de hand van bestuurs- en strafrechtelijke jurisprudentie veel voorkomende verweren en bewijsproblemen in dierenzaken besproken. Lees verder

Bestuurlijke Boete
26 maart 2019
Tijdens deze cursus gaan de docenten in op de meest belangrijke thema's die bij de beoordeling van de bestuurlijke boete spelen. De docenten behandelen deze thema's aan de hand van jurisprudentie en ervaringen uit hun bestuursrechtelijke en strafrecht praktijk. Tijdens deze cursus worden tevens praktische tips gegeven hoe om te gaan met een dreigend boetetraject. Lees verder

Promotieonderzoeken

Promoties:

Melissa Lewis, An appraisal of the African-Eurasian Waterbird Agreement and its role in the conservation and management of migrating birds at flyway-level (Tilburg University, 4 oktober 2019)

Oda Essens, Operationalising effective public enforcement of environmental law in the European Union (Universiteit Utrecht, 26 november 2019), persbericht

Angela van der Berg, Municipal planning law and policy for sustainable cities in South Africa (Tilburg University/North West University (SA), december 2019)

Yuan Yang, Towards a robust environmental legal regime for offshore petroleum operations in China (Tilburg University, december 2019)

OPROEP

Wie schrijft initiatiefwet eerlijke vleesprijzen in EU en NL?

Schrijf geschiedenis en help TappCoalitie een spoedwet eerlijke vleesprijs schrijven.

Leest u hier over het NL-voorstel en over het EU-voorstel: 

Aanmelding bij Jeroom Remmers, directeur TappCoalitie ofni.[antispam].@tappcoalitie.nl.

Bijeenkomsten

De vereniging organiseert gedurende het hele jaar bijeenkomsten over actuele onderwerpen. Sprekers komen uit verschillende sectoren en belichten gezamenlijk een thema, zodat u vanuit verschillende invalshoeken wordt geinformeerd en een genuanceerd beeld kunt ontwikkelen.

Tijdens de jaarlijkse VMR Actualiteitendag informeren deskundigen u kort en krachtig over de actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie.

Bekijkt u hier de agenda.

Werkgroepen

Leden kunnen deelnemen aan werkgroepen voor een diepgaandere uitwisseling van kennis en ervaring. Uit de werkgroepen kunnen preadviezen of suggesties voor themamiddagen naar voren komen.

Op dit moment zijn twee werkgroepen actief:

- de werkgroep mondiale duurzaamheid en recht en

- de werkgroep vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Meer over werkgroepen

VMR Scriptieprijs

Tweejaarlijks beoordeelt een jury ingezonden scripties die zijn geschreven over het internationaal of nationaal milieu-, water- of natuurbeschermingsrecht. De beste scriptie ontvangt de VMR Piet Gilhuis Scriptieprijs. In het voorjaar van 2019 selecteerde de jury de beste scriptie. De uitreiking vond plaats tijdens de VMR Actualiteitendag 2019.

Meer over de scriptieprijs

Publicaties

In de publicaties van de vereniging vindt u een grote hoeveelheid kennis over actuele onderwerpen. Soms bevat de publicatie de bijdragen die tijdens een themamiddag zijn besproken. Ook kan een groep auteurs gezamenlijk een preadvies publiceren.

U kunt de recent verschenen publicaties bestellen via het secretariaat.

De korte verslagen van de bijeenkomsten verschijnen in het vaktijdschrift Milieu en Recht.

Bekijk de publicaties

VMR bijeenkomsten en opleidingspunten NOvA

De VMR is niet bevoegd om aan het cursusaanbod opleidingspunten voor advocaten toe te kennen. U kunt als advocaat met het volgen van onze bijeenkomsten toch opleidingspunten behalen. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur kunt u zelf beoordelen of een cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. Leest u verder op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Wordt ook lid!

Wilt u gratis deelnemen aan bijeenkomsten en publicaties ontvangen?

Wilt u deel uitmaken van een kennisnetwerk en vakgenoten ontmoeten?

Wilt u met korting deelnemen aan de jaarlijkse VMR Actualiteitendag?