VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Agenda

2024 Activiteit
23 mei
donderdag
13:30 tot
17:00
Verduurzaming gebouwde omgeving
De Witte Vosch, Oudegracht 46, Utrecht
20 juni
donderdag
14:00 tot
17:00
Bestuursrecht en Omgevingswet: theorie en praktijk
Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht

Nieuws

Het claimen van CO2-compensatie: niet langer wenselijk?

Datum: 11 april 2024  -  Auteur: Sjoerd Bakker
Compensatie van CO2-uitstoot wordt door de tegenstanders ervan vaak als greenwashing weggezet. Op 20 maart jl. hebben zij een juridische overwinnin... Lees meer

Een groenere en meer circulaire industrie? Revisie van de richtlijn industriële emissies: de finish is in zicht

Datum: 09 april 2024  -  Auteur: Marlon Boeve en Valérie van 't Lam
Op 12 maart 2024 heeft het Europees Parlement een tekst aangenomen tot revisie van de Richtlijn industriële emissies (RIE).[1] In dit korte blog si... Lees meer

Toezichthouder gevoelig voor social media-berichten over milieuovertredingen

Datum: 04 april 2024  -  Auteur: Ben Vollaard
Nederland is niet het enige land waar, ondanks een veelheid aan milieuregels, de lucht, de bodem en het water flink vervuild zijn. Wie wel eens in ... Lees meer

Presentaties VMR Bijeenkomst 'Het recht: boost of belemmering voor duurzame handelsketens?' - 19 maart jl

Datum: 20 maart 2024  -  Auteur: Natasja Teesing
Op 19 maart organiseerde de Werkgroep Mondiale Duurzaamheid en recht een bijeenkomst over de vraag welke rol het recht speelt bij de verduurzaming ... Lees meer

(advertentie) - Bijzonder Strafrecht Academie

(advertentie) - Recent verschenen: Handboek Omgevingswet

handboek-omgevingswet-afbeelding

Het Handboek Omgevingswet biedt een onmisbare bron van kennis voor iedereen die in de omgevingsrechtelijke praktijk werkzaam is. Het is het meest complete en diepgaande overzicht van de Omgevingswet dat nu beschikbaar is, met bijdragen van vooraanstaande auteurs met ervaring in de (rechts)praktijk en in de wetenschap. Het boek is essentieel voor het verkrijgen van een grondige kennis over de inhoud, werking en implementatie van dit complexe rechtssysteem.

Meer informatie Boom Juridische uitgevers

VMR Leergang

Tijdens de VMR Leergang brengt een team van deskundige sprekers u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen voor een specifiek onderwerp, zoals bodem, geluid en natuurbescherming. Zij nemen u diepgaand mee in de huidige en toekomstige regelgeving. De bijeenkomsten bieden u zicht op de gevolgen van nieuwe juridische kaders voor de huidige praktijk.

Wordt ook lid!

Wilt u gratis deelnemen aan bijeenkomsten en publicaties ontvangen?

Wilt u deel uitmaken van een kennisnetwerk en vakgenoten ontmoeten?

Wilt u met korting deelnemen aan de jaarlijkse VMR Actualiteitendag?

VACATURE

U kunt hier een vacature plaatsen. Neemt u contact met ons op via ofni.[antispam].@milieurecht.nl.

Werkgroepen

Leden kunnen deelnemen aan werkgroepen voor een diepgaandere uitwisseling van kennis en ervaring. Uit de werkgroepen kunnen preadviezen of suggesties voor themamiddagen naar voren komen.

Op dit moment zijn drie werkgroepen actief:

- de werkgroep mondiale duurzaamheid en recht;

- de werkgroep vergunningverlening, toezicht en handhaving;

- de werkgroep milieucriminaliteit.

Meer over werkgroepen

Publicaties

In de publicaties van de vereniging vindt u een grote hoeveelheid kennis over actuele onderwerpen. Soms bevat de publicatie de bijdragen die tijdens een themamiddag zijn besproken. Ook kan een groep auteurs gezamenlijk een preadvies publiceren.

U kunt de recent verschenen publicaties bestellen via het secretariaat.

De korte verslagen van de bijeenkomsten verschijnen in het vaktijdschrift Milieu en Recht.

Bekijk de publicaties

VMR bijeenkomsten en opleidingspunten NOvA

De VMR is niet bevoegd om aan het cursusaanbod opleidingspunten voor advocaten toe te kennen. U kunt als advocaat met het volgen van onze bijeenkomsten toch opleidingspunten behalen. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur kunt u zelf beoordelen of een cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. Leest u verder op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.