VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Agenda

2018 Activiteit
11 september
dinsdag
14:00 tot
17:00
VMR Leergang: Bodem
Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht
1 november
donderdag
14:00 tot
17:00
VMR Leergang: Geluid
Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht

Nieuws

Privacy

Datum: 28 mei 2018  -  Auteur: Secretariaat
De Vereniging voor Milieurecht vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. In ons nieuwe privacybeleid geven we informatie over hoe wi... Lees meer

Grensoverschrijdende milieuschade en mensenrechten

Datum: 17 mei 2018  -  Auteur: Marieke Koekkoek
Voorkomen grensoverschrijdende milieuschade in relatie tot bescherming van mensenrechten Een mogelijk nieuwe basis voor de extraterrioriale besche... Lees meer

PAS een jaar later. Waar staan we nu?

Datum: 17 mei 2018  -  Auteur: Ralph Frins
PAS een jaar later. Waar staan we nu? Inleiding Het is inmiddels een jaar geleden dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hier... Lees meer

Bestuurlijke afwegingsruimte omgevingsplan

Datum: 17 april 2018  -  Auteur: Secretariaat
Op 12 april vond een VMR Themamiddag plaats over 'de bestuurlijke afwegingsruimte voor het omgevingsplan in de praktijk'. Bekijkt u hier de present... Lees meer

VMR Actualiteitendag 2018

Datum: 22 maart 2018  -  Auteur: secretariaat
Op 22 maart vond de VMR Actualiteitendag plaats. Bekijkt u hier de presentaties. Presentaties VMR Actualiteitendag 2018 Lees meer

Aankondiging externe activiteit

logo-bijzonder-strafrecht-academie-kopie

 

 

Congres Milieustrafrecht
Donderdag 31 mei 2018 | 10.00 - 17.00 uur
PO-punten: 6 | € 300 - € 450 excl. BTW

Het milieustrafrecht krijgt steeds meer aandacht nu de bescherming van het milieu aan terrein wint. De afgelopen jaren hebben veranderingen in wet- en regelgeving zich in rap tempo opgevolgd. Tijdens dit congres staan de ontwikkelingen ten aanzien van dit vakgebied centraal. Lees verder

Aankondiging externe activiteit

VVM

Juridisch café over het voorzorgsbeginsel

7 juni 2018 - De VVM-sectie Milieurecht en praktijk organiseert een Juridisch Café over de toepassing van het voorzorgsbeginsel. Dit beginsel is van toepassing bijvoorbeeld bij besluiten over natuurbescherming of bestrijdingsmiddelen. Het bepaalt dat degene die beslist over het toelaten of verrichten van een handeling een controleerbare afweging dient te maken. Korting voor VMR-leden. Meer informatie en inschrijving.

Aankondiging vacature of activiteit

Wilt u een vacature of activiteit onder de aandacht brengen?

Neemt u contact op via ofni.[antispam].@milieurecht.nl.

Bijeenkomsten

De vereniging organiseert gedurende het hele jaar bijeenkomsten over actuele onderwerpen. Sprekers komen uit verschillende sectoren en belichten gezamenlijk een thema, zodat u vanuit verschillende invalshoeken wordt geinformeerd en een genuanceerd beeld kunt ontwikkelen.

Tijdens de jaarlijkse VMR Actualiteitendag informeren deskundigen u kort en krachtig over de actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie.

Bekijkt u hier de agenda.

Werkgroepen

Leden kunnen deelnemen aan werkgroepen voor een diepgaandere uitwisseling van kennis en ervaring. Uit de werkgroepen kunnen preadviezen of suggesties voor themamiddagen naar voren komen.

Op dit moment zijn twee werkgroepen actief:

- de werkgroep mondiale duurzaamheid en recht en

- de werkgroep vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Meer over werkgroepen

Scriptieprijs

Tweejaarlijks beoordeelt een jury ingezonden scripties. De beste scriptie ontvangt de VMR Piet Gilhuis Scriptieprijs.

In het voorjaar van 2017 reikte de jury de prijs uit aan Julian Kevelam voor zijn uitstekende scriptie over:

'De juridische bescherming van drinkwaterbronnen bij schaliegaswinning'.

Daarnaast ontvingen twee bijzondere scripties een eervolle vermelding.

Meer over de scriptieprijs

Publicaties

In de publicaties van de vereniging vindt u een grote hoeveelheid kennis over actuele onderwerpen. Soms bevat de publicatie de bijdragen die tijdens een themamiddag zijn besproken. Ook kan een groep auteurs gezamenlijk een preadvies publiceren.

U kunt de recent verschenen publicaties bestellen via het secretariaat.

De korte verslagen van de bijeenkomsten verschijnen in het vaktijdschrift Milieu en Recht.

Bekijk de publicaties

VMR bijeenkomsten en opleidingspunten NOvA

De VMR is niet bevoegd om aan het cursusaanbod opleidingspunten voor advocaten toe te kennen. U kunt als advocaat met het volgen van onze bijeenkomsten toch opleidingspunten behalen. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur kunt u zelf beoordelen of een cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. Leest u verder op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Wordt ook lid!

Wilt u gratis deelnemen aan bijeenkomsten en publicaties ontvangen?

Wilt u deel uitmaken van een kennisnetwerk en vakgenoten ontmoeten?

Wilt u met korting deelnemen aan de jaarlijkse VMR Actualiteitendag?

Met dank aan

van-der-feltz-advocaten