VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Milieurecht in transitie

Jubileum - 40 jaar VMR

Datum: Donderdag 29 september 2022

Tijd: 14.00 - 20.00 uur

 

 

Inleiding

Ondanks enorme technologische vooruitgang en ontwikkeling, kampt de wereld met grote problemen als klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen. In Nederland specifiek ook met stikstofdepositie, verdroging, vernatting, bedreigingen voor de gezondheid en de aantasting van de (kwaliteit van de) leefomgeving. Innovatieve oplossingen zijn noodzakelijk. Hoe kan de maatschappij zich efficiënt en effectief aanpassen? Hoe kan de Nederlandse samenleving op een eerlijke manier worden bijgestuurd?

Er is een rol voor het milieurecht in deze transitie. En dus ook voor de VMR. Welke rol moet het milieurecht spelen? Waar faciliteert het milieurecht de gewenste transitie en waar is verandering van milieurecht gewenst om transitie te bereiken? Op welke wijze kan het milieurecht de noodzakelijke transitie(s) faciliteren, stimuleren en zo nodig afdwingen? Deze vragen stonden centraal op het jubileumcongres van de VMR op 29 september 2022.

Sprekers gaven hun visie op de maatschappelijke uitdagingen (I) en beschouwden twee thema’s (biodiversiteitsverlies en klimaatverandering) vanuit wetenschap en praktijk (II). We horen uiteraard ook van de VMR-leden (III).

We vierden tijdens deze dag het 40-jarig bestaan van de VMR als kennisnetwerk en sloten de dag feestelijk af met een vegan dinner.

Met dank aan

logoboomjuridisch-cmyk

 

vfz-logo-fc

stibbe

Programma en presentaties

I Visie en uitdagingen

            Diederik Samsom, Europese Commissie

 • Nieuwe uitdagingen voor het milieurecht in het Antropoceen - Presentatie

Frank Biermann, Universiteit Utrecht

 • De European Green Deal: transities in kennis, voor kennis in transities - Presentatie

            Hans Bruyninckx, Europees Milieu Agentschap

 • Zonder visie geen transitie

           Marjolein Dieperink, AKD

  II Twee grote uitdagingen nader beschouwd. De rol van milieurecht en de VMR

  • Biodiversiteitsverlies
   • De nieuwe EU herstelwet: een revolutie in het milieurecht? - Presentatie
    • An Cliquet, Universiteit Gent
   • Reactie vanuit de praktijk
  • Klimaatverandering
   • de Kracht van het Klimaatrecht - Presentatie
    • Marjan Peeters, Universiteit Maastricht
    • Met bijdragen van Dorien Coppens en Janique Gommans
   • Reactie vanuit de praktijk

  III. Drie auteurs van de VMR Jubileumbundel aan het woord

  * Ralph Frins over zijn bijdrage 'Naar meer elektronisch milieutoezicht (op afstand)'

  * Marga Robesin over haar bijdrage "De hoogste tijd voor een mondiaal Waterschaarsteverdrag" - zie ook: UN 23 Water Conference

  * Jola van Dijk over haar bijdrage 'Waarom de VMR over veertig jaar drie keer zo groot zal zijn'

  Presentatie