VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Jubileum - 40 jaar VMR: milieurecht in (de) transitie

VMR Jubileum

Datum: Donderdag 29 september 2022

Tijd: 14.00 - 20.00 uur

 

 

Inleiding

Ondanks de enorme technologische vooruitgang en ontwikkelingen, kampt de wereld met pandemiën, gewapende conflicten en grote problemen als klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen. In Nederland hebben we daarnaast ook te maken met stikstofdepositie, verdroging, vernatting, bedreigingen voor de gezondheid en de aantasting van de (kwaliteit van de) leefomgeving. We zijn hard op zoek naar ecologisch duurzame oplossingen voor de problemen. Er worden hoopvolle oplossingen gevonden voor verduurzaming van ons energie- en warmtegebruik, van de voedselvoorziening, en van de mobiliteit. Maar hoe kunnen we ons zo slim en zo snel mogelijk aanpassen aan alle veranderingen die op ons afkomen? Hoe bewegen we zo goed en zo snel mogelijk de goede kant op? En wat is de rol van het milieurecht in dit proces? Waar houdt het milieurecht de ontwikkelingen tegen en waar helpt het milieurecht mee om verandering te bereiken? Op welke wijze kan het milieurecht de noodzakelijke transitie(s) faciliteren, stimuleren en zo nodig afdwingen?

Tijdens ons jubileumcongres staan we stil bij deze vragen. We horen hoe het er voor staat met Nederland en wat ons - als milieujuristen - te doen staat. We kijken vooruit voor de twee grootste thema's: biodiversiteit en klimaatverandering.

We vieren tijdens deze dag het 40-jarig bestaan van de VMR als kennisnetwerk en sluiten de dag feestelijk af met een walking dinner. We hopen van harte velen van u te verwelkomen op deze bijzondere middag!

Kosten: VMR-leden gratis, niet-leden €85.

Met dank aan

vfz-logo-fc

 

stibbe

Programma

 • Wat is onze stip op de horizon?

Openingslezing door Diederik Samsom, Europese Commissie de EU en voor Nederland?

  • Wat zijn de uitdagingen voor de EU en voor Nederland?

  Hans Bruyninckx, Europees Milieu Agentschap

  • Milieurecht voor morgen: tussen fysieke en maatschappelijke opgaven

  Hans Mommaas, Planbureau voor de Leefomgeving

  • Wat staat ons te doen?

  Frank Biermann, Universiteit Utrecht

   

  Vooruitkijken voor de twee grootste thema's: biodiversiteit en klimaatverandering

  Hoe staan we er voor en wat staat ons - milieujuristen - te doen?

  • Biodiversiteit

  Spreker vanuit de wetenschap: An Cliquet, Universiteit Gent

  Vragen vanuit de praktijk: Luuk Boerema, Boerema & Van den Brink

  In gesprek met de zaal - wat is de rol voor milieujuristen en voor de VMR?

  • Klimaatverandering

  Spreker vanuit de wetenschap: Marjan Peeters, Universiteit Maastricht

  Spreker vanuit de praktijk: Bart Arentz, RUD Drenthe

  In gesprek met de zaal - wat is de rol voor milieujuristen en voor de VMR?

  Met pitches van de beste bijdragen aan de VMR Jubileumbundel -

  Feestelijke presentatie VMR Jubileumbundel

  Ontmoet uw vakgenoten tijdens deze dag en tijdens de borrel en het vegan walking dinner du Chef