VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR-NeVER Themabijeenkomst - De energietransitie: milieurecht ontmoet energierecht

Dinsdag 18 juni 2019

De Witte Vosch - Oude Gracht 46 - Utrecht

 

Programma en presentaties

 

Klimaatakkoord en omgevingsrecht vanuit energierechtelijk perspectief - Presentatie
Michelle de Rijke, Van der Feltz Advocaten
 
Omgevingsrechtelijke inpassing van de energietransitie op lokaalniveau: hoe maken we meters voor de Omgevingswet? - Presentatie
Jacco Karens, Instituut voor Bouwrecht

Lokale instrumentatie van de energietransitie onder de Omgevingswet  - Presentatie       
Paul van der Lee en Mathilde Koetsier, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 
Vragen en wensen vanuit de praktijk - Presentatie
Jinny Moe Soe Let, Eneco

Dagvoorzitters

Nynke Geerts, advocaat bij Coupry en bestuurslid NeVER
Kars de Graaf, adjunct-hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid, Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter VMR

Literatuurtips