VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR-NeVER Themabijeenkomst - De energietransitie: milieurecht ontmoet energierecht

Dinsdag 18 juni 2019

De Witte Vosch - Oude Gracht 46 - Utrecht

 

Programma en presentaties

Ontvangst en aanmelding: 14.30 - 15.00 uur

Bijeenkomst 15.00 -17.00 uur

Welkom door dagvoorzitters
Nynke Geerts, advocaat bij Coupry en bestuurslid NeVER
Kars de Graaf, adjunct-hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid, Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter VMR

Klimaatakkoord en omgevingsrecht vanuit energierechtelijk perspectief
Michelle de Rijke, Van der Feltz Advocaten
 
Omgevingsrechtelijke inpassing van de energietransitie op lokaalniveau: hoe maken we meters voor de Omgevingswet?
Jacco Karens, Instituut voor Bouwrecht
 
Lokale instrumentatie van de energietransitie onder de Omgevingswet            
Paul van der Lee en Mathilde Koetsier, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 
Vragen en wensen vanuit de praktijk
Jinny Moe Soe Let, Eneco
 
Vragen en discussie

17.00 uur afsluiting bijeenkomst met aansluitend borrel

Na afloop van de bijeenkomst vindt u hier de presentaties.

Literatuurtips