VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Themamiddag - Handhaving van het milieurecht

Donderdag 8 juni

tijd: 14.30 - 17.00 uur

Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR Utrecht (bereikbaarheid en route)

 

 

Inleiding

De VMR heeft sinds 2020 een werkgroep Milieucriminaliteit, met daarin deskundigen die vanuit verschillende disciplines en achtergronden zich bezig houden met handhaving van het milieurecht (zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk). De leden van de werkgroep willen graag de inzichten uit de verschillende interessante discussies die zij hebben gehad delen met het grotere publiek. Sprekers vanuit de advocatuur, het Openbaar Ministerie de rechtelijke macht en wetenschap deelden tijdens korte (duo)presentaties hun observaties. De insteek was om tijdens deze middag een zinvolle gedachtewisseling te hebben over handhaving van het milieustrafrecht, de actuele ontwikkelingen, de complexiteit in relatie tot de overlap van het bestuursrecht/strafrecht, alsook inzichten over de pakkans en het sanctiepalet. Actieve inbreng vanuit de aanwezig werd van harte aangemoedigd en ook tijdens de borrel was er alle ruimte voor nuttige discussies.

Literatuurtips

Openbaar Ministerie, Omgevingsdienst NL, Politie, ILT en NVWA, Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021.

Commissie van Aartsen, Om de leefomgeving, Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur, 4 maart 2021

Overzicht opvolging aanbevelingen Commissie van Aartsen, 8 juli 2022

M. van der Linden, V. van 'Lam, 'Wat is nodig voor een duurzaam milieustrafrecht?', bijdrage in de VMR Jubileumbundel Milieurecht in transitie, 2022-2, p. 165-174.

Columns:

Bekijkt u hier ook de columns van de werkgroepleden

Programma

  • Rob de Rijck, Functioneel Parket en Sjoerd Lopik, Allen&Overy - Actualiteiten en ontwikkelingen in de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving
  • Monique van der Linden, Stibbe - Zorgplichten en toenemende complexiteit overlap bestuurs/strafrecht
  • Ben Vollaard, Tilburg School of Economics and Management en Marieke Kluin, Universiteit Leiden - Toezicht en pakkans
  • Roos van den Munckhof, Rechtbank Oost-Brabant en Oda Essens, Autoriteit Consument & Markt - Sanctiepalet

Voorzitter:

  • Marleen Velthuis, Loyens&Loeff