VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Themamiddag - Handhaving van het milieurecht

Donderdag 8 juni

tijd: 14.30 - 17.00 uur

Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR Utrecht (bereikbaarheid en route)

 

 

Inleiding

De VMR heeft sinds 2020 een werkgroep Milieucriminaliteit, met daarin deskundigen die vanuit verschillende disciplines en achtergronden zich bezig houden met handhaving van het milieurecht (zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk). De leden van de werkgroep willen graag de inzichten uit de verschillende interessante discussies die zij hebben gehad delen met het grotere publiek. Sprekers vanuit de advocatuur, het Openbaar Ministerie de rechtelijke macht en wetenschap zullen tijdens korte (duo)presentaties hun observaties delen. De insteek is om tijdens deze middag een zinvolle gedachtewisseling te hebben over handhaving van het milieustrafrecht, de actuele ontwikkelingen, de complexiteit in relatie tot de overlap van het bestuursrecht/strafrecht, alsook inzichten over de pakkans en het sanctiepalet. Actieve inbreng vanuit de aanwezig zal van harte worden aangemoedigd en ook tijdens de borrel zal er alle ruimte zijn voor nuttige discussies.

Literatuurtips

Openbaar Ministerie, Omgevingsdienst NL, Politie, ILT en NVWA, Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021.

Commissie van Aartsen, Om de leefomgeving, Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur, 4 maart 2021

Overzicht opvolging aanbevelingen Commissie van Aartsen, 8 juli 2022

M. van der Linden, V. van 'Lam, 'Wat is nodig voor een duurzaam milieustrafrecht?', bijdrage in de VMR Jubileumbundel Milieurecht in transitie, 2022-2, p. 165-174.

Columns:

Bekijkt u hier ook de columns van de werkgroepleden

Programma

 • 14.00 Ontvangst en registratie
 • 14.30 - 14.35 Algemene ledenvergadering olv Harm Dotinga, bestuurslid VMR
 • 14.35 - 14.40 Welkom door de dagvoorzitter
  • Marleen Velthuis, Loyens&Loeff
 • 14.40 – 15.05 Actualiteiten en ontwikkelingen in de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving
  • Rob de Rijck, Functioneel Parket
  • Sjoerd Lopik,Allen&Overy
 • 15.05 – 15.30 Zorgplichten en toenemende complexiteit overlap bestuurs/strafrecht
  • Monique van der Linden, Stibbe
 • 15.30 – 15.40 Vragen en discussie
 • 15.40 – 15.55 PAUZE
 • 15.55 – 16.20 Toezicht en pakkans
  • Ben Vollaard, Tilburg School of Economics and Management
  • Marieke Kluin, Universiteit Leiden
 • 16.20 – 16.45 Sanctiepalet
  • Roos van den Munckhof, Rechtbank Oost-Brabant
  • Oda Essens, Autoriteit Consument & Markt
 • 16.45 – 16.55 Vragen en discussie
 • 16.55 – 17.00 Afsluiting
 • 17.00 Borrel