VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR WEBINAR - Zorgvuldigheid voor mens en milieu bij internationaal ondernemen, van vrijwilligheid naar bindende regels

dinsdag 22 juni 2021

tijd: 16.00 - 18.00 uur

 

 

Inleiding

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, staat momenteel hoog op de politieke agenda, zowel in Nederland, de Europese Unie als binnen de Verenigde Naties. Het is van belang dat bedrijven met gepaste zorgvuldigheid (due diligence) omgaan met de risico's die ze in hun handelsketens veroorzaken voor mens en milieu. Dergelijke due diligence regels zijn meestal niet bindend, maar steeds vaker worden ze in wettelijke regelingen als verplichting vastgelegd.

Tijdens dit webinar hoort u Janneke Bazelmans (lid van de VMR-werkgroep mondiale duurzaamheid en recht, en jurist bij Milieudefensie) over de ontwikkeling van due diligence regels inzake mensenrechten en milieu voor bedrijven die internationaal ondernemen. Zij zal ingaan op de voorgestelde regels vanuit de UN, de EU en Nederland.

Martijn Scheltema (hoogleraar privaatrecht bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en advocaat bij Pels Rijcken) zal ingaan op de bestaande en in ontwikkeling zijnde wetgeving in verschillende landen en de lessen die hieruit kunnen worden geleerd voor Nederland.

Wybe Douma (lid van de VMR-werkgroep mondiale duurzaamheid en recht en juridisch adviseur bij onderzoeker bij EEL Consultancy en EU Legal) zal tijdens dit webinar optreden als moderator.

Kosten: VMR leden gratis, niet-leden €45.

Programma

- 16.00 uur - Start webinar

- 16.00 - 16.05 - Opening door Wybe Douma, korte introductie thema en sprekers

- 16.05 - 16.35 - Inleiding door Janneke Bazelmans

- 16.35 - 16.45 - Vragen van de deelnemers

- 16.45 - 17.15 - Inleiding door Martijn Scheltema

- 17.15 - 17.25 -  Vragen van de deelnemers

- 17.25 - 17.55 - Discussie

- 17.55 - 18.00 - Afsluiting door Wybe Douma

Presentaties en opname

 

Presentatie van Janneke Bazelmans, "Zorgvuldigheid voor mens en milieu bij internationaal ondernemen: van vrijwilligheid naar bindende regels"

Presentatie van Martijn Scheltema, "Business Human Rights wetgeving buitenland"

Dit webinar is opgenomen. Leden van de VMR kunnen de link naar de opname ontvangen via ofni.[antispam].@milieurecht.nl.

Literatuurtips

Beleid

Ministerie van Buitenlandse Zaken, "Van voorlichten tot verplichten, Een nieuwe impuls voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap", oktober 2020.

Wetgeving

Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen, Initiatiefwetsvoorstel

Column

Janneke Bazelmans, 10 jaar UNGP tijd voor ambitieuze imvo-wetgeving, nieuwsbericht 16 juni 2021 VMR website