VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Watercrisis: conflicterende belangen en mogelijke aanpak

VMR WEBINAR - Woensdag 26 januari 2022

tijd: 15.00 - 16.30 uur

 

 

Inleiding

Verdroging is al decennia een probleem in Nederland. Door klimaatverandering, maar ook door ontwatering en waterwinning neemt de verdroging toe. De droogte en verdroging hebben ernstige gevolgen voor de biodiversiteit, natuur, drinkwaterproductie, industrie en landbouw. Het is van groot belang om verdere verslechtering tegen te gaan en deze problematiek effectief aan te pakken en maatregelen te treffen.

Tijdens ons webinar wordt gesproken over de problematiek van verdroging en specifiek wordt ingegaan op de situatie in Brabant en de aanpak van de problematiek. Aanleiding is het onderzoek ‘Verdroging in Brabant: een Europeesrechtelijk perspectief’. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de Brabantse Milieufederatie, het Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Ook zal aandacht worden besteed aan de recente uitspraak van het Hof van Justitie (C-559/19) over de betekenis van de eisen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water en de Habitatrichtlijn en de consequenties voor het water- en natuurbeheer voor het natuurgebied Doñana in Spanje. 

Programma

PROGRAMMA

15.00 - 15.05  Opening

Jonathan Verschuuren, Tilburg University

15.05 - 15.20  Verdroging: achtergrond van de problematiek in Nederland en specifiek in Brabant

Misha Mouwen, Brabantse Milieufederatie

15.20- 15.40  Juridische aspecten van de verdrogingsproblematiek vanuit water en natuurperspectief

Kees Bastmeijer, Tilburg University

Marleen van Rijswick, Universiteit Utrecht

15.40 - 15.55  Wat doen overheden aan deze problematiek?

Peter van Dijk, Waterschap Aa en Maas

15.55 - 16.10   Wat doen bedrijven aan deze problematiek?

Marthijn Junggeburth, Bavaria en Boer Bier Water

16.10 - 16.30 Vragen en discussie

16.30  Afsluiting door Jonathan Verschuuren

Moderator: Jonathan Verschuuren, hoogleraar internationaal en Europees milieurecht, Tilburg University en bestuurslid VMR

 

 

 

Presentaties

Presentatie Misha Mouwen - Verdroging in Brabant - Bekijkt u hier de pdf

Presentatie Kees Bastmeijer - Natura 2000 & grondwater - Bekijkt u hier de pdf

Presentatie Marleen van Rijswick - Juridische aspecten van de verdrogingsproblematiek - het watergebruik en waterbeheer perspectief - bekijkt u hier de pdf

Presentatie Peter van Dijk - Hoe reageert het Waterschap Aa en Maas op droogte - bekijkt u hier de pdf

Presentatie Marthijn Junggeburth - Boer, bier, water -  bekijkt u hier de pdf

 

Literatuurtips

K. Bastmeijer, M.van Rijswick en J. Verschuuren, 'Verdroging in Brabant: een Europeesrechtelijk perspectief', 2020, U kunt het rapport hier bekijken.

Hof van Justitie van de Europese Unie, 24 juni 2021, nr. C-559/19, AB 2022/28, m.nt. H.F.M.W. van Rijswick en K. Bastmeijer