VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Verantwoord ondernemen via voorgestelde Europese Richtlijn?

VMR WEBINAR - Woensdag 30 november 2022

tijd: 15.00 - 17.00 uur

 

 

Inleiding

Begin 2022 kwam de Europese Commissie met een voorstel voor een Europese richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid. De regels gaan dus over maatschappelijk verantwoord ondernemen en moeten gaan gelden voor grote bedrijven die aan de Europese markt leveren. Zij worden verplicht de risico’s op het gebied van mensenrechtenschendingen, milieu en in beperkte mate ook klimaat in kaart te brengen en te bestrijden, ook wat betreft hun toeleveranciers. In een beperkt aantal omstandigheden kunnen slachtoffers naar de rechter stappen en bedrijven civielrechtelijk aansprakelijk stellen.

Aanvankelijk worden alleen bedrijven met meer dan 500 werknemers (en een omzet van meer dan 150 miljoen euro) aangesproken; later volgen bedrijven met 250 of meer werknemers die in risicosectoren opereren.

Het Europees Parlement had begin 2021 een veel ambitieuzer concept voorgesteld, dat dichter aansloot bij de OESO richtlijnen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen, die op basis van vrijwilligheid werken.

In dit webinar werd onder meer bezien of de voorgestelde richtlijn meer kan bewerkstelligen dan de huidige vrijwillige alternatieven, de kritiek op het voorstel, en hoe de richtlijn zich verhoudt tot het initiatiefwetsvoorstel imvo ingediend door de CU, PvdA, GL en SP en de bouwstenen voor imvo-wetgeving van het ministerie van BHOS.

Programma

PROGRAMMA

15.00 - 15.05  Opening en introductie door Wybe Douma

15.05 - 15.30  Van Vrijwillig naar Verplicht

Spreker: Manon Wolfkamp - MVO platform

15.30 - 15.40  Q & A

15.40 - 16.00  Wie stout is de roe - aansprakelijkheid en de CSDDD

Spreker: Lucas Roorda, Universiteit Utrecht

16.00 - 16.10 Q & A

16.10 - 17.00 Plenaire discussie

 

Moderator: Wybe Douma, EEL Consultancy & EU Legal -Centre for European & International Law

 

Presentaties en opname

Manon Wolfkamp - Van vrijwillig naar verplicht - bekijkt u hier de presentatie.

Lucas Roorda - Wie stout is de roe – aansprakelijkheid en de CSDDD - bekijkt u hier de presentatie.

 

 

Heeft u dit webinar gemist en wilt u het alsnog bekijken?

Opname van het VMR Webinar Verantwoord ondernemen via voorgestelde Europese richtlijn? - 30 november 2022

vmr-webinar-30-november-2022

Literatuurtips

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, COM/2022/71 final, EUR-Lex - 52022PC0071 - NL - EUR-Lex (europa.eu)

Voorstel van Europees Parlement: Resolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2021 met aanbevelingen aan de Commissie inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven en verantwoordingsplicht van ondernemingen (2020/2129(INL)), Aangenomen teksten - Zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen - Woensdag 10 maart 2021 (europa.eu)

- Janneke Bazelmans, IMVO wetgeving een update, VMR column november 2022

- Janneke Bazelmans, , Voorstel Europese Corporate Sustainability Due Diligence Directive niet in lijn met internationale normen en Nederlands IMVO beleid, VMR column april 2022

Artikel 'Door rechtszaken worden bedrijven en juristen wakker', interview met Liesbeth Enneking, hoogleraar Erasmus Universiteit, gepubliceerd in Mr. 5/2022, p. 20-27.

EU-richtlijn voor verantwoord ondernemen gepubliceerd - FNV

Europees wetsvoorstel voor verantwoord ondernemen slaat de plank mis; werk aan de winkel voor Nederland - MVO Platform

- OESO richtlijnen inzake Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

- WNF rapport, Nederlandse import heeft grote impact op natuurverlies wereldwijd

- Wetenschappelijke factsheets Tweede Kamer, 16 mei 2022:

  • Handhaving en toezicht bij IMVO-wetgeving, factsheet Liesbeth Enneking
  • Economische aspecten van IMVO-wetgeving, factsheet Nijenrode

- Wetsvoorstel verantwoord en duurzaam ondernemen, Initiatiefwetsvoorstel CU, DSP, GL, PvdA

- Kamerbrief inzake bouwstenen imvo-wetgeving, 5 november 2021