VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Verantwoord ondernemen via voorgestelde Europese Richtlijn?

VMR WEBINAR - Woensdag 30 november 2022

tijd: 15.00 - 17.00 uur

 

 

Inleiding

Begin 2022 kwam de Europese Commissie met een voorstel voor een Europese richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid. De regels gaan dus over maatschappelijk verantwoord ondernemen en moeten gaan gelden voor grote bedrijven die aan de Europese markt leveren. Zij worden verplicht de risico’s op het gebied van mensenrechtenschendingen, milieu en in beperkte mate ook klimaat in kaart te brengen en te bestrijden, ook wat betreft hun toeleveranciers. In een beperkt aantal omstandigheden kunnen slachtoffers naar de rechter stappen en bedrijven civielrechtelijk aansprakelijk stellen.

Aanvankelijk worden alleen bedrijven met meer dan 500 werknemers (en een omzet van meer dan 150 miljoen euro) aangesproken; later volgen bedrijven met 250 of meer werknemers die in risicosectoren opereren.

Het Europees Parlement had begin 2021 een veel ambitieuzer concept voorgesteld, dat dichter aansloot bij de OESO richtlijnen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen, die op basis van vrijwilligheid werken.

In dit webinar wordt onder meer bezien of de voorgestelde richtlijn meer kan bewerkstelligen dan de huidige vrijwillige alternatieven, welke kritiek er op het voorstel is, en hoe de richtlijn zich verhoudt tot het initiatiefwetsvoorstel imvo ingediend door de CU, PvdA, GL en SP en de bouwstenen voor imvo-wetgeving van het ministerie van BHOS.

Het webinar is met name geschikt voor juristen en andere beroepsgroepen die zich met maatschappelijk verantwoord ondernemen bezig houden, voor NGO's, wetenschappers, toezichthouders, beleidsmedewerkers van ministeries, leden van de magistratuur, advocaten en andere geïnteresseerden.

Programma

PROGRAMMA

15.00 - 15.05  Opening en introductie door Wybe Douma

15.05 - 15.35  Ontwikkelingen en thema's van de richtlijn

Spreker: Manon Wolfkamp - MVO platform

15.35 - 15.45  Q & A

15.45 - 16.05  Waar loopt het bedrijfsleven tegen aan?

Spreker: (binnenkort bekend)

16.05 - 16.15 Q & A

16.15 - 16.35 Aansprakelijkheid

Spreker: Lucas Roorda, Universiteit Utrecht

16.35 - 16.45 Q & A

16.45 - 17.00 Plenaire discussie

 

Moderator: Wybe Douma, EEL Consultancy & EU Legal -Centre for European & International Law

 

Presentaties

Na afloop van de bijeenkomst vindt u hier de presentaties van de sprekers.

 

Literatuurtips

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, COM/2022/71 final, EUR-Lex - 52022PC0071 - NL - EUR-Lex (europa.eu)

Voorstel van Europees Parlement: Resolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2021 met aanbevelingen aan de Commissie inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven en verantwoordingsplicht van ondernemingen (2020/2129(INL)), Aangenomen teksten - Zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen - Woensdag 10 maart 2021 (europa.eu)

- VMR column, Janneke Bazelmans, Voorstel Europese Corporate Sustainability Due Diligence Directive niet in lijn met internationale normen en Nederlands IMVO beleid

EU-richtlijn voor verantwoord ondernemen gepubliceerd - FNV

Europees wetsvoorstel voor verantwoord ondernemen slaat de plank mis; werk aan de winkel voor Nederland - MVO Platform

- OESO richtlijnen inzake Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

- WNF rapport, Nederlandse import heeft grote impact op natuurverlies wereldwijd

- Wetenschappelijke factsheets Tweede Kamer, 16 mei 2022:

  • Handhaving en toezicht bij IMVO-wetgeving, factsheet Liesbeth Enneking
  • Economische aspecten van IMVO-wetgeving, factsheet Nijenrode

- Wetsvoorstel verantwoord en duurzaam ondernemen, Initiatiefwetsvoorstel CU, DSP, GL, PvdA

- Kamerbrief inzake bouwstenen imvo-wetgeving, 5 november 2021