VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

WEBINAR - VMR Themabijeenkomst - Bodemdaling in stad en ommeland: gevolgen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

woensdag 17 maart 2021

tijd: 14.00 - 17.00 uur

 

 

Inleiding

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur onderkent de ernst van de problematiek van bodemdaling en beveelt in zijn rapport ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’ aan om zo snel mogelijk te sturen op afname van de bodemdaling in veenweidegebieden. De raad adviseert het Rijk om een nationaal beleidskader op te stellen met een concreet doel voor het verminderen van bodemdaling in veenweidegebieden. Verder adviseert de Raad om een wettelijk harde norm vast te stellen van 50% bodemdalingsreductie in 2030.

Tijdens dit webinar wordt de problematiek van de bodemdaling vanuit verschillende invalshoeken belicht. Het gaat hier met name over bodemdaling die wordt veroorzaakt door drainage en belasting van slappe grond. Bodemdaling door gas- of zoutwinning komt niet aan de orde. Vragen die tijdens het webinar aan de orde komen gaan over de omvang van de problematiek, de verdeling van de bevoegdheden bij het voorkomen en beperken van de nadelige gevolgen en de aansprakelijkheid voor door bodemdaling ontstane schade.

Deelnemers kunnen specifieke vragen tevoren toesturen, zodat die mogelijk tijdens de presentaties kunnen worden besproken.

Programma

PROGRAMMA

14.00 – 14.05   Welkom door Kars de Graaf, voorzitter VMR en werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen

14.05 – 14.25   Bodemdalingsproblematiek – inhoudelijke introductie                    

Spreker: Gilles Erkens (UU)

14.25 – 14.35   Vragen en stelling(en)

14.35 – 14.55   Advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Spreker: Niels Koeman (RLI)

14.55 – 15.05   Vragen en stelling(en)

15.05 – 15.15   PAUZE

15.15 – 15.45   Bevoegdheidsverdeling bij voorkomen en beperken van (nadelige) gevolgen van bodemdaling

Spreker: Frank Groothuijse (UU) - onbebouwd gebied (15 minuten)

Spreker: Martijn van Gils (UU) – bebouwd gebied (15 minuten)

15.45 – 16.00   Vragen en stelling(en)

16.00 – 16.10   PAUZE

16.10 – 16.30   Aansprakelijkheid voor bij bodemdaling veroorzaakte schade

Spreker: Rense Lubach (Nysingh Advocaten)

16.30 – 17.00   Vragen en stelling(en)

Literatuurtips

Tijdschrift voor Milieu en Recht

Aflevering 2 van Milieu en Recht is gewijd aan bodemdaling in veengebieden in het westen en noorden van ons land. Bekijkt u onderstaande artikelen:

- Mr. M.M.W. van Gils, mr. dr. F.A.G. Groothuijse, prof. dr. mr. H.F.M.W. van Rijswick & dr. E. Stouthamer, 'Bodemdaling in Nederlandse veengebieden: knelpunten voor solide beleid en besluitvorming', M en R 2021/18

- Drs. R. van Cleef, 'Bodemdaling in stedelijk gebied', M en R 2021/19

- Mr. P.J. de Putter, 'Peilbeheer als middel om bodemdaling in veenweidegebieden terug te  dringen', M en R 2021/20

 

Beleidsdocumenten:

- PBL, ‘Dalende bodem, stijgende kosten, Mogelijke maatregelen tegen veenbodemdaling in het landelijk en stedelijk gebied’, Beleidsstudie 2016

- RLI, ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het groene hart als voorbeeld’, Advies 3 september 2020

- NRC, Door bodemdaling zakt de grond weg onder onze voeten, 15 januari, geschreven door Marcel aan de Brugh

KIJKTIP:         

Documentaire   ‘Het zinkende land’ - https://www.youtube.com/watch?v=Vl4rF8gSZ6k

Met dank aan:

van-der-feltz-advocaten