VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

De bestuurlijke afwegingsruimte voor het omgevingsplan in de praktijk - 12 april 2018

VMR Themamiddag

 

Programma

Aan de orde kwamen de juridische kaders en de staalkaarten die een gemeente kan gebruiken bij de invulling van de milieuruimte in het omgevingsplan. Daarnaast is aan de hand van het project Hembrugterrein in Zaanstad ingegaan op de concrete vragen die rijzen bij de ontwikkeling van een omgevingsplan. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan de gevolgen van de uitbreiding van de bestuurlijke afwegingsruimte en het omgaan met de verschillen die daardoor kunnen ontstaan tussen de verschillende gemeenten. Tot slot is gesproken over het onderwerp gezondheid in relatie tot de bestuurlijke afwegingsruimte.

Bekijkt u hier het programma.

Presentaties

Presentatie van Paul Pestman, Bestuurlijke afwegingsruimte onder de Omgevingswet, bekijkt u hier de pdf

Presentatie van Marco Lurks, Handvatten voor het omgevingsplan, bekijkt u hier de pdf

Presentatie Rein Bruinsma, Staalkaart bedrijfsmatige activiteiten in het omgevingsplan, bekijkt u hier de pdf

Presentatie van Mirjam Witjes en Marijke Visser-Poldervaart, Omgevingsplan Hembrug e.o., bekijkt u hier de pdf (deze presentatie is als hand-out online geplaatst)

Presentatie van Josine van den Bogaard en Geert Pijnenburg, Gezondheid in Omgevingswet, omgevingsgezondheid, bekijkt u hier de pdf

Verslag

A.M. Burger en B.M. Oortwijn, 'De bestuurlijke afwegingsruimte voor het omgevingsplan in de praktijk. Verslag van een VMR Themamiddag, 12 april 2018, M en R 2018/6, p. 381-382