VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Themabijeenkomst - Het URGENDA-arrest: analyse en vooruitblik

vrijdag 24 januari 2020

 

Programma

Klimaatverandering en het klimaatbevel nader bekeken

Tim Bleeker, promovendus bij UCWOSL Universiteit Utrecht

 

Van vordering naar arrest; hoe verder?

Alex Geert Castermans, hoogleraar burgerlijk recht, Universiteit Leiden

 

De betekenis van het EVRM in deze uitspraak

Janneke Gerards, hoogleraar fundamentele rechten, Universiteit Utrecht

 

Constitutionele aspecten: machtenscheiding en doorwerking van internationaal recht

Leonard Besselink, hoogleraar constitutioneel recht, Universiteit van Amsterdam

 

Voorzitter:

Kars de Graaf, hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid en voorzitter van de VMR

 

De bijeenkomst begint om 14.00 uur (aanmelding vanaf 13.30) en eindigt om 17.00 uur.

Knop inschrijven voor 24 januari 2020

Literatuur

T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik, ‘Zorgplichten volgens de Hoge Raad en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: van Lindenbaum/Cohen via Kelderluik en Öneryildiz naar Urgenda?’, RMTh 2019 (afl. 1), p. 53-54.

R. Besselink, ‘De constitutioneel meer legitieme manier van toetsing, Urgenda voor Hof Den Haag’, NJB 2018/41, p.3078-3082.

A.G. Castermans, ‘Het klimaatgevaar en het gouden kelderluik’, AA 2016 (afl. 1), p. 34 - 40.

T.R. Bleeker, ‘Nederlands klimaatbeleid in strijd met het EVRM’, NTBR 2018/39 (afl. 9/10), p. 293.

T.R. Bleeker, ‘Aansprakelijkheid voor klimaatschade: een driekoppige draak’, NTBR 2018/2

Chr.H. van Dijk, ‘Opwarming van de Aarde en de Kelderluikcriteria’, Milieu en Recht 2016/43 (afl. 4), p. 279-286.

J.M. Emaus, ‘Subsidiariteit, preventie en voorzorg. Een verklaring van het arrest in de Klimaatzaak aan de hand van drie fundamentele beginselen in het recht onder het EVRM’, AV&S 2019/11 (afl. 2), p. 56-64

J.W.A. Fleuren, ‘Urgenda en niet(?)-rechtstreeks werkend internationaal (klimaat)recht’, NJB 2019/475 (afl. 9), p. 604.

R. van Gestel en M. Loth, ‘Urgenda: roekeloze rechtspraak of rechtsvinding 3.0?’, NJB 2015/1849


E.R. de Jong, ‘Urgenda: rechterlijke risicoregulering als alternatief voor risicoregulering door de overheid?’, NTBR 2015/46 (afl. 10)


R. Schutgens, ‘Urgenda en de trias. Enkele staatsrechtelijke kanttekeningen bij het geruchtmakende klimaatvonnis van de Haagse rechter’, NJB 2015/1675 (afl. 33), p. 2273 e.v..
 

Jurisprudentie

Rechtbank Den Haag 24 juni 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:7145, AB 2015/336, annotatie Ch.W. Backes; O&A 2015/58, met noot T.G. Oztürk en G.A. van der Veen

Gerechtshof Den Haag 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2591, AB 2018/417, met noot Ch.W. Backes en G.A. van der Veen; O&A 2018/51 met noot T.G. Oztürk en G.A. van der Veen; JB 2019/10 met noot D.G.J. Sanderink.

Conclusie van F.F. Langemeijer en M.H. Wissink, PHR 13 september 2019, ECLI:NL:PHR:2019:887

Hoge Raad 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2006