VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Themabijeenkomst - Het URGENDA-arrest: analyse en vooruitblik

vrijdag 24 januari 2020

 

 

Programma en presentaties

Klimaatverandering en het klimaatbevel nader bekeken - Presentatie

Tim Bleeker, promovendus bij UCWOSL Universiteit Utrecht

 

Van vordering naar arrest; hoe verder? - Presentatie

Alex Geert Castermans, hoogleraar burgerlijk recht, Universiteit Leiden

 

De betekenis van het EVRM in deze uitspraak - Presentatie

Janneke Gerards, hoogleraar fundamentele rechten, Universiteit Utrecht

 

Constitutionele aspecten: machtenscheiding en doorwerking van internationaal recht - Presentatie

Leonard Besselink, hoogleraar constitutioneel recht, Universiteit van Amsterdam

 

Voorzitter:

Kars de Graaf, hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid en voorzitter van de VMR

Met dank aan

van-der-feltz-advocatenstibbe

Jurisprudentie

Rechtbank Den Haag 24 juni 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:7145, AB 2015/336, annotatie Ch.W. Backes; O&A 2015/58, met noot T.G. Oztürk en G.A. van der Veen

Gerechtshof Den Haag 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2591, AB 2018/417, met noot Ch.W. Backes en G.A. van der Veen; O&A 2018/51 met noot T.G. Oztürk en G.A. van der Veen; JB 2019/10 met noot D.G.J. Sanderink.

Conclusie van F.F. Langemeijer en M.H. Wissink, PHR 13 september 2019, ECLI:NL:PHR:2019:887

Hoge Raad 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2006, met noot Ch.W.Backes en G.A. van der Veen AB 2020/24

Literatuur

T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik, ‘Zorgplichten volgens de Hoge Raad en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: van Lindenbaum/Cohen via Kelderluik en Öneryildiz naar Urgenda?’, RMTh 2019 (afl. 1), p. 53-54.

R. Besselink, ‘De constitutioneel meer legitieme manier van toetsing, Urgenda voor Hof Den Haag’, NJB 2018/41, p.3078-3082.

A.G. Castermans, ‘Het klimaatgevaar en het gouden kelderluik’, AA 2016 (afl. 1), p. 34 - 40.

T.R. Bleeker, ‘Nederlands klimaatbeleid in strijd met het EVRM’, NTBR 2018/39 (afl. 9/10), p. 293.

T.R. Bleeker, ‘Aansprakelijkheid voor klimaatschade: een driekoppige draak’, NTBR 2018/2

Chr.H. van Dijk, ‘Opwarming van de Aarde en de Kelderluikcriteria’, Milieu en Recht 2016/43 (afl. 4), p. 279-286.

J.M. Emaus, ‘Subsidiariteit, preventie en voorzorg. Een verklaring van het arrest in de Klimaatzaak aan de hand van drie fundamentele beginselen in het recht onder het EVRM’, AV&S 2019/11 (afl. 2), p. 56-64

J.W.A. Fleuren, ‘Urgenda en niet(?)-rechtstreeks werkend internationaal (klimaat)recht’, NJB 2019/475 (afl. 9), p. 604.

R. van Gestel en M. Loth, ‘Urgenda: roekeloze rechtspraak of rechtsvinding 3.0?’, NJB 2015/1849


E.R. de Jong, ‘Urgenda: rechterlijke risicoregulering als alternatief voor risicoregulering door de overheid?’, NTBR 2015/46 (afl. 10)


R. Schutgens, ‘Urgenda en de trias. Enkele staatsrechtelijke kanttekeningen bij het geruchtmakende klimaatvonnis van de Haagse rechter’, NJB 2015/1675 (afl. 33), p. 2273 e.v..