VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Leergang - De Krw-waterkwaliteitsdoelen voor 2027: het water aan de lippen?

Donderdag 2 februari 2023

tijd: 14.00 - 17.00 uur

Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR Utrecht (bereikbaarheid en route)

Hybride bijeenkomst

 

 

Inleiding

Op grond van de Europese Kaderichtlijn Water gelden juridisch bindende doelstellingen voor de waterkwaliteit. De waterkwaliteit mag niet verder achteruitgaan en uiterlijk in 2027 moeten de verbeterdoelstellingen voor alle Krw-waterlichamen zijn bereikt. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat Nederland deze doelstellingen overal zal halen.

Tijdens deze VMR Leergang namen vier experts de deelnemers mee in de vragen die dit oplevert. Wat houden de milieudoelstellingen van de Krw precies in? Hoe zijn die nader uitgewerkt in jurisprudentie? Wat zijn de grootste uitdagingen om die doelstellingen te bereiken en is dat überhaupt nog mogelijk? Welke uitzonderingsmogelijkheden biedt de Krw? En wat zijn de consequenties als Nederland niet aan de Krw-verplichtingen voldoet? Dreigt een situatie zoals de stikstofcrisis?

Inleiders deze middag waren:

- Jasper van Kempen (I en W en UU) over de milieudoelstellingen van de Krw en hoe ze doorwerken naar het Nederlandse recht;

- Susanne Wuijts (RIVM) over de huidige situatie van de waterkwaliteit in Nederland;

- Frank Groothuijse en Herman Kasper Gilissen (UU) over de uitzonderingen op de milieudoelstellingen op grond de Krw en de gevolgen als niet tijdig aan de Krw-verplichtingen wordt voldaan.

Tot slot konden de deelnemers met de inleiders in debat.

Deze leergang is geschikt voor juristen die werkzaam zijn in de advocatuur, bij de overheid adviesbureaus of het bedrijfsleven. Enige voorkennis van de hoofdlijnen van de wet- en regelgeving over waterkwaliteit is aan te bevelen.

Moderator: Kars de Graaf, Rijksuniversiteit Groningen

Kosten: VMR leden 175 Euro, niet-leden 350 Euro, student-lid €25

Literatuurtips

Kaderrichtlijn Water

Proposal for a Directive amending the Water Framework Directive, the Groundwater Directive and the Environmental Quality Standards Directive

Stroomgebiedsbeheerplannen 2022-2027

H. Havekes, D. van der Molen, M. v. Rijswick, W. Wensink (red.), Over waterkwaliteit gesproken....verleden, heden en toekomst, Koninklijk Nederlands Waternetwerk 2021

Helpdesk water, informatieve website

Bij12, Kaderrichtlijn water, informatieve website

Nationale analyse waterkwaliteit. Onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit | PBL Planbureau voor de Leefomgeving rapport 30 april 2020

"Krw ambities: kan de rivier het ook zelf? Over het toekennenvan rechten aan de rivier om Krw-doelen te behalen", S. Wuijts, J, Beekman,C.Suykens, Mvan Rijswick, P. Driessen, B van der Wal, in: Water Governance, 01/2019

Anticiperen op de KRW na 2027, STOWA

Witteveen & Bos report,  waterquality and legal & economical consequences. https://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1654093736/2022-06/Rapport-Witteveen-Bos-Analyse-KRW-doelbereik.pdf

WUR, Wageningen University, article, Waterquality and some solutions. https://issuu.com/wageningenur/docs/ww2022_03_en/10

HvJ EU 1 juli 2015, zaak C 461/13, ECLI:EU:C:2015:433, AB 2015/262, m.nt. H.F.M.W. van Rijswick

HvJ EU 5 mei 2022, zaak C-525/20, ECLI:EU:C:2022:350, AB 2022/259, m.nt. H.F.M.W. van Rijswick, M en R 2022/64, m.nt. P.E. Lindhout

ABRvS 30 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3522, AB 2023/53, m.nt. J.J.H. van Kempen (nog niet gepubliceerd)

In voorbereiding:

Advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (mei 2023)

 

Programma

14.00 – 14.05            

 • Ontvangst door de dagvoorzitter Kars de Graaf, Rijksuniversiteit Groningen

14.05 – 14.35            

 • Wat zijn de milieudoelstellingen van de Krw en hoe werken ze door naar het Nederlandse recht?
 • Spreker: Jasper van Kempen, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Universiteit Utrecht

14.35 – 15.05            

 • Waar staan we nu?
 • Spreker: Susanne Wuijts, RIVM en Universiteit Utrecht

15.05 – 15.25             

Pauze

15.25 – 15.55           

 • Welke uitzonderingen op de milieudoelstellingen zijn er op grond van de Krw mogelijk?
 • Spreker: Herman Kasper Gilissen, Universiteit Utrecht

15.55 - 16.25            

 • Wat zijn de gevolgen als niet tijdig aan de Krw-verplichtingen wordt voldaan?
 • Spreker: Frank Groothuijse, Universiteit Utrecht

16.25 – 17.00            

 • Plenaire discussie

17.00                         

 • Afsluiting