VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Leergang - De Krw-waterkwaliteitsdoelen voor 2027: het water aan de lippen?

Donderdag 2 februari 2023

tijd: 14.00 - 17.00 uur

Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR Utrecht (bereikbaarheid en route)

Hybride bijeenkomst: online deelname is mogelijk

 

 

Inleiding

Op grond van de Europese Kaderichtlijn Water gelden juridisch bindende doelstellingen voor de waterkwaliteit. De waterkwaliteit mag niet verder achteruitgaan en uiterlijk in 2027 moeten de verbeterdoelstellingen voor alle Krw-waterlichamen zijn bereikt. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat Nederland deze doelstellingen overal zal halen.

Tijdens deze VMR Leergang nemen vier experts u mee in de vragen die dit oplevert. Wat houden de milieudoelstellingen van de Krw precies in? Hoe zijn die nader uitgewerkt in jurisprudentie? Wat zijn de grootste uitdagingen om die doelstellingen te bereiken en is dat überhaupt nog mogelijk? Welke uitzonderingsmogelijkheden biedt de Krw? En wat zijn de consequenties als Nederland niet aan de Krw-verplichtingen voldoet? Dreigt een situatie zoals de stikstofcrisis?

U hoort deze middag:

- Jasper van Kempen (I en W en UU) over de milieudoelstellingen van de Krw en hoe ze doorwerken naar het Nederlandse recht;

- Susanne Wuijts (RIVM) over de huidige situatie van de waterkwaliteit in Nederland;

- Frank Groothuijse en Herman Kasper Gilissen (UU) over de uitzonderingen op de milieudoelstellingen op grond de Krw en de gevolgen als niet tijdig aan de Krw-verplichtingen wordt voldaan.

Tot slot kunt u met de inleiders in debat.

Deze leergang is geschikt voor juristen die werkzaam zijn in de advocatuur, bij de overheid adviesbureaus of het bedrijfsleven. Enige voorkennis van de hoofdlijnen van de wet- en regelgeving over waterkwaliteit is aan te bevelen.

Deelnemers aan deze middag kunnen tevoren ook vragen uit hun eigen praktijk ter bespreking inbrengen.

Moderator: Kars de Graaf, Rijksuniversiteit Groningen

Kosten: VMR leden 175 Euro, niet-leden 350 Euro, student-lid €25

Literatuurtips

H. Havekes, D. van der Molen, M. v. Rijswick, W. Wensink (red.), Over waterkwaliteit gesproken....verleden, heden en toekomst, Koninklijk Nederlands Waternetwerk 2021

Helpdesk water, informatieve website

Bij12, Kaderrichtlijn water, informatieve website

 

In voorbereiding:

Advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (mei 2023)

 

Deze informatie wordt nog aangevuld.

Programma

14.00 – 14.05            

 • Ontvangst door de dagvoorzitter Kars de Graaf, Rijksuniversiteit Groningen

14.05 – 14.35            

 • Wat zijn de milieudoelstellingen van de Krw en hoe werken ze door naar het Nederlandse recht?
 • Spreker: Jasper van Kempen, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Universiteit Utrecht

14.35 – 15.05            

 • Waar staan we nu?
 • Spreker: Susanne Wuijts, RIVM en Universiteit Utrecht

15.05 – 15.25             

Pauze

15.25 – 15.55           

 • Welke uitzonderingen op de milieudoelstellingen zijn er op grond van de Krw mogelijk?
 • Spreker: Herman Kasper Gilissen, Universiteit Utrecht

15.55 - 16.25            

 • Wat zijn de gevolgen als niet tijdig aan de Krw-verplichtingen wordt voldaan?
 • Spreker: Frank Groothuijse, Universiteit Utrecht

16.25 – 17.00            

 • Plenaire discussie

17.00                         

 • Afsluiting

Presentaties en opname

Na afloop van de bijeenkomst vindt u hier de presentaties van de inleiders.