VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Praktijkgeluiden: van inrichting naar MBA

Woensdag 11 mei

tijd: 14.00 - 17.00 uur

 

 

Inleiding

Het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer wordt losgelaten onder de Omgevingswet en vervangen door regulering per milieubelastende activiteit. Hoe bereidt de praktijk zich hier op voor en welke vragen komt men tegen?

De VMR werkgroep VTH organiseert een praktijkmiddag over de vragen rondom de overgang van het begrip inrichting naar milieubelastende activiteit.

Programma

Aanvang: 14.00 uur (aanmelding vanaf 13.30 uur)

 

Opening door de voorzitter Valérie van 't Lam

Introductie op de systematiek van de MBA's

Spreker: Sandra Anzion, Anzion juridisch advies

Bespreking MBA en algemeen overgangsrecht (met casus)

Sprekers: Valérie van 't Lam (Stibbe) en Corine Eringfeld (Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek)

Wat zijn de uitdagingen bij de overgang van inrichting naar MBA?

Spreker: Waldo Kaiser (Implementatie Omgevingswet, Rijkswaterstaat)

Praktijkvragen voor het panel

Panel: Valérie van 't Lam, Corine Eringfeld, Waldo Kaiser en Nico Haselager (Geluidsdeskundige RWS)

Literatuurtips

Website Informatiepunt Leefomgeving

- IPLO website over milieubelastende activiteiten algemeen;

- IPLO website over milieubelastende activiteiten hoofdstuk 3 Bal;

- IPLO website over kernactiviteit en functioneel ondersteunende activiteiten;

- IPLO website over overgangsrecht huidige Wm-inrichtingen;

- IPLO website met overzicht verschillen tussen oud en nieuw (tabellen);

- IPLO website uitleg over geluid voor juristen.

Mr. dr. V.M.Y. van 't Lam en mr. M. Jansen Schoonhoven, 'Van inrichting naar MBA. Enkele praktische consequenties nader belicht', M en R 2018/108

(Wolters Kluwer Navigator: https://www.navigator.nl/document/ideb718ddb053b45eabbd5443aef17d695?cpid=WKNL-LTR-Nav2&cip=hybrid

Prof.mr. A.G.A. Nijmeijer, 'Milieubelastende activiteiten in de bruidsschat: de ene milieubelasting is de andere niet', M en R 2021/35.

(Wolters Kluwer Navigator: https://www.navigator.nl/document/id6ef5a889b5e648d38679e5a5837d908f?cpid=WKNL-LTR-Nav2&cip=hybrid