VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR-VAR Themamiddag - Bestuursrecht en Omgevingswet: theorie en praktijk

Donderdag 20 juni 2024

tijd: 14.00 - 17.00 uur (ontvangst vanaf 13.30 uur)

Locatie: Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht

 

 

Inleiding

Met de komst van de eigen aardigheden van de Omgevingswet zijn in het omgevings- en milieurecht belangrijke vernieuwingen geïntroduceerd. De invoering is ook relevant voor de beoefenaren van het algemeen bestuurs(proces)recht. Begeleid door deskundige sprekers, passeren op 20 juni de meest interessante en actuele vernieuwingen op het terrein van het omgevingsbestuursrecht de revue. Denk aan participatie en (versnelling van) besluitvorming onder de Omgevingswet, maar ook aan de bevoegdheidsverdeling in concrete gevallen en de interbestuurlijke verhoudingen in meer algemene zin. Rechtszekerheid en evenredigheid bij de handhaving van open normen en (specifieke) zorgplichten zullen als onderwerp evenmin ontbreken.

Inschrijven voor deze bijeenkomst

Literatuurtips

Fred Hobma, De nieuwe Omgevingswet en versnelling van woningbouw: over veranderingen, mogelijkheden en (onjuiste) verwachtingen, Bestuurskunde, 2022, 31 (1), 47-60

M.T. Pranger en H.P. Wiersema, Participatie: praktisch door de procedure, vastgoed Fiscaal en Civiel, nr 3, mei 2022 SDU

M.N. Boeve, K.A.W.M. de Jong, Snel, sneller, toch niet zo snel? Versnelling van beroep in het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting, TBR 2023/41

H.D. Tolsma, en W.J. Verheul, Omgevingsparticipatie vanuit juridisch en bestuurskundig perspectief; over wat mag en moet, en wat past en werkt, in: M.N. Boeve, F.A.M. Hobma, J.C. Verdaas, Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling: verder met een multidisciplinaire aanpak, (p. 203-218), ibr 2023

WRR: ‘Omgevingswet ‘goed nieuws’ voor de participatie-elite, 30 november 2023, binnenlandsbestuur.nl

Rechtbank Gelderland, 11 april 2024, ECLI:NL:RBGEL:2024:2126, AWB 24/1700 en AWB 24/1710

Programma

13.30- 14.00     Ontvangst       

14.00 – 14.05  Opening door dagvoorzitter Kars de Graaf            

14.05 – 14.50   Participatie en versnelling van besluitvorming in Awb/Ow

  • Sprekers:
   • Tissa van den Akker/Laila Bouzahra – Gemeente Amsterdam
   • Marlon Boeve, TU Delft en UCWOSL            

14.50 – 15.35 Evenredigheid en open normen in Awb/Ow

  • Sprekers:
   • Maarten Verhoeven (Rechtbank Oost-Brabant)
   • Anna Collignon (Stibbe)              

15.35 – 15.55   PAUZE             

15.55 – 16.40  Bevoegdheidsverdeling en interbestuurlijke verhoudingen (Awb/Ow)

  • Sprekers:
   • Daan Korsse (Soppe Gundelach advocaten)
   • Trees van der Schoot (Van der Schoot Advies)         

16.40 – 17.00   Vragen en discussie            

17.00                 Afsluiting en borrel