VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Leergang - Energietransitie en MBA's: verduurzaming bedrijven binnen kaders van (omgevings)recht

Donderdag 19 september 2024

tijd: 14.00 - 17.00 uur (ontvangst vanaf 13.30 uur)

Locatie: Congresgebouw De Vereeniging, Mariaplaats 14, Utrecht

Ook ONLINE te volgen

 

 

Inleiding

De energietransitie heeft hoge doelen gesteld voor onder meer de verduurzaming van bedrijven. De meeste voor de hand liggende maatregelen zijn inmiddels toegepast, zodat inmiddels de verhouding tussen bedrijfsvoering en verduurzaming begint te schuren. Tijdens deze leergang hoort u verschillende experts over de juridische mogelijkheden en uitdagingen voor milieubelastende activiteiten (van bedrijven) om te verduurzamen.

  • Victor van Ahee gaat in op verduurzaming van de industrie. met onder andere aandacht voor de effecten van het ETS op bedrijven, wettelijke verduurzamingsverplichtingen en de (on)mogelijkheden van de maatwerkafspraken.
  • Niels Koeman (RLI) gaat in op het rapport “Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen” van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (rli.nl) over de rol van bedrijventerreinen bij de verduurzaming.
  • Chelsea Jansen (Jurist Reguleren) en Axel Pel (Programmamanager Verduurzaming Industrie) zullen ingaan op ‘de wortel en de stok’ bij vergunningverlening en handhaving in het kader van de energietransitie. Ook zal daarbij worden ingegaan op de beoordeling van nieuwe technologieen (zoals batterij-opslag of groene ammoniak).

De voorzitter van de middag is Kars de Graaf, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van de VMR.


Een VMR Leergang heeft tot doel om een onderwerp uit te diepen dat voor (de praktijk van) onze leden (en ook niet-leden) relevant is. Tijdens de leergang maken we ook gebruik van concrete vragen uit een ‘casus’ zodat de middag naast kennisoverdracht ook een interactief karakter heeft.

Inschrijven

Programma

13.30- 14.00     Ontvangst       

14.00 – 14.05  Opening door dagvoorzitter Kars de Graaf            

14.05 – 14.45   Verduurzaming van de industrie

    • Spreker: Victor van Ahee, Van Doorne         

14.45 – 15.25 Toekomstbestendige bedrijventerreinen

    • Sprekers: Niels Koeman, Rli      

15.25 – 15.50   PAUZE             

15.50 – 16.30  Over de 'wortel en de stok' bij vergunningverlening en handhaving

    • Sprekers: Chelsea Jansen en Axel Pel, DCMR Milieudienst Rijnmond         

16.30 – 17.00   Vragen en discussie            

17.00                 Afsluiting en borrel

Presentaties

  • Na de bijeenkomst kunt u hier de presentaties van de sprekers vinden.

Met dank aan

habitat-logo2022stibbe

vfz-logo-fc