VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Themabijeenkomst - Participatie voor en na besluitvorming

Dinsdag 14 mei 2019

Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht

 

Programma en presentaties

Participatie in het licht van Aarhus - Ben Schueler - Presentatie is opvraagbaar bij het secretariaat via ofni.[antispam].@milieurecht.nl.

Participatie in het huidige en toekomstige omgevingsrecht - Henk Gierveld - Presentatie

Ondermijnend bestuur, casus windpark Drentse veenkoloniën - Herman Bröring - Presentatie

Praktische participatie bij industrie - Denise Bakker - Presentatie

Citizen Sensing from a legal standpoint - Anna Berti Suman - Presentatie

 

Literatuurtips

Europees perspectief

European Environmental Bureau - Power for the people - report

Ondermijnend bestuur, Casus windpark Drentse veenkoloniën

H. Bröring, 'Besluitvorming over een windpark in de Drentse Veenkoloniën (DDMOM)',
Vier beschouwingen (PDF):
- ‘Splijtzwam-besluitvorming. Leren van “worst practices” rond een windpark’, in: Peter A.J. van den Berg, Gelijn Molier, In Dienst van het Recht (Brouwer-bundel), Den Haag: Boom juridisch, 2017, p. 245-264.
- ‘Vechten tegen windmolens: falende inspraak’, in: A.T. Marseille, A.C.M. Meuwese, F.C.M.A. Michiels, J.C.A. de Poorter (red.), Behoorlijk Bestuursprocesrecht. Opstellen aangeboden aan prof.mr. B.W.N. de Waard over grondslagen, beginselen en vernieuwingen van bestuursprocesrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2015; p. 293-311 (met A. Tollenaar).
- ‘Complexe besluitvorming en legitimiteit. Een verhaal over de vestiging van windparken in de Drentse Veenkoloniën’, in: Bert Marseille, Lynn van der Velden (red.), Vertrouwen verdient. Verdiend vertrouwen. Visies op geschilbeslechting door de overheid, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014, p. 60-83.
-‘De Windkoloniën’, Marckrant 2011-2012, jaargang 19, nr. 3, p. 9-14.

A.W. (Albert) Koers, H.E. (Herman) Bröring, ‘Burgerparticipatie en omgevingsprojecten: hoe zorgen we voor kwaliteit?’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht (TO) 2017/4, p. 161-166, doi: 10.5553/TO/156850122017017004033.
 
Willem de Haan, 'Hoe de Drentse windparken werden doorgedrukt', Binnenlands Bestuur 10 mei 2019 (week 19), p. 10-13 (1e deel).


Citizen sensing
Berti Suman A. (2019) “Between freedom and regulation: investigating community standards for enhancing scientific robustness of Citizen Science” in Reins, L. (Ed) “Regulating new technologies in uncertain times”. Heidelberg, Dordrecht, New York: T.M.C. Asser Press, Springer-Verlag, pp. 31-46.

Berti Suman A. and M. van Geenhuizen (2019) “Not just noise monitoring: rethinking citizen sensing for risk-related problem-solving”. Journal of Environmental Planning and Management, published online 30 Apr 2019.

Haklay, M., and Francis, L. (2018) “Participatory GIS and community-based citizen science for environmental justice action” in Chakraborty, J., Walker, G. and Holifield, R.(eds.), The Routledge Handbook of Environmental Justice. Abingdon: Routledge, pp. 297-308

[EU perspective]
Haklay, M. 2015. Citizen Science and Policy: A European Perspective. Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars.

[U.S. perspective]
Wyeth, G., L.C. Paddock, A. Parker, R.L. Glicksman and J. Williams. 2019. “The Impact of Citizen Environmental Science in the United States”. The Environmental Law Reporter 3, 49: 10237 – 10263

Berti Suman A., “Civic resistance to environmental failures from the South (of the North…): The AnalyzeBasilicata initiative”, Data Active Blog, December 2018.