VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VAR-VMR Webinar: VAR-VMR: Wordt de Awb Aarhus-proof? Over de wijziging van de Awb n.a.v. het Varkens in Nood-arrest

Donderdag 2 juni 2022

tijd: 15.00 - 17.00 uur

 

 

Inleiding

 De Awb is gedeeltelijk in strijd met het Verdrag van Aarhus. Op 14 januari 2021 werden immers bestuursrechtjuristen op het terrein van het milieu- en omgevingsrecht opgeschrikt door het Varkens in Nood-arrest van het HvJ EU. Daarin bleek art. 6:13 Awb gedeeltelijk in strijd met het Verdrag van Aarhus, omdat deelnemen aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afd. 3.4 Awb (uov) voor het betrokken publiek geen vereiste mag zijn voor de ontvankelijkheid van een beroep tegen een Aarhus-besluit. Ook werd duidelijk dat het publiek met inspraakrechten, zich op die rechten moet kunnen beroepen bij een rechter. Het arrest is door de ABRvS ruimhartig vertaald in uitspraken van 14 april (een belanghebbende kan ontvankelijk procederen tegen een omgevingsrechtelijk besluit, ook als hij niet deelnam aan de uov) en 4 mei 2021 (een niet-belanghebbende die wel deelnam aan de uov wordt in weerwil van art. 8:1 Awb ontvangen in een bestuursrechtelijke procedure tegen een omgevingsrechtelijk besluit). Daarbij merkte de hoogste bestuursrechter al fijntjes op dat het aan de wetgever is om de Awb Aarhus-proof te maken. Een daartoe strekkend wetsvoorstel is inmiddels in consultatie gebracht via https://www.internetconsultatie.nl/awbvarkensinnood/b1

 

Hoe wil de regering de Awb Aarhus-proof maken? Welke keuzes worden er gemaakt? Is het voldoende? Is het werkbaar? Over die vragen organiseerden de VAR, Vereniging voor bestuursrecht, en de VMR, Vereniging voor Milieurecht, op 2 juni gezamenlijk een webinar (online via zoom).  De bijeenkomst vond plaats via ZOOM.

 

Programma

Tijd: 15.00 - 17.00 uur

  • Van de verwijzingsuitspraak van de rechtbank Limburg naar de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU en de toepassing daarvan door de bestuursrechter

René Seerden  - bestuursrechter in de Rechtbank Limburg

  • Wordt de Awb Aarhus-proof? Werk in uitvoering - een tussenstand van de wetgever

Lotte Valkenburg - ministerie van Justitie en Veiligheid

  • Wordt de Awb Aarhus-proof?  Over de wijziging van de Awb naar aanleiding van het
    Varkens in Nood-arrest

Gerrit van der Veen - hoogleraar Milieurecht RuG; advocaat AKD Benelux Lawyers

  • Wordt de Awb Aarhus-proof?

Bondine Kloostra - advocaat Prakken d’Oliveira

 

Moderator:

Kars de Graaf, hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid RuG, voorzitter van de VMR en – na 20 mei ’22 niet langer – bestuurslid van de VAR

Literatuur

HvJ EU 14 januari 2021, ECLI:EU:C:2021:7, AB 2021/200, m.nt. Nijmeijer en Tolsma, M en R 2021/40, m.nt. Van ’t Lam en Ravelli, JB 2021/28, m.nt. Schlössels en De Waele, JM 2021/33, m.nt. Douma

M.E. Adriaanse, 'Een alternatieve oplossing voor Varkens in Nood', JBplus 2022, p. 68-78.

R. Benhadi, 'Nederlands bestuursprocesrecht op ondedelen in strijd me the Verdrag van Aarhus', JBplus 2021, p. 95-118.

G.A. van der Veen, 'Meer varkens zonder zienswijzen dan nodig - Rechtsbescherming bij de bestuursrechter na het arrest Varkens in nood', NTER 2021, p 234-238.

J.H.N. Ypinga & mr. J. Tingen, 'De Varkens in Nood-saga: de impact van het Verdrag van Arhus op het Nederlands omgevingsrecht', BR 2021/56

Consultatie Wetsvoorstel wijziging Awb n.a.v. HvJ EU Varkens in Nood