VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

WEBINAR - VMR Themabijeenkomst - Omgevingsverordeningen: ontwikkelingen, trends en gevolgen

donderdag 4 februari

tijd: 14.00 - 16.00 uur

 

 

Programma

Op 1 januari 2022 zullen alle provincies over een omgevingsverordening beschikken. Drie provincies zullen, als experiment onder de Crisis- en herstelwet, waarschijnlijk al eerder een verordening met verbrede reikwijdte vaststellen. De VMR organiseert een bijeenkomst over de eerste ervaringen met het opstellen van provinciale omgevingsverordeningen en de gevolgen daarvan voor gemeenten en waterschappen. Hoe zorgen de provincies voor verordeningen die Omgevingswetproof zijn en hoe vertalen zij de provinciale omgevingsvisies in de nieuwe verordeningen?

Een aantal provincies zal de verordeningen in eerste instantie beleidsneutraal omzetten, een aantal provincies grijpt het moment aan om het nieuwe beleid voor de leefomgeving vorm te geven.

Welke keuzes worden gemaakt over (afwegings)kaders en wat zijn de gevolgen daarvan op gebied van milieu, (grond)water en natuur? Zijn er trends te ontwaren voor het decentraliseren van regels (bijv. stiltegebieden)? In hoeverre wordt de nieuwe verordening al gebruikt voor maatschappelijke opgaven als energietransitie en veehouderij?

 

Sprekers en onderwerpen:

1. Sturing op provinciale belangen via regels en afwegingskaders in de omgevingsverordening

Spreker: Harm Borgers, Kokx de Voogd

2. Ruimte voor keuzes? Afwegingen voor de omgevingsverordening.

Spreker: Esther Vos, Provincie Brabant 

3. Verticale doorwerking vanuit het omgevingsplan bezien

Spreker: Tonny Nijmeijer, Radboud Universiteit Nijmegen

 

Tijdens deze middag trad Kars de Graaf, hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid en voorzitter van de VMR, op als moderator.

 

Literatuurtips

Interprovinciaal Overleg

Handreiking omgevingsverordening 2.0 - invoeringsondersteuning, implementatie Omgevingswet

De omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant kunt u hier bekijken:

Omgevingswetinbrabant-de omgevingsverordening

Wilt u meer omgevingsverordeningen bekijken?

Aan de slag met de Omgevingswet

van-der-feltz-advocaten