VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Themamiddag - Het vernieuwde GLB, steun of stoorzender voor vergroening van de landbouw?

Donderdag 12 oktober

tijd: 14.00 - 17.00 uur

Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR Utrecht (bereikbaarheid en route)

 

 

Inleiding

De aanleiding voor het organiseren van een themamiddag was het vernieuwde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Het GLB ondersteunt agrariërs die hun bedrijf willen verduurzamen en die een bijdrage leveren aan het verbeteren van milieu biodiversiteit, klimaat en water. Inkomenssteun blijft het kerninstrument onder het GLB om landbouwers te stimuleren om verduurzamings- en vergroeningsmaatregelen op hun gronden te treffen. Dit gebeurt via de verplichte basiseisen die verbonden zijn aan inkomenssteun via het conditionaliteitssysteem en de vrijwillige aanvullende steun die beschikbaar is via de ecoregelingen en de vergroeningsmaatregelen onder het plattelandsbeleid. Er zijn ook subsidies voor bedrijven die willen innoveren en voor boeren en adviseurs om kennis te ontwikkelen en uit te wisselen.

In december 2022 heeft de Europese Commissie het Nationaal Strategisch Plan van Nederland goedgekeurd. Het plan beschrijft hoe Nederland invulling geeft aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarmee werkt Nederland aan een toekomstbestendige landbouw, het versterken van natuur en een leefbaar platteland. Hoe wordt dit beleid concreet uitgewerkt, welke vragen spelen er en wie is er bij betrokken?

Het doel van de dag was een overzicht te bieden van de vergroeningsmaatregelen onder het nieuwe GLB, de uitvoering daarvan in Nederland en de kansen, beperkingen en concrete vragen die dat met zich meebrengt voor de ontwikkeling en uitvoering van de integrale gebiedsgerichte aanpak voor stikstof, water, klimaat en biodiversiteit in de provincies. De provincies moeten deze plannen voor 1 juli 2023 gereed hebben.

Sprekers:

- Mathijs Sol, Regieorganisatie GLB, over Het Nationaal Strategisch Plan en het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Zijn quote: 'Het GLB beloont toekomstbestendig boeren.'

- Wouter Bollen, Provincie Noord-Brabant, spreekt over de implementatie in de provincie. Zijn quote luidt: 'De opdracht is hoe we van klimaatverandering en natuurbehoeften een motor maken voor een nieuw platteland met daarin ruimte voor nieuwe slimme en veerkrachtige landbouw.'

- Tonny Nijmeijer, Radboud Universiteit Nijmegen, bespreekt de uitvoering van het GLB. Zijn quote luidt: 'De ecoregeling als keuzemenu. Voor wat hoort wat!'

- Egbert Jaap Mooiweer, stichting Twickel - reageert vanuit de praktijk. Zijn teaser luidt "In voorbeeldgebied kringlooplandbouw Twickel laten we burgers en bestuurders zien hoe het boerenlandschap verandert als je serieus werkt maakt van vergroeningsmaatregelen."

Doelgroep: deze bijeenkomst is geschikt voor zowel juristen als voor niet-juristen die zich bezighouden met de vergroeningsmaatregelen op het platteland.

Kosten: VMR en VvAR leden gratis, niet-leden € 85, studenten gratis.

Programma

 • 13.30  - Ontvangst en aanmelding
 • 14.00 - 14.05 Opening door de voorzitter
  Harm Dotinga, bestuurslid VMR

 

 • 14.05 – 14.30 Over het Nationaal Strategisch Plan en het Nationaal Programma Landelijk Gebied
  Mathijs Sol, Regieorganisatie GLB
 • 14.30 – 14.55 De implementatie in de provincie
  Wouter Bollen | Strateeg Instrumenten & Grond /Provincie Noord-Brabant

 

 • 14.55 - 15.15 Pauze

 

 • 15.15 – 15.40 Eco-regeling: vrije keuze? Enkele privaatrechtelijke en publiekrechtelijke kanttekeningen
  Tonny Nijmeijer, Radboud Universiteit Nijmegen 
 • 15.40 – 16.05 De praktijk: wat het landbouwbeleid voor een grondeigenaar betekent
  Egbert Jaap Mooiweer, rentmeester en directeur van stichting Twickel

 

 • 16.05 – 16.55 Plenaire discussie

 

 • 16.55 – 17.00 Afsluiting en aansluitend borrel

Literatuurtips

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023 - 2027, informatiepagina van de Europese Raad van de Europese Unie

Definitief Nationaal Strategisch Plan, zie website ToekomstGLB

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (europa.eu)

Website Netwerk Platteland van de Regieorganisatie GLB: www.netwerkplatteland.nl

T. Nijmeijer, 'De eco-regeling in het GLB 2023-2027: biodiversiteit als keuzemenu', in: Milieurecht in transitie, Jubileumbundel 40 jaar VMR, VMR Publicatiereeks 2022-2, p. 199-205

Tijdschrift voor Agrarisch Recht, Volume 83, Issue 4, 2023, over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, zie overzicht op de website van Amsterdam University Press

H. Dotinga, 'Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: steun of stoorzender voor strikter stikstofbeleid’, in: H. Schoukens (ed.), De stikstofcrisis in de Lage Landen nader ontleed: richtlijnen voor een duurzame transitie, 2023, pp. 363-375.

H.A. van Bommel, 'Basisinkomenssteun voor duurzaamheid', TvAR 2023/4, p. 260-271.

A.K van der Vis, 'Met de introductie van de ecoregeling in het nieuwe GLB, een verdere stap naar duurzame landbouw?', TvAR 2023/4, p. 272-277.

P. Stehouwer, Controle en handhaving van het nieuwe GLB, wat gaat er veranderen?, TvAR 2023/4, p. 278 - 284.

H.J. van den Kerkhof RB, 'Fiscale aspecten rondom het nieuwe GLB', TvAR 2023/5, p. 317 - 322.