VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Themamiddag - Het vernieuwde GLB, steun of stoorzender voor vergroening van de landbouw?

Donderdag 12 oktober

tijd: 14.00 - 17.00 uur

Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR Utrecht (bereikbaarheid en route)

 

 

Inleiding

De aanleiding voor het organiseren van een themamiddag is het vernieuwde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Het GLB ondersteunt agrariërs die hun bedrijf willen verduurzamen en die een bijdrage leveren aan het verbeteren van milieu biodiversiteit, klimaat en water. Inkomenssteun blijft het kerninstrument onder het GLB om landbouwers te stimuleren om verduurzamings- en vergroeningsmaatregelen op hun gronden te treffen. Dit gebeurt via de verplichte basiseisen die verbonden zijn aan inkomenssteun via het conditionaliteitssysteem en de vrijwillige aanvullende steun die beschikbaar is via de ecoregelingen en de vergroeningsmaatregelen onder het plattelandsbeleid. Er zijn ook subsidies voor bedrijven die willen innoveren en voor boeren en adviseurs om kennis te ontwikkelen en uit te wisselen.

In december 2022 heeft de Europese Commissie het Nationaal Strategisch Plan van Nederland goedgekeurd. Het plan beschrijft hoe Nederland invulling geeft aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarmee werkt Nederland aan een toekomstbestendige landbouw, het versterken van natuur en een leefbaar platteland. Hoe wordt dit beleid concreet uitgewerkt, welke vragen spelen er en wie is er bij betrokken?

Het doel van de dag is een overzicht te bieden van de vergroeningsmaatregelen onder het nieuwe GLB, de uitvoering daarvan in Nederland en de kansen, beperkingen en concrete vragen die dat met zich meebrengt voor de ontwikkeling en uitvoering van de integrale gebiedsgerichte aanpak voor stikstof, water, klimaat en biodiversiteit in de provincies. De provincies moeten deze plannen voor 1 juli 2023 gereed hebben.

Doelgroep: deze bijeenkomst is geschikt voor zowel juristen als voor niet-juristen die zich bezighouden met de vergroeningsmaatregelen op het platteland.

Kosten: VMR en VvAR leden gratis, niet-leden € 85, studenten gratis.

Presentaties

Na de bijeenkomst vindt u hier de presentaties van deze middag.

Programma

 • 13.30  - Ontvangst en aanmelding
 • 14.00 - 14.05 Opening door de voorzitter
  Harm Dotinga, bestuurslid VMR
 • 14.05 – 14.30 Over het Nationaal Strategisch Plan en het Nationaal Programma Landelijk Gebied
  Mathijs Sol, Regieorganisatie GLB
 • 14.30 – 14.55 De implementatie in de provincie
  Wouter Bollen | Strateeg Instrumenten & Grond /Provincie Noord-Brabant

 

 • 14.55 - 15.15 Pauze

 

 • 15.15 – 15.40 Overzicht GLB, wat zijn de belangrijkste veranderingen?
  Tonny Nijmeijer, Radboud Universiteit Nijmegen 
 • 15.40 – 16.05 Reactie vanuit de sector
  Egbert Jaap Mooiweer, rentmeester en directeur van stichting Twickel
 • 16.05 – 16.55 Plenaire discussie

 

 • 16.55 – 17.00 Afsluiting en aansluitend borrel

Literatuurtips

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023 - 2027, informatiepagina van de Europese Raad van de Europese Unie

Definitief Nationaal Strategisch Plan, zie website ToekomstGLB

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (europa.eu)

Website Netwerk Platteland van de Regieorganisatie GLB: www.netwerkplatteland.nl

T. Nijmeijer, 'De eco-regeling in het GLB 2023-2027: biodiversiteit als keuzemenu', in: Milieurecht in transitie, Jubileumbundel 40 jaar VMR, VMR Publicatiereeks 2022-2, p. 199-205

Tijdschrift voor1 Agrarisch Recht, Volume 83, Issue 4, 2023, over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, zie overzicht op de website van Amsterdam University Press

H. Dotinga, 'Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: steun of stoorzender voor strikter stikstofbeleid’, in: H. Schoukens (ed.), De stikstofcrisis in de Lage Landen nader ontleed: richtlijnen voor een duurzame transitie, 2023, pp. 363-375.

Met dank aan het Tijdschrift voor Agrarisch Recht kunt u onderstaande artikelen bekijken tot eind oktober 2023:

H.A. van Bommel, 'Basisinkomenssteun voor duurzaamheid', TvAR 2023/4, p. 260-271.

A.K van der Vis, 'Met de introductie van de ecoregeling in het nieuwe GLB, een verdere stap naar duurzame landbouw?', TvAR 2023/4, p. 272-277.

P. Stehouwer, Controle en handhaving van het nieuwe GLB, wat gaat er veranderen?, TvAR 2023/4, p. 278 - 284.

H.J. van den Kerkhof RB, 'Fiscale aspecten rondom het nieuwe GLB', TvAR 2023/5, p. 317 - 322.