VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Verdiepingsbijeenkomst - Between public participation and energy transition: the case of wind farms

Woensdag 12 februari 2019

TCK, Utrecht

 

Programma en presentaties

Between public participation and energy transition: the case windfarms - presentatie

Profiel van Sanne Akerboom

Op 25 oktober jl. promoveerde Sanne Akerboom op een juridisch-politicologisch proefschrift over de wijze waarop de overheidsbesluitvorming voor windmolenparken heeft plaatsgevonden. Zij heeft in kaart gebracht hoe de overheid sinds 2000 stelselmatig strengere doelstellingen voor wind op land heeft vast gelegd in beleidsdocumenten, welke vervolgens resulteerde in doelstelling voor 6.000 MW wind op land. Deze doelstelling wordt middels windzoekgebieden en inpassingsplannen verder uitgewerkt en gerealiseerd. In dit proces is sterke maatschappelijke weerstand ontstaan, in sommige gevallen zelfs extreem verzet. Sanne heeft in haar proefschrift geduid wanneer en op welke wijze burgers via inspraak hebben kunnen participeren in deze besluitvorming, waaruit bleek dat dit maar minimaal plaatsvond en deze participatie bijna nooit tot wijzigingen heeft geleid. Daar de overheid de discretionaire bevoegdheid heeft deze besluiten te nemen, is voor burgers participatie effectief beperkt. Omdat de energietransitie nog in grote mate moet plaatsvinden is draagvlak een belangrijk aandachtspunt. Daartoe doet Sanne enkele aanbevelingen in haar proefschrift.

Tijdens deze middag besprak Sanne Akerboom haar proefschrift uitgebreid en ging in op vragen van de deelnemers.

Literatuurtips