VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Bijeenkomst - Dragen rechten voor de natuur bij aan een betere bescherming van de natuur?

Dinsdag 1 maart 2022

tijd: 14.00 - 16.15 uur

 

 

Inleiding

De biodiversiteit gaat wereldwijd hard achteruit door menselijk toedoen. Dit wordt met name veroorzaakt door veranderingen in landgebruik (verandering van natuur in landbouwgrond), exploitatie van soorten (visserij en houtkap), klimaatverandering, en vervuiling. De regelgeving op internationaal en nationaal niveau voor milieu- en natuurbescherming hebben de achteruitgang van de natuur niet kunnen tegenhouden. Bij de afweging van belangen delven de natuurbelangen niet zelden het onderspit.

De laatste jaren wordt steeds vaker gesproken over de vraag of we de natuur kunnen redden door rechten toe te kennen aan bossen, bergen, rivieren en diersoorten. Is het de logische volgende stap naar betere natuur- en milieubescherming?

Al in 1972 pleitte Christopher Stone in zijn artikel ‘Should trees have standing? Towards legal rights for natural objects’ voor het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de natuur.

Wereldwijd zijn honderden initiatieven genomen om rechten toe te kennen aan de natuur, bijvoorbeeld aan een rivier. Bekende voorbeelden zijn: de Whanganui rivier (Nieuw-Zeeland), de Ganges (India) en de Turag rivier (Bangladesh). Ook in Nederland wordt gesproken over rechten voor de natuur, zoals bijvoorbeeld bij de Waddenzee en de Maas.

Tijdens deze bijeenkomst nemen drie sprekers u mee langs de vragen die spelen bij het toekennen van rechten aan de natuur.

 

Programma

14.00 - 14.05 - Opening door de moderator Kars de Graaf

14.05 - 14.30 - Rechten van Natuur - wereldwijd overzicht van initiatieven -                                                opties voor de Waddenzee?

                         Spreker: Tineke Lambooy (Nyenrode Business Universiteit)

14.30 - 14.35 - Vragen aan Tineke Lambooy

14.35 - 15.00 - Private rechten van de natuur

                     Spreker: Laura Burgers (Universiteit van Amsterdam)

15.00 - 15.05 - Vragen aan Laura Burgers

15.05 - 15.30 - Grondrechten van de natuur als rechtspersoon, in                                                                 het bijzonder eigendom

                     Spreker: Björn Hoops (Rijksuniversiteit Groningen)

15.30 - 15.35 - Vragen aan Björn Hoops

15.30 - 16.15   - Discussie

 

Moderator: Kars de Graaf, Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter VMR

Presentaties

 

Presentatie Laura Burgers

Presentatie Björn Hoops

Presentatie Tineke Lambooij (wordt later openbaar gemaakt)

Literatuurtips

Documentaires: