VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Bijeenkomst - Dragen rechten voor de natuur bij aan een betere bescherming van de natuur?

Dinsdag 1 maart 2022

tijd: 15.00 - 17.00 uur

 

 

Inleiding

De biodiversiteit gaat wereldwijd hard achteruit door menselijk toedoen. Dit wordt met name veroorzaakt door veranderingen in landgebruik (verandering van natuur in landbouwgrond), exploitatie van soorten (visserij en houtkap), klimaatverandering, en vervuiling. De regelgeving op internationaal en nationaal niveau voor milieu- en natuurbescherming hebben de achteruitgang van de natuur niet kunnen tegenhouden. Bij de afweging van belangen delven de natuurbelangen niet zelden het onderspit.

De laatste jaren wordt steeds vaker gesproken over de vraag of we de natuur kunnen redden door rechten toe te kennen aan bossen, bergen, rivieren en diersoorten. Is het de logische volgende stap naar betere natuur- en milieubescherming?

Al in 1972 pleitte Christopher Stone in zijn artikel ‘Should trees have standing? Towards legal rights for natural objects’ voor het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de natuur.

Wereldwijd zijn honderden initiatieven genomen om rechten toe te kennen aan de natuur, bijvoorbeeld aan een rivier. Bekende voorbeelden zijn: de Whanganui rivier (Nieuw-Zeeland), de Ganges (India) en de Turag rivier (Bangladesh). Ook in Nederland wordt gesproken over rechten voor de natuur, zoals bijvoorbeeld bij de Waddenzee en de Maas.

Tijdens deze bijeenkomst nemen drie sprekers u mee langs de vragen die spelen bij het toekennen van rechten aan de natuur.

 

Programma

PROGRAMMA
15.00 uu - Aanvang - 17.00 uur - Afsluiting
U hoort onderstaande sprekers:
Laura Burgers (Universiteit van Amsterdam) - Private rechten van de natuur
Björn Hoops (Rijksuniversiteit Groningen) - Grondrechten van de natuur als rechtspersoon, in het bijzonder eigendom
Tineke Lambooij (Nyenrode University) - nadere informatie over het onderwerp volgt.

 

Moderator: Kars de Graaf, Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter VMR

 

 

 

Presentaties

Na afloop van de middag vindt u hier de presentatie van:

Presentatie Laura Burgers

Presentatie Björn Hoops

Presentatie Tineke Lambooij

Literatuurtips

Christopher D. Stone, Should Trees Have Legal Standing? Law, Morality, and the Environment, Oxford University Press 2010
L. Burgers en J. den Outer, Compendium Rights of Nature - case studies from six continents - verkrijgbaar via Ambassade van de Noordzee (link)
H. Schoukens, Rechten van de natuur als paradigmashift: de langzame verbrokkeling van een eeuwenoude breuklijn binnen ons juridisch systeem?, Oikos 86, 2/2018
Visa A.J. Kurki, A Theory of Legal Personhood, Oxford University Press 2019
    J. den Outer, Onze planeet leefbaar houden? Geef bossen rivieren rechten, de Correspondent 3 mei 2021
    T. Lambooij, Om biodiversiteit te behouden heeft onze natuur rechten nodig, Website Nyenrode University 11 februari 2021
    E. Kaptein, Rechtsgelijkheid voor de natuur, waarom niet-menselijk leven rechten verdient, ISVW uitgevers 2021