VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Themamiddag - Het recht: boost of belemmering voor duurzame handelsketens?

Dinsdag 19 maart

tijd: 14.00 - 17.00 uur (ontvangst vanaf 13.30 uur)

Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR Utrecht (bereikbaarheid en route)

 

 

Inleiding

Bent u benieuwd naar wat bedrijven moeten doen onder de nieuwe Europese regels over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)? En naar de verplichtingen onder de Verordening inzake ontbossingsvrije producten? Hoe het staat met de WTO rechtszaken over palmolie? Dat komt allemaal aan bod op deze bijeenkomst.

Deze bijeenkomst vloeit voort uit de nieuwe VMR-bundel 'Duurzame handelsketens en het recht: een decennium later'. In de bundel vindt u bijdragen over diverse onderwerpen vanuit mondiaal en Europees perspectief geschreven door Laurens Ankersmit, Janneke Bazelmans, Natalie Dobson, Wybe Douma, Niels Hoek, Marga Robesin en Jonathan Verschuuren. De auteurs gaan in op de actuele juridische ontwikkelingen rondom IMVO, de verordening ontbossingsvrije producten, palmolie en WTO-recht, kweekvlees en kweekzuivel, aanpak van waterschaarste, de bescherming van buitenlandse investeringen in fossiele energie, en de keten van lichtvervuiling. De bundel verschijnt half februari.

De auteurs van deze nieuwe VMR bundel pitchen hun bijdragen tijdens deze bijeenkomst.

Naast de korte pitches, reflecteert Liesbeth Enneking (Erasmus Universiteit Rotterdam) over de rol van het recht bij verduurzaming van handelsketens. Daarnaast geven Natalie Dobson (Universiteit Utrecht) en Janneke Bazelmans (Milieudefensie) een update van de recente ontwikkelingen rondom de palmoliezaken en WTO en over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een panel van deskundigen reageert vanuit verschillende sectoren op de bijdragen uit de bundel.

U krijgt ook volop de kans bij te dragen aan de uiterst actuele discussie over de rol van het recht bij het verduurzamen van handelsketens. 

 

Kosten: VMR-leden en studenten gratis, niet-leden €25.

Literatuurtips

Laurens Ankersmit, Janneke Bazelmans, Natalie Dobson, Wybe Douma, Niels Hoek, Marga Robesin, Jonathan Verschuuren, Duurzame handelsketens en het recht: een decennium later, VMR Bundel 2024, Boom Juridische uitgevers 2024 (verschijnt 14 februari)

Delimatsis, Reins ed., Trade and Environmental Law, Elgar Encyclopedia of Environmental Law, 2021, meer informatie 

VMR Bundel 2014-1, Duurzame handel in juridisch perspectief, Boom Juridische uitgevers 2014

* VMR Webinars:

VMR Webinar - Voorkomen van ontbossing voor vlees- en palmolieproductie via verduurzaming mondiale handelsketens - 14 april 2021

VMR Webinar - Zorgvuldigheid voor mens en milieu bij internationaal ondernemen: van vrijwilligheid naar bindende regels - 22 juni 2021

VMR Webinar - Watercrisis: conflicterende belangen en mogelijke aanpak - 26 januari 2022

VMR Webinar - Verantwoord ondernemen via voorgestelde Europese richtlijn? - 30 november 2022

* Columns VMR Werkgroep Mondiale duurzaamheid en recht:

Natalie Dobson, Palmolie Perikelen: Houdt het EU biobrandstoffen regime stand voor de Wereldhandelsorganisatie?, september 2023

Gerbrich Kozijn, Versterking in aanpak greenwashing: voldoende voor daadwerkelijke verduurzaming?, december 2023

Marga Robesin, Duuurzaam handelen voor de toekomst, januari 2024

Bekijkt u hier nog meer columns van de werkgroepleden

* Podcast:

Hoe kaas de wereld redt, NTR

Inschrijven voor deze bijeenkomst

Programma

13.30 – 14.00 Ontvangst

14.00 – 14.05 Welkom door de voorzitter

14.05 – 14.30 De rol van het recht bij het verduurzamen van handelsketens

Spreker: Liesbeth Enneking, EUR 

14.30 – 15.15 Korte pitches door de auteurs

Sprekers: Marga Robesin, Jonathan Verschuuren, Niels Hoek, Wybe Douma, Natalie Dobson, Janneke Bazelmans, Laurens Ankersmit

15.15 – 15.30 Pauze

15.30 – 15.50 Actuele ontwikkelingen en uitdagingen rondom WTO en palmolie

Spreker: Natalie Dobson, Universiteit Utrecht

15.50 – 16.10 Actuele ontwikkelingen rondom de EU-richtlijn over 'Corporate Sustainablity Due Diligence'.

Spreker: Janneke Bazelmans, Milieudefensie

16.10 – 16.55 Paneldiscussie met de zaal, olv moderator: Gerbrich Kozijn (duurzaamheidsstrateeg)

Het panel bestaat uit:

      • Gisela ten Kate – coördinator MVO Platform
      • Gilles Goedhart – coördinator Mandatory Due Diligence, Ministerie van Buitelandse Zaken
      • Eva Smulders – IMVO steunpunt, RVO

16.55 – 17.00 Afsluiting en aansluitend borrel

Presentaties

Na afloop van de bijeenkomst vindt u hier de presentaties van de inleiders.