VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Leergang Bodem

Dinsdag 11 september 2018

 

Programma en presentaties

U hoort tijdens deze middag de volgende inleidingen:

* Aanvullingswet bodem: evolutie of revolutie? - Bekijk de presentatie

Mw. mr. W. (Wendy) Tromp, werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

* Aanvullingswetsvoorstel Bodem: Is iedere verandering nu echt een verbetering? - Bekijk de presentatie

Dhr. mr. dr. W. (Willem) Braams, advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

* Niet genormeerde stoffen - Bekijk de presentatie

Mw. mr. M. (Machteld) de Vries, Omgevingsdienst DCMR

 

Na de lezingen is een casus behandeld.

Literatuurtips

Algemene literatuursuggesties:

W. Th. Braams, ‘De bodem in de Omgevingswet: het einde of het begin van een tijdperk?', Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht (TGMA), oktober 2016, p. 88-95

G.C.W. van der Feltz, ‘De kunst van het weglaten: zorg voor de bodem onder de Omgevingswet’, Tijdschrift voor Agrarisch recht 2018, blz. 340.

Aanvullingswet Bodem

Aanvullingsbesluit Bodem Omgevingswet (+consultatieversie)