VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Themamiddag NU BEGINT HET PAS

Donderdag 4 juli 2019

Jaarbeurs UTRECHT - Beatrixgebouw - zaal 417

 

Programma en presentaties

PROGRAMMA

Juridische analyse van de PAS-uitspraken - PRESENTATIE

Spreker: Ralph Frins, Radboud Universiteit Nijmegen

Beschouwingen vanuit ecologisch perspectief - PRESENTATIE

Spreker: Roderick Groen, Provincie Zuid-Holland

Wat zijn de directe gevolgen van de beide PAS-uitspraken? - PRESENTATIE

Spreker: Marieke Kaajan, ENVIR Advocaten

Kunnen er nog Wnb-toestemmingsbesluiten worden verleend? - PRESENTATIE

Spreker: Marcel Soppe, Soppe Gundelach Advocaten

Gedachtenwisseling over de toekomst

Vragen quickscan oplossingsrichtingen

Voorzitter: Valérie van 't Lam, Advocaat bij Stibbe en bestuurslid VMR

 

PRESENTATIES:

Na afloop van de bijeenkomst vindt u hier de presentaties.

Literatuurtips

PAS-uitspraken

ABRvS, 29 mei 2019, ECLI: NL:RVS:2019:1603

ABRvS, 29 mei 2019, ECLI: NL:RVS:2019:1604

Kamerbrieven

Kamerbrief ministerie LNV - 11 juni 2019 - Nadere reactie op uitspraak Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof

Kamerbrief Ministerie LNV - 27 juni 2019 - Kamerbrief over de Stand van zaken PAS voor de korte termijn

Factsheet stikstof Natura 2000 - LINK

Het ministerie van BZK heeft in overleg met betrokken stakeholders en een gespecialiseerd (advocaten)kantoor een factsheet Woningbouwplannen opgesteld dat voorlopig snel inzicht geeft in de gevolgen van de uitspraken van 29 mei 2019 voor woningbouwontwikkelingen.

Themanummer Programmatische Aanpak Stikstof, Tijdschrift voor Milieu en Recht, 2019/2-3

In het themanummer 'Programmatische Aanpak Stikstof' vindt u de bijdragen die zijn geschreven naar aanleiding van de VMR Themamiddag van 6 december 2018. Tijdens deze middag is het PAS-arrest van het Hof van Justitie van verschillende kanten belicht Bekijkt u hier het themanummer.

Eerdere Columns over de PAS

PAS op de plaats...en nu? - auteur Ralph Frins - 1 mei 2017

PAS een jaar later. Waar staan we nu? - auteur Ralph Frins - 17 mei 2018

Het PAS-arrest gaat niet alleen over stikstof! - auteur Marieke Kaajan - 8 november 2018

Toekomstperspectief programmatische aanpak - auteur Ralph Frins - 3 december 2018

De columns zijn hier te bekijken.