VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Leergang Natuur - live en online

Donderdag 25 november 2021

tijd: 14.00 - 16.45 uur

 

 

Inleiding

 

Tijdens deze VMR Leergang Natuur hoort u drie experts over de ontwikkelingen in de wetgeving en jurisprudentie over de gebiedsbescherming en de soortenbescherming in relatie tot ruimtelijke aspecten.

De bescherming van natuur is geregeld in de Wet natuurbescherming. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal deze wet komen te vervallen. De inleiders gaan in op de Wet natuurbescherming, de integratie in de Omgevingswet en de toepassing van het natuurbeschermingsrecht in de praktijk. Daarbij wordt ook ingegaan op de (on)mogelijkheden van aanpassing van het Natura 2000-netwerk.

Ook worden de relevante ontwikkelingen over het onderwerp stikstofdepositie besproken, zoals actuele jurisprudentie van de ABRvS en verschillende rechtbanken en de op 1 juli jl. in werking getreden Wet stikstofreductie en natuurverbetering.

Het doel van de middag is dat de deelnemers kennis vergaren over de huidige en toekomstige regelgeving ter bescherming van de natuur en de toepassing daarvan in de praktijk, en een overzicht krijgen van de actuele jurisprudentie.

Deelnemers aan deze middag kunnen tevoren ook vragen rondom hun eigen praktijk ter bespreking inbrengen.

De voorzitter van deze middag is: Chris Backes, bestuurslid VMR, en werkzaam als hoogleraar omgevingsrecht bij de Universiteit Utrecht.

 

 

Programma

PROGRAMMA

14.00 uur - Aanvang

14.00 – 14.40 uur  Recente ontwikkelingen gebiedsbeschermingsrecht
Spreker: Ralph
Frins, Radboud Universiteit Nijmegen
 
14.40 – 15.20 uur   Actualiteiten stikstofdepositie bescherming Natura 2000  gebieden
Spreker: Marieke
Kaajan, advocaat bij ENVIR Advocaten
 
15.20 - 15.35   PAUZE
 
15.35 – 16.15 uur  Natuurbeschermingsrecht – soortenbescherming
Spreker: Fleur Onrust, ENVIR Advocaten
 
16.15 – 16.45 uur  Vragen en discussie

----------------------------

Kosten: VMR leden €175, student-leden €25, niet-leden €350

 

 

Literatuurtips

Marieke Kaajan en Fleur Onrust, 'Kroniek Natuurbeschermingsrecht - Soortenbescherming (deel 1)',  BR 2021/66

Marieke Kaajan en Fleur Onrust, 'Kroniek Natuurbeschermingsrecht - Gebiedsbescherming (deel 2)',  BR 2021/72

Chris Backes en Luuk Boerema, 'Een drempelwaarde voor activiteiten die zeer geringe stikstofdeposities veroorzaken als deel van een oplossing van de stikstofcrisis', M en R 2021/107.
Tonny Nijmeijer, 'Intern salderen en provinciaal stikstofreductiebeleid: spoorwijziging nodig', in M en R 2021/63.
Contourennota programma stikstof en natuurverbetering, link

Frins, R.H.W., De Natura 2000-plantoets en het omgevingsplan. Significant eenvoudiger of nog steeds best ingewikkeld?, in: S. Hillegers, T.E.P.A. Lam & A.G.A. Nijmeijer (Eds.), Vertrouwen in de Omgevingswet (SteR 2021, 51), pp. 257-281, Deventer: Wolters Kluwer

Frins, R.H.W., 'Gloort er licht aan het einde van de stikstoftunnel? Een analyse van het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering', Tijdschrift voor Bouwrecht : Maandblad voor Literatuur en Rechtspraak op het Gebied van het Bouwrecht, 2021 -14 (1), 4-16.

'Stikstof, de sluipende effecten op natuur en gezondheid', link
Chris Backes, ‘Eens Natura 2000, voor altijd Natura 2000?’, Ars Aequi 2020, nr. 6.

Met dank aan:

 

stibbe

van-der-feltz-advocaten