VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Verdiepingsbijeenkomst - Effectieve handhaving in het omgevingsrecht

donderdag 5 maart 2020

 

 

Programma

Oda Essens promoveerde in november 2019. Zij ontwikkelde een model voor een effectieve handhavingsorganisatie en sancties voor overtredingen van het omgevingsrecht in de EU.

Tijdens deze VMR Verdiepingsbijeenkomst vertelt zij over haar onderzoek en gaat met de deelnemers in gesprek.

Korte beschrijving van het onderzoek

Effectieve handhaving van omgevingsrecht is essentieel voor de bescherming van onze leefomgeving. Verschillende incidenten hebben de afgelopen jaren aangetoond dat waar handhavingsinstanties en sancties niet effectief zijn, niet-naleving van het omgevingsrecht kan resulteren in significante effecten op de leefomgeving, waaronder ook de volksgezondheid. Een voorbeeld is de voortdurende niet-naleving van het omgevingsrecht door een fabriek voor gevaarlijke chemicaliën in Moerdijk, Nederland. Dit resulteerde in een enorme brand met grote gevaren voor het milieu, inclusief de volksgezondheid. 

Good practices in handhaving

Om een gebrek aan effectieve handhaving te adresseren, heeft het Europese Hof van Justitie een formule vastgesteld voor effectieve handhaving van Europese wetgeving, waaronder het meeste omgevingsrecht. Met deze formule en andere bronnen van de Europese Unie als uitgangspunt, formuleert dit onderzoek een toetsingskader voor effectieve publiekrechtelijke handhaving van omgevingsrecht. Drie lidstaten - Engeland, Duitsland en Nederland - zijn tevens gebruikt als bron voor het toetsingskader (op basis van literatuur die in deze landen beschikbaar is). 

Daarnaast worden de handhavingsorganisatie en sancties in deze landen geanalyseerd in het licht van dit toetsingskader voor effectieve handhaving om vast te stellen welke good practices bestaan in de administratieve en strafrechtelijke handhaving die zij beschikbaar hebben voor het omgevingsrecht. 

Voorzitter van de middag: Marleen Velthuis, advocaat NautaDutilh en bestuurslid van de VMR

Presentatie

Inleiding:

Effectieve handhaving van het omgevingsrecht, Een model voor een effectieve publiekrechtelijke handhavingsorganisatie en sanctieinstrumentarium

Bekijkt u hier de presentatie