VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Themamiddag - Het PAS-arrest van het Hof van Justitie: hoe nu verder?

6 december 2018

Utrecht

 

Programma en presentaties

Programma

Aan het woord komen de volgende sprekers:
Arnold van den Burg, werkzaam als ecoloog bij de Stichting Biosphere, zal ingaan op de vraag hoe de natuurkwaliteit kan worden verbeterd en hoe het arrest daar bij helpt.
Marieke Kaajan, werkzaam als advocaat bij ENVIR advocaten, zal het arrest van het Hof van Justitie bespreken.
Hendrik Schoukens, werkzaam bij de Universiteit van Gent, gaat in op de situatie in Vlaanderen.
Ralph Frins, werkzaam bij Witteveen+Bos en bij de Radboud Universiteit Nijmegen, zal ingaan op de gevolgen van het arrest voor de programmatische aanpak van andere thema's van stikstof.

 

Gedurende de middag is er gelegenheid voor vragen en discussie.

Voorzitters van de middag zijn de heer prof. dr. Ch. W. Backes - hoogleraar omgevingsrecht, Universiteit Utrecht - en de heer prof. mr. A.G.A. Nijmeijer - hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht

 

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst?

Literatuurtips

Hof van Justitie 7 november 2018, C-293/17, ECLI:EU:C:2018:882

Afdeling bestuursrechtspraak stelt vragen aan het Europese Hof over PAS, Persbericht RvS

Marieke Kaajan, Het PAS-arrest gaat niet alleen over stikstof!, column website VMR - 8 november 2018.

Marieke Kaajan, Annotatie bij de conclusie van de A-G, Tijdschrift voor Milieu en Recht (nog te verschijnen in M en R van december 2018)

Marieke Kaajan,  'Prejudiciële vragen PAS; en nu?', in het Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht, 2017/128.

Ralph Frins, 'De ADC-toets als reddingsvest voor het PAS? Enkele opmerkingen naar aanleiding van de Conclusie van Advocaat-Generaal Kokott', TBR 2018 - 8, nr. 119, p. 805.

Reportage 'Oppassen met de PAS', NPO Radio 1, 14 oktober 2018