VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Themamiddag - Het PAS-arrest van het Hof van Justitie: hoe nu verder?

6 december 2018

Utrecht

 

Programma en presentaties

Programma (download programma in pdf)

Presentatie Marieke Kaajan - Het PAS-arrest van het Hof van Justitie
Marieke Kaajan is werkzaam als advocaat bij ENVIR advocaten.


Presentatie Arnold van den Burg - Kan de rekening van stikstofemissie nu nog ten laste komen van natuurkwaliteit?
Arnold van den Burg is werkzaam als ecoloog bij de Stichting Biosphere.


Presentatie Hendrik Schoukens - Animal Farm in de Lage Landen: Het PAS-arrest door Vlaamse ogen
Hendrik Schoukens is werkzaam bij de Universiteit van Gent.


Presentatie Ralph Frins - De gevolgen van het PAS-arrest voor andere programma's
Ralph Frins is werkzaam bij de Radboud Universiteit Nijmegen.

Voorzitters van de middag waren de heer prof. dr. Ch. W. Backes - hoogleraar omgevingsrecht, Universiteit Utrecht - en de heer prof. mr. A.G.A. Nijmeijer - hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht

Deze bijeenkomst vond plaats op initiatief van de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met de Vereniging voor Milieurecht.

De bijdragen van de inleiders verschijnen begin 2019 in een themanummer van Milieu en Recht.

Literatuurtips

Jurisprudentie

Afdeling bestuursrechtspraak stelt vragen aan het Europese Hof over PAS, Persbericht RvS 17 mei 2018.

Conclusie A-G Kokott inzake C-293/17 en C-294/17, ECLI:EU:C:2018:622.

Marieke Kaajan, Annotatie bij de conclusie van de A-G, Tijdschrift voor Milieu en Recht (nog te verschijnen in M en R van december 2018).

Hof van Justitie EU 7 november 2018, C-293/17, ECLI:EU:C:2018:882.

Hof van Justitie EU 7 november 2018, Annotatie Chris Backes, AB 2018/436.

Literatuur

Marieke Kaajan,  'Prejudiciële vragen PAS; en nu?', in het Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht, 2017/128.

Ralph Frins, 'De ADC-toets als reddingsvest voor het PAS? Enkele opmerkingen naar aanleiding van de Conclusie van Advocaat-Generaal Kokott', TBR 2018 - 8, nr. 119, p. 805.

Marieke Kaajan, 'Het PAS-arrest gaat niet alleen over stikstof!', column website VMR - 8 november 2018.

Ralph Frins, 'Het toekomstperspectief van het instrument programmatische aanpak', column website VMR - 3 december 2018.

Tijdens de discussie memoreerde een van de deelnemers het doelgroepenoverleg bij de totstandkoming van het zure-regenbeleid. In onderstaand artikel staat dit beleid beschreven:

Bovy, M.W.L., M. Mieras, G.H.M.J. Posma, P.J.M. Stallen and K. Wieringa, 1989: 'Acid Rain Policy in The Netherlands - Application of Mediation Techniques', Ambio, Volume XVIII, Number 8, pp. 416-422.

 

Radioreportage

Reportage 'Oppassen met de PAS', NPO Radio 1, 14 oktober 2018.

Verslag en artikelen

Bekijkt u het themanummer van Milieu en Recht dat naar aanleiding van de themamiddag is samengesteld. (Bekijkt u hier de pdf)

U vindt daar:

Prof. dr. C.W Backes & prof. mr. A.G.A. Nijmeijer, Het PAS-arrest van het Hof van Justitie: hoe nu verder?, p. 103

Mr. M.M. Kaajan, Het PAS-arrest; en nu?, p. 105

Dr. ir. A.B. van den Burg, Blijft de rekening van de stikstofemissie nu nog bij de natuur liggen?, p. 112

Mr. dr. R.W. Frins, De gevolgen van het PAS-arrest voor de programmatische aanpak van andere thema’s dan stikstof, p. 117

Dr. H. Schoukens, George Orwells Animal Farm en de programmatische aanpak in de Lage Landen: zijn de Vlaamse varkens beter af dan de Nederlandse?, p. 126

N. van. Asten, Het PAS-arrest van het Hof van Justitie. Verslag van een VMR themamiddag / p. 142 [Link naar Verslag]