VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Actualiteitendag 2020 - Programma

1 oktober 2020

 

Programma

Hanna Tolsma - Actualiteiten (bestuurs)procesrecht - PRESENTATIE

Valerie van t Lam - Wabo en omgevingsvergunning voor milieu - PRESENTATIE

Maarten Verhoeven - Maatschappelijk effectieve rechtspraak - PRESENTATIE

Regina Koning - Bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte - PRESENTATIE

Wybe Douma - Europese ontwikkelingen: afdwingbaarheid van EU normen - PRESENTATIE

Marleen Velthuis - Handhaving - PRESENTATIE

Edward Brans - Nieuwe bodemverontreinigingen, nieuwe zorgen - PRESENTATIE

Jasper van Kempen - Waterrecht: opkomende stoffen in water - PRESENTATIE

Marcel Soppe - Milieueffectrapportage - PRESENTATIE

Ron Laan - Afval - PRESENTATIE

Marieke Kaajan - Natuurbeschermingsrecht - PRESENTATIE

Paul Bodden - Gezondheid - PRESENTATIE

Paul van der Lee - Omgevingswet in transitie(s) - PRESENTATIE

Literatuur en jurisprudentie

Deelnemers aan de VMR Actualiteitendag ontvangen het programmaboekje met tips voor actuele literatuur en jurisprudentie per onderwerp en exclusieve toegang tot de website waar de informatie ook digitaal (voor zover mogelijk) te bekijken is.

VIDEO-OPNAME bekijken

Van het congres wordt een opname gemaakt. Deze opname kan op verzoek ook achteraf worden bekeken. De kosten voor het bekijken van de opname bedragen voor VMR-leden €245 en voor niet-leden €400.
Wilt u een opname van de bijeenkomst bekijken, dan kunt u een verzoek daartoe sturen aan ofni.[antispam].@milieurecht.nl.

Met dank aan

van-der-feltz-advocatenstibbe