VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Actualiteitendag 2017

Programma (pdf)

Bekijkt u hier de presentaties:

Actualiteiten bestuurs(proces)recht - Presentatie Kars de Graaf

Wabo en omgevingsvergunning voor milieu - Presentatie Valérie van 't Lam

Lucht en geur in afdeling 2.3 Activiteitenbesluit - Presentatie Corinne van Neerven

Nadeelcompensatie in het omgevingsrecht: een leerstuk in ontwikkeling - Presentatie Berthy van den Broek

Regulering van klimaatslimme landbouw - Presentatie Jonathan Verschuuren

Programmatische aanpak stikstof - Presentatie Annelies Freriks

Jurisprudentie waterrecht - Presentatie Jasper van Kempen       

Geluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving - Presentatie Rachid Benhadi

Milieu-effectrapportage - Presentatie Marcel Soppe    

Afval - Presentatie Ron Laan

Natuurbeschermingsrecht - Presentatie Marieke Kaajan

Externe Veiligheid - Presentatie Esther Broeren

Invoeringswet Omgevingswet - Presentatie Wilco de Vos

POSTERSESSIE:

*Poster van Jonathan Verschuuren (Universiteit Tilburg): Een juridisch raamwerk voor klimaatslimme landbouw, bekijkt u hier de poster

* Poster van Cathy Suykens (Universiteit Utrecht) over het onderzoek:The Institutional Challenge for Transboundary River Basin Management: Multi-Level Approaches to addressing Water Quantity Management, bekijkt u hier de poster.

VMR Actualiteitendag 2016

Programma (pdf)

Bekijkt u hier de presentaties:

Actualiteiten bestuurs(proces)recht - Presentatie Hanna Tolsma

Wabo en omgevingsvergunning voor milieu - Presentatie Valérie van 't Lam

Vereenvoudiging Activiteitenbesluit (g)een Bal aan - Presentatie Jan van den Broek

Rechterlijk activisme: goed voor het milieu, slecht voor de rechtsstaat? - Presentatie Chris Backes

Het milieurecht van de toekomst: als het maar werkt? - Presentatie Lorenzo Squintani

Programmatische Aanpak Stikstof - Presentatie Annelies Freriks

Jurisprudentie waterrecht - Presentatie Jasper van Kempen

Geluid - Presentatie Rachid Benhadi

Milieu-effectrapportage - Presentatie Marcel Soppe

Gezondheid in het omgevingsrecht - Presentatie Marga Robesin

Natuurbeschermingsrecht - Presentatie Marieke Kaajan

Externe veiligheid - Presentatie Esther Broeren

Doorkijk naar de verdere invulling van de Omgevingswet - Presentatie Wilco de Vos

POSTERSESSIE:

Legitimiteit en effectiviteit van waterkwaliteitsbeleid - Ernst Plambeck, Universiteit Utrecht, bekijkt u hier de poster

Naar een ketenbenadering in het Europese (bio-)energierecht - Renske Anne Giljam, Rijksuniversiteit Groningen, bekijkt u hier de poster

The Environment and Planning Act requires sustainable development: From accommodation to guidance in environmental law poster 1 en poster 2 - Michel Filart, Universiteit Twente

The regulatory approach regarding environmental protection of the cultivation of GM crops in China - Ancui Liu, Maastricht University, bekijkt u hier de poster

De normering van broeikasgasemissies en de handel in emissierechten - Ted Thurlings, Radboud Universiteit Nijmegen, bekijkt u hier de poster

 

VMR Actualiteitendag 2015

Programma (pdf)

Bekijkt u hier de presentaties:

Bestuursprocesrecht - Presentatie Kars de Graaf

Wabo, uitvoering en jurisprudentie en omgevingsvergunning voor milieu - Presentatie Valerie van 't Lam

Activiteitenbesluit - Presentatie Godert van der Feltz

Waterrecht - Presentatie Frank Groothuijse

Ruimtelijke ordening - Presentatie Jan Robbe

Jurisprudentie en actualiteiten handhaving - Presentatie Tycho Lam

Windenergie op zee - Presentatie Anita Nijboer

Milieu-effectrapportage - Presentatie Marcel Soppe

Overheidsaansprakelijkheid voor (schalie)gaswinning - Presentatie Rense Lubach

Bodembescherming en Structuurvisie Ondergrond - Presentatie Gerrit van der Veen

Natuurbeschermingsrecht - Presentatie Marieke Kaajan

Doorkijk naar de verdere invulling van de Omgevingswet - Presentatie Wilco de Vos

 

POSTERSESSIE:

Liping Dai - Transition in Chinese water resource management - a governance analysis, bekijkt u hier de poster

Sander van Hees - Europeesrechtelijke uitdagingen voor nieuwe vormen van water gerelateerde energieproductie, bekijkt u hier de poster

 

VMR Actualiteitendag 2014

Programma (pdf)

Bekijkt u hier de presentaties:

Wabo, uitvoering en jurisprudentie - Presentatie Valérie van 't Lam

Bestuurs(proces)recht - Presentatie Kars de Graaf

Programmatisch werken in de Haven van Rotterdam - Presentatie Joep Vermeulen

Bodembescherming - Presentatie Gerrit van der Veen

Richtlijn Industriele Emissies - Presentatie Annelies Freriks

Overheidsaansprakelijkheid/nadeelcompensatie - Presentatie Ben Schueler

Actualiteiten handhaving - Presentatie Tycho Lam

Actualiteiten ruimtelijke ordening - Presentatie Jan Robbe

Actualiteiten milieu-effectrapportage - Presentatie Gijs Hoevenaars

Actualiteiten waterrecht - Presentatie Simon Handgraaf

Grenzen van mededingingsrecht bij transitie naar duurzame energie - Presentatie Anna Gerbrandy

Actualiteiten Natuurbeschermingswet - Presentatie Marieke Kaajan

Op weg naar de Omgevingswet - Presentatie Arjan Nijenhuis

POSTERSESSIE:

European Research Agenda for Shale Gas
Leonie Reins - Research Fellow Flemish Research Fund (FWO)
Department for International and European Law, KU Leuven, België

Sustainable Materials Management: EU materials law examined
Thomas J. de Römph – PhD Candidate
Research Unit International and European Law, KU Leuven, België
Centre for Environmental Science, Universiteit Hasselt, België

VMR Actualiteitendag 2013

Programma (pdf)

Bekijkt u hier de presentaties:

Wabo, uitvoering en jurisprudentie - Presentatie Tonny Nijmeijer

Actualiteiten bestuurs(proces)recht - Presentatie Kars de Graaf

De programmatische aanpak in het omgevingsrecht - Presentatie Niels Koeman

Actuele ontwikkelingen in het waterrecht - Presentatie Frank Groothuijse

Actualiteiten inzake de Crisis- en herstelwet en omgevingsrecht - Presentatie Jochem Spaans

Jurisprudentie en actualiteiten handhaving - Presentatie Tycho Lam

Actualiteiten ruimtelijke ordening - Presentatie Jan Robbe

Actualiteiten milieu-effectrapportage - Presentatie Marcel Soppe

Jurisprudentie Europese Hof van Justitie - Presentatie Wybe Douma

Ondergronds ruimtegebruik en bodemenergie - Presentatie Edward Brans

Actualiteiten natuur: soortenbeschermingsrecht - Presentatie Jade Gundelach

Van IPPC naar RIE - Presentatie Annelies Freriks

Hoofdlijnen van de Omgevingswet - Presentatie Arjan Nijenhuis

 

VMR Actualiteitendag 2012

Programma (pdf)

Bekijkt u hier de presentaties:
 
Wabo, uitvoering en jurisprudentie - Presentatie Tonny Nijmeijer

Beste beschikbare technieken - Presentatie Cathine Knijff

Jurisprudentie en actualiteiten handhaving - Presentatie Aletta Blomberg

Actuele ontwikkelingen in het waterrecht - Presentatie Marleen van Rijswick

Jurisprudentie inzake de Crisis- en herstelwet en het omgevingsrecht - Presentatie Toon de Gier
Actualiteiten bestuurs(proces)recht - Presentatie Kars de Graaf

Actualiteiten bestemmingsplan - Presentatie Tycho Lam

Milieu-effectrapportage - Presentatie Marcel Soppe

Stand van zaken binnen het energierecht - Presentatie Martha Roggenkamp

Van bodemenergie tot CO2 opslag - Presentatie Edward Brans

Ups-and-downs in het natuurbeschermingsrecht - Presentatie Chris Backes

De uitvoering van het NSL - Presentatie Godert van der Feltz

Op weg naar de Omgevingswet - Presentatie Arjan Nijenhuis