VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Actualiteitendag 2019

Programma (pdf) 21 maart 2019

Bekijkt u hier de presentaties:

Actualiteiten bestuurs(proces)recht - Presentatie Hanna Tolsma

Wabo en omgevingsvergunning voor milieu - Presentatie Valérie van 't Lam

Bodem - Presentatie Edward Brans

Europese ontwikkelingen - Chris Backes en Andrea Keessen

REACH - Pauline van Aardenne

Handhaving - Marleen Velthuis

Waterrecht - Presentatie Jasper van Kempen     

Geluid - Hanny Geerdink

Milieu-effectrapportage - Presentatie Marcel Soppe  

Afval - Presentatie Ron Laan

Natuurbeschermingsrecht - Presentatie Marieke Kaajan

Veehouderij en gezondheid omwonenden - Paul Bodden

Klimaatverandering en energietransitie: een rol voor de Omgevingswet - Paul van der Lee

POSTERSESSIE:

Lolke Braaksma - The Programmatic Approach: Future Proof? - POSTER

Wybrand van der Meulen - Reguleren met de meldingsplicht - POSTER

VMR Actualiteitendag 2018

Programma (pdf) 22 maart 2018

Bekijkt u hier de presentaties:

Actualiteiten bestuurs(proces)recht - Presentatie Hanna Tolsma

Wabo en omgevingsvergunning voor milieu - Presentatie Valérie van 't Lam

Luchtkwaliteit - Presentatie Edward Brans

Veehouderij en gezondheid omwonenden - Presentatie Paul Bodden

Stralingsbescherming - Presentatie Tijn Kortmann

Richtlijn industriële emissies - Presentatie Jochem Spaans

Jurisprudentie waterrecht - Presentatie Jasper van Kempen     

Geluid in het omgevingsrecht - Presentatie Rachid Benhadi

Milieu-effectrapportage - Presentatie Marcel Soppe  

Afval - Presentatie Ron Laan

Natuurbeschermingsrecht - Presentatie Marieke Kaajan

Externe Veiligheid - Presentatie Esther Broeren

De stand van de stelselherziening Omgevingswet - Presentatie Lidia Palm

POSTERSESSIE:

*Poster van Anna Berti Suman, PhD researcher, Part of TILT Health Cluster, Tilburg Law School, Tilburg University, Sensing the risk, How Citizen Sensing may transform the governance environmental risk to public health

Bekijkt u hier:

- de poster

- een samenvatting van het onderzoek.

VMR Actualiteitendag 2017

Programma (pdf)

Bekijkt u hier de presentaties:

Actualiteiten bestuurs(proces)recht - Presentatie Kars de Graaf

Wabo en omgevingsvergunning voor milieu - Presentatie Valérie van 't Lam

Lucht en geur in afdeling 2.3 Activiteitenbesluit - Presentatie Corinne van Neerven

Nadeelcompensatie in het omgevingsrecht: een leerstuk in ontwikkeling - Presentatie Berthy van den Broek

Regulering van klimaatslimme landbouw - Presentatie Jonathan Verschuuren

Programmatische aanpak stikstof - Presentatie Annelies Freriks

Jurisprudentie waterrecht - Presentatie Jasper van Kempen       

Geluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving - Presentatie Rachid Benhadi

Milieu-effectrapportage - Presentatie Marcel Soppe    

Afval - Presentatie Ron Laan

Natuurbeschermingsrecht - Presentatie Marieke Kaajan

Externe Veiligheid - Presentatie Esther Broeren

Invoeringswet Omgevingswet - Presentatie Wilco de Vos

POSTERSESSIE:

*Poster van Jonathan Verschuuren (Universiteit Tilburg): Een juridisch raamwerk voor klimaatslimme landbouw, bekijkt u hier de poster

* Poster van Cathy Suykens (Universiteit Utrecht) over het onderzoek:The Institutional Challenge for Transboundary River Basin Management: Multi-Level Approaches to addressing Water Quantity Management, bekijkt u hier de poster.

VMR Actualiteitendag 2016

Programma (pdf)

Bekijkt u hier de presentaties:

Actualiteiten bestuurs(proces)recht - Presentatie Hanna Tolsma

Wabo en omgevingsvergunning voor milieu - Presentatie Valérie van 't Lam

Vereenvoudiging Activiteitenbesluit (g)een Bal aan - Presentatie Jan van den Broek

Rechterlijk activisme: goed voor het milieu, slecht voor de rechtsstaat? - Presentatie Chris Backes

Het milieurecht van de toekomst: als het maar werkt? - Presentatie Lorenzo Squintani

Programmatische Aanpak Stikstof - Presentatie Annelies Freriks

Jurisprudentie waterrecht - Presentatie Jasper van Kempen

Geluid - Presentatie Rachid Benhadi

Milieu-effectrapportage - Presentatie Marcel Soppe

Gezondheid in het omgevingsrecht - Presentatie Marga Robesin

Natuurbeschermingsrecht - Presentatie Marieke Kaajan

Externe veiligheid - Presentatie Esther Broeren

Doorkijk naar de verdere invulling van de Omgevingswet - Presentatie Wilco de Vos

POSTERSESSIE:

Legitimiteit en effectiviteit van waterkwaliteitsbeleid - Ernst Plambeck, Universiteit Utrecht, bekijkt u hier de poster

Naar een ketenbenadering in het Europese (bio-)energierecht - Renske Anne Giljam, Rijksuniversiteit Groningen, bekijkt u hier de poster

The Environment and Planning Act requires sustainable development: From accommodation to guidance in environmental law poster 1 en poster 2 - Michel Filart, Universiteit Twente

The regulatory approach regarding environmental protection of the cultivation of GM crops in China - Ancui Liu, Maastricht University, bekijkt u hier de poster

De normering van broeikasgasemissies en de handel in emissierechten - Ted Thurlings, Radboud Universiteit Nijmegen, bekijkt u hier de poster

 

VMR Actualiteitendag 2015

Programma (pdf)

Bekijkt u hier de presentaties:

Bestuursprocesrecht - Presentatie Kars de Graaf

Wabo, uitvoering en jurisprudentie en omgevingsvergunning voor milieu - Presentatie Valerie van 't Lam

Activiteitenbesluit - Presentatie Godert van der Feltz

Waterrecht - Presentatie Frank Groothuijse

Ruimtelijke ordening - Presentatie Jan Robbe

Jurisprudentie en actualiteiten handhaving - Presentatie Tycho Lam

Windenergie op zee - Presentatie Anita Nijboer

Milieu-effectrapportage - Presentatie Marcel Soppe

Overheidsaansprakelijkheid voor (schalie)gaswinning - Presentatie Rense Lubach

Bodembescherming en Structuurvisie Ondergrond - Presentatie Gerrit van der Veen

Natuurbeschermingsrecht - Presentatie Marieke Kaajan

Doorkijk naar de verdere invulling van de Omgevingswet - Presentatie Wilco de Vos

 

POSTERSESSIE:

Liping Dai - Transition in Chinese water resource management - a governance analysis, bekijkt u hier de poster

Sander van Hees - Europeesrechtelijke uitdagingen voor nieuwe vormen van water gerelateerde energieproductie, bekijkt u hier de poster

 

VMR Actualiteitendag 2014

Programma (pdf)

Bekijkt u hier de presentaties:

Wabo, uitvoering en jurisprudentie - Presentatie Valérie van 't Lam

Bestuurs(proces)recht - Presentatie Kars de Graaf

Programmatisch werken in de Haven van Rotterdam - Presentatie Joep Vermeulen

Bodembescherming - Presentatie Gerrit van der Veen

Richtlijn Industriele Emissies - Presentatie Annelies Freriks

Overheidsaansprakelijkheid/nadeelcompensatie - Presentatie Ben Schueler

Actualiteiten handhaving - Presentatie Tycho Lam

Actualiteiten ruimtelijke ordening - Presentatie Jan Robbe

Actualiteiten milieu-effectrapportage - Presentatie Gijs Hoevenaars

Actualiteiten waterrecht - Presentatie Simon Handgraaf

Grenzen van mededingingsrecht bij transitie naar duurzame energie - Presentatie Anna Gerbrandy

Actualiteiten Natuurbeschermingswet - Presentatie Marieke Kaajan

Op weg naar de Omgevingswet - Presentatie Arjan Nijenhuis

POSTERSESSIE:

European Research Agenda for Shale Gas
Leonie Reins - Research Fellow Flemish Research Fund (FWO)
Department for International and European Law, KU Leuven, België

Sustainable Materials Management: EU materials law examined
Thomas J. de Römph – PhD Candidate
Research Unit International and European Law, KU Leuven, België
Centre for Environmental Science, Universiteit Hasselt, België

VMR Actualiteitendag 2013

Programma (pdf)

Bekijkt u hier de presentaties:

Wabo, uitvoering en jurisprudentie - Presentatie Tonny Nijmeijer

Actualiteiten bestuurs(proces)recht - Presentatie Kars de Graaf

De programmatische aanpak in het omgevingsrecht - Presentatie Niels Koeman

Actuele ontwikkelingen in het waterrecht - Presentatie Frank Groothuijse

Actualiteiten inzake de Crisis- en herstelwet en omgevingsrecht - Presentatie Jochem Spaans

Jurisprudentie en actualiteiten handhaving - Presentatie Tycho Lam

Actualiteiten ruimtelijke ordening - Presentatie Jan Robbe

Actualiteiten milieu-effectrapportage - Presentatie Marcel Soppe

Jurisprudentie Europese Hof van Justitie - Presentatie Wybe Douma

Ondergronds ruimtegebruik en bodemenergie - Presentatie Edward Brans

Actualiteiten natuur: soortenbeschermingsrecht - Presentatie Jade Gundelach

Van IPPC naar RIE - Presentatie Annelies Freriks

Hoofdlijnen van de Omgevingswet - Presentatie Arjan Nijenhuis

 

VMR Actualiteitendag 2012

Programma (pdf)

Bekijkt u hier de presentaties:
 
Wabo, uitvoering en jurisprudentie - Presentatie Tonny Nijmeijer

Beste beschikbare technieken - Presentatie Cathine Knijff

Jurisprudentie en actualiteiten handhaving - Presentatie Aletta Blomberg

Actuele ontwikkelingen in het waterrecht - Presentatie Marleen van Rijswick

Jurisprudentie inzake de Crisis- en herstelwet en het omgevingsrecht - Presentatie Toon de Gier
Actualiteiten bestuurs(proces)recht - Presentatie Kars de Graaf

Actualiteiten bestemmingsplan - Presentatie Tycho Lam

Milieu-effectrapportage - Presentatie Marcel Soppe

Stand van zaken binnen het energierecht - Presentatie Martha Roggenkamp

Van bodemenergie tot CO2 opslag - Presentatie Edward Brans

Ups-and-downs in het natuurbeschermingsrecht - Presentatie Chris Backes

De uitvoering van het NSL - Presentatie Godert van der Feltz

Op weg naar de Omgevingswet - Presentatie Arjan Nijenhuis