VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR WEBINAR - Het Schone Lucht Akkoord en grenzen aan industriƫle emissies

dinsdag 6 juli 2021

tijd: 13.00 - 15.00 uur

 

 

Inleiding

Met het Schone Lucht Akkoord (2020) hebben het rijk, provincies en gemeenten afspraken gemaakt om in 2030 gezondheidsschade door luchtvervuiling door emissies substantieel te verminderen. Daarbij wordt toegewerkt naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor luchtkwaliteit in 2030 voor fijn stof en stikstofdioxide. De betrokkenen bij het akkoord stellen als gezamenlijk doel om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte van 2016. In het akkoord worden maatregelen voorgesteld voor de sectoren (weg)verkeer, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Ook wordt de bijdrage van de luchtvaart aan emissies in Nederland en de daarbij behorende gezondheidsschade in beeld gebracht. De aanpak en maatregelen van de luchtvaart worden uitgewerkt in de Luchtvaartnota en daarbij behorende besluiten.

Tijdens dit webinar wordt met name ingegaan op de industriële emissies.

Kosten: VMR leden gratis, niet-leden €85.

Programma

13.00 uur - Start webinar

13.00 - 13.05 - Opening door Kars de Graaf, moderator

13.05 - 13.25 - Inleiding door Sanne van Oeveren (Ministerie van I en W)

Introductie en context van het Schone Lucht Akkoord

13.25 - 13.30  - Vragen van de deelnemers

13.30 - 14.00 - Inleiding door Harm Borgers (KokxDeVoogd)

Inleiding over hun rapport ‘Schone Lucht dankzij resultaatgerichte grenswaarden voor industriële emissies, Advies in het kader van de Pilot industrie vanwege het Schone Lucht Akkoord, 8 februari 2021’

14.00- 14.05 - Vragen van de deelnemers

14.05 - 14.25 -  Inleiding door Anna Collignon (Stibbe)

Inleiding over de implementatie van eventuele strengere emissie-eisen en welke kanttekeningen hierbij zijn te plaatsen.

14.25 - 14.30 - Vragen van de deelnemers

14.30 - 14.55 - Discussie

14.55 - 15.00 - Afsluiting door Kars de Graaf, moderator

Presentaties en opname

Presentatie Sanne van Oeveren - Introductie Schone Lucht Akkoord

Presentatie Harm Borgers - Aan de slag met resultaatgerichte grenswaarden voor industriële emissies

Presentatie Anna Collignon - Schone lucht akkoord en scherp vergunnen

 

Bekijkt u hier de opname van het webinar.

Literatuurtips

Beleid

Het Schone Lucht Akkoord, website

Hoofdlijnenbrief Schone Lucht Akkoord

Infomil, nieuwsbericht over ondertekening Schone Lucht Akkoord

 

Onderzoek en informatie

Planbureau voor de Leefomgeving, Luchtverontreiniging

Hoe schoon is onze lucht, RIVM website

Adem ik schone lucht?, Atlas Leefomgeving

Harm Borgers en Roos Molendijk, Schone Lucht dankzij resultaatgerichte grenswaarden voor industriële emissies - Advies in het kader van de Pilot Industrie vanwege van het Schone Lucht Akkoord, KokxDeVoogd

 

Literatuur

T.C. Leemans, ‘De Nederlandse milieurichtlijnen en BBT: de toetsing door de rechter’ in: H. Borgers, e.a., Nederlandse milieurichtlijnen en beste beschikbare technieken. Den Haag: Boom juridische uitgevers 2007, p. 47-62.

H.C. Borgers, ‘De beste beschikbare technieken voor het bepalen van de beste beschikbare technieken?’ in: H. Borgers, e.a., Nederlandse milieurichtlijnen en beste beschikbare technieken. Den Haag: Boom juridische uitgevers 2007, p. 27-45

J.R. Kegge, ‘Indringende(re) toetsing door de bestuursrechter, Over veranderende toetsingsintensiteiten en de nieuwe terminologie van de Afdeling’, JBPlus 2018/4 p. 3-19.

P.J. Huisman & N. Jak, ‘Beslissingsruimte: handvatten voor de rechterlijke toetsingsintensiteit’, NTB 2019/20, p. 212-221;

 

Column

Anna Collignon, Het Schone Lucht Akkoord en de industrie: de overheid zet in op strengere emissie-eisen, Stibbe Blog

 

P.J. Huisman & N. Jak, ‘Beslissingsruimte: handvatten voor de rechterlijke toetsingsintensiteit’, NTB 2019/20, p. 212-221;

J.R. Kegge, ‘Indringende(re) toetsing door de bestuursrechter, Over veranderende toetsingsintensiteiten en de nieuwe terminologie van de Afdeling’, JBPlus 2018/4 p. 3-19.

T.C. Leemans, ‘De Nederlandse milieurichtlijnen en BBT: de toetsing door de rechter’ in: H. Borgers, e.a., Nederlandse milieurichtlijnen en beste beschikbare technieken. Den Haag: Boom juridische uitgevers 2007, p. 47-62.

H.C. Borgers, ‘De beste beschikbare technieken voor het bepalen van de beste beschikbare technieken?’ in: H. Borgers, e.a., Nederlandse milieurichtlijnen en beste beschikbare technieken. Den Haag: Boom juridische uitgevers 2007, p. 27-45