VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Jong - What goes around comes around, circulaire economie en het milieurecht

Woensdag 19 januari 2022

tijd: 15.30 - 17.30 uur

 

 

Inleiding

 

Grondstoffen zijn schaars, dat betekent dat we zuinig om moeten springen met de materialen waarover we al beschikken. Dat kan onder andere door (afval)producten een nieuw leven in te blazen door ze te hergebruiken. De transitie naar een circulaire economie is, mede dankzij technologiebedrijven zoals Excess Materials Exchange, in volle gang! Het milieurecht werkt daarbij vooralsnog eerder vertragend dan versnellend.

In deze VMR Jong bijeenkomst staan we stil bij circulariteit en de rol die het milieurecht daarbij speelt vanuit de praktijk, de juridische praktijk en de wetenschap.

VMR Jong nodigt jullie graag uit om samen met deze sprekers na te denken over de versnelling naar een circulaire economie, juridische hobbels in de praktijk en hoe die te overkomen nu en in de toekomst.

Deze bijeenkomst is gratis te volgen voor zowel leden als niet-leden.

Programma

PROGRAMMA
15.30 uur - Aanvang
17.30 uur - Afsluiting
U hoort onderstaande sprekers:
 1. De praktijk Christian van Maren is de oprichter van Excess Materials Exchange. Een jong en innovatief technologiebedrijf met een digitaal matchingsplatform, waarmee zij nieuwe hoogwaardige hergebruikopties voor de (afval-)producten van bedrijven vinden.
 2. De juridische praktijk Valérie van ’t Lam en Bram Schmidt beide advocaat bij Stibbe en specialiseren zich in onder andere het afvalstoffenrecht. Zij stonden Excess Materials Exchange bij in het nemen van de vele juridische hobbels voor hun digitale matchingsplatform.
 3. De wetenschap Ida Mae de Waal is promovenda aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law. Haar promotieonderzoek richt zich op de samenhang in het Europees recht betreffende chemische stoffen, producten en afvalstoffen en de transitie naar een circulaire economie.

 

Moderator: Lisa van der Maden, Stibbe

 

 

 

Presentaties

Literatuurtips

Adviesrapport Taskforce herijking afvalstoffen - Het rapport bevat aanbevelingen voor afval wetgeving en regelgeving en de uitvoering daarvan op weg naar een circulaire economie - LINK

Staatssecretaris I&W: intensiever beleid voor onderscheid afval of grondstof en verdere bevordering van circulaire experimenten - Stibbeblog 6 april 2021 door Bram Schmidt, Valérie van 't Lam en Neeltje Walgemoed - LINK

Aanbevelingen van het Pbl voor de circulaire economie: meer bestuursrechtelijke verplichtingen voor bedrijven? - Stibbeblog 3 mei 2021 door Bram Schmidt en Valérie van 't Lam - LINK

I.M. de Waal, 'Coherence in law: A way to stimulate the transition towards a circular economy? A critical analysis of the European Commissions's aspiration to achieve full coherence between chemicals legislation and waste legislation - and product legislation', Maastricht Journal of European and Comparative Law 28 (6) 2021,

Website van Excess Materials Exchange

TEDxUva (2020) - Maayke Aimée Damen  - Saving the planet by running a dating site

  Met dank aan:

  stibbe

  Wilt u deelnemen aan dit webinar?

  Dit webinar is gratis toegankelijk voor iedereen.