VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Themamiddag Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen

Donderdag 26 september 2019

De Witte Vosch, Utrecht

 

Programma en presentaties

PROGRAMMA

13.30 - 14.00 uur - Ontvangst en aanmelding

14.00 - 17.00 uur - VMR Themamiddag

Inleiding

Sprekers: Jonathan Verschuuren (hoogleraar internationaal en Europees milieurecht, Universiteit Tilburg) en Willem Bruil (bijzonder hoogleraar agrarisch recht, Rijksuniversiteit Groningen)

Gezondheid

Spreker: Anne-Marie Spierings, GS Provincie Noord-Brabant

Mest

Spreker:  vanuit rijksoverheid (benaderd)

Vragen aan de auteurs en discussie

PAUZE

Natuur

Spreker: Annelies Freriks, advocaat ELEMENT advocaten                                     

Handhaving

Spreker: Rob de Rijck, Openbaar Ministerie

Vragen aan de auteurs en discussie

 

Voorzitter: Chris Backes, hoogleraar omgevingsrecht, Universiteit Utrecht

 

PRESENTATIES:

Na afloop van de bijeenkomst vindt u hier de presentaties.

Inhoud van de bundel

In de bundel komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Inleiding - Landbouw en milieu: hoe effectief is de regelgeving?
Auteur: Jonathan Verschuuren
2. Mest: (te) gefragmenteerd geregeld?
Auteurs: Peter Mendelts en Kars de Graaf
3. Het Programma Aanpak Stikstof
Auteur: Ralph Frins
4. Mestfraude: een groen criminologisch perspectief
Auteur: Toine Spapens
5. De juridische bescherming van boerenlandvogels
Auteurs: Harm Dotinga/Kees Bastmeijer/Arie Trouwborst en Arnold van Kreveld
6. Bescherming van natuur tegen effecten van landbouw via het ruimtelijk spoor
Auteur: Marieke Kaajan
7. De agrarische sector en de Wabo
Auteur: Maarten Verhoeven
8. Gezondheidsrecht (Q-koorts e.d.)
Auteur: Teun Verstappen
9. De Europese Gewasbeschermingsmiddelen Verordening
Auteur: Anne de Vries
10. Handhaving van voorschriften ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
Auteur: Joost Rutteman
11. Landbouw en klimaatverandering
Auteur: Jonathan Verschuuren
12. Landbouw en water
Auteurs: Frank Groothuijse en Marleen van Rijswick
13. Bodem, landbouw en duurzaamheid
Auteur: Willem Bruil

Column: Landbouw en milieuwetgeving: hoe verder?

Column van Jonathan Verschuuren

Op 20 juni bracht de Algemene Rekenkamer een rapport uit waarin wordt geconcludeerd dat de mestregelgeving eerder een oorzaak van het probleem is dan een oplossing: door steeds wijzigende regelgeving waarin vooral op creatieve wijze wordt gezocht naar...Lees verder