VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Themamiddag Milieu en Landbouw

Donderdag 26 september 2019

De Witte Vosch, Utrecht

 

Programma en presentaties

PROGRAMMA

Vier deskundige sprekers reageren ieder op een aantal bijdragen in de bundel.

Het complete programma wordt binnenkort bekend gemaakt.

Voorzitter: Chris Backes, hoogleraar omgevingsrecht, Universiteit Utrecht

 

PRESENTATIES:

Na afloop van de bijeenkomst vindt u hier de presentaties.

Inhoud van de bundel

In de bundel komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Inleiding - Landbouw en milieu: hoe effectief is de regelgeving?
Auteur: Jonathan Verschuuren
2. Milieubescherming en landbouw: over mest en meer
Auteurs: Kars de Graaf en Peter Mendelts
3. Programmatische Aanpak Stikstof
Auteur: Ralph Frins
4. Mestfraude: een groen criminologisch perspectief
Auteur: Toine Spapens
5. De juridische bescherming van boerenlandvogels
Auteurs: Harm Dotinga/Kees Bastmeijer/Arie Trouwborst en Arnold van Kreveld
6. Bescherming van natuur via het ruimtelijk spoor
Auteur: Marieke Kaajan
7. De agrarische sector en de Wabo
Auteur: Maarten Verhoeven
8. Gezondheidsrecht (Q-koorts e.d.)
Auteur: Teun Verstappen
9. De Europese Gewasbeschermingsmiddelen Verordening
Auteur: Anne de Vries
10. Handhaving bij het gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen
Auteur: Joost Rutteman
11. Landbouw en klimaatverandering
Auteur: Jonathan Verschuuren
12. Waterregelgeving
Auteurs: Marleen van Rijswick en Frank Groothuijse
13. Bodem, landbouw en duurzaamheid
Auteur: Willem Bruil