VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Leergang Geurhinder

Donderdag 16 november 2023

Tijd: 14.00 - 17.00 uur

Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR Utrecht (bereikbaarheid en route)

Hybride bijeenkomst

 

Inleiding

Geurhinder is een van de meest bekende en gevreesde milieugevolgen, niet alleen de geur van (intensieve) veehouderijen maar ook de geur van industrie. Veel rechtszaken gaan over geurhinder, bijvoorbeeld de uitspraak van 14 september 2022 van de Rechtbank Den Haag over de huidige geurnormen in de Wet geurhinder en veehouderij. Is de aanvaardbaarheid van geurhinder in Nederland nu goed geregeld en wat verandert er na inwerkingtreding van de Omgevingswet?

Tijdens deze VMR Leergang Geurhinder spraken vier deskundige sprekers over de juridische implicaties van geurhinder voor de industrie en voor de veehouderij en over de beoordeling van geurhinder (over geurmetingen) of de gevolgen van geurhinder voor de volksgezondheid. Ook kwam aan de orde wat er verandert onder de Omgevingswet. Tijdens de paneldiscussie behandelden de deskundigen gezamenlijk vragen van de deelnemers.

Literatuurtips

Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen), (kenniscentrum InfoMil (https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/geur/handleiding-geur/)

Teun Verstappen, 'Tijd om 'geur' te bekennen: alleen meten is weten', in: Milieurecht in Transitie, Jubileumbundel 40 jaar Vereniging voor Milieurecht, 2022, p. 231-238, bekijkt u hier deze bijdrage.

Paul Bodden, 'Geur onder de Omgevingswet', Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2023/9, p. 587 - 595, bekjkt u hier dit artikel.

ABRvS 21 september 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:275), TBR 2023/34, met noot J.A. Crijnen (Utrecht) (cumulatie geur en bestemmingsplan)

Programma en presentaties

De dagvoorzitter was Maarten Verhoeven, bestuurslid VMR en werkzaam bij LDCR/Rechtbank Oost-Brabant.

Sprekers en onderwerpen:      

Presentaties

Algemene inleiding over geurhinder en geurmetingen

Presentatie Eric Feringa, StAB   

Gezondheid en geur

Presentatie Rob van Aalsburg, GGD 

Juridische implicaties voor veehouderij

Presentatie Teun Verstappen, Omgevingsdienst                   

Juridische implicaties voor industrie

Presentatie Luurt Wildeboer, Houthoff advocaten

Met dank aan

stibbe

vfz-logo-fc

habitat-logo2022