VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Met recht naar een circulaire economie - 10 oktober 2017

VMR Themamiddag

 

Programma

De overgang van een lineaire naar een meer circulaire economie staat in Brussel en Den Haag hoog op de agenda. Anders dan in het huidige economische systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd, is een circulaire economie er op gericht om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.

In de VMR-bundel 2017-1 'Met recht naar een circulaire economie' wordt ingegaan op een veelvoud van vragen die de overgang naar een meer circulaire economie oproept over de rol van het afvalstoffenrecht, de verhouding tussen het afvalstoffenrecht en het producten- en stoffenrecht, en over andere niet aan het afvalstoffenrecht gerelateerde vragen, zoals die met betrekking tot het mededingingsrecht, Eco-design en de stimulerende of belemmerende rol van het (omgevings)recht voor innovaties.

Tijdens deze themamiddag op de Dag van de Duurzaamheid bespraken vier inleiders ieder vanuit hun eigen invalshoek de inhoud van de VMR bundel en belichtten de onderwerpen vanuit de zich rap ontwikkelende mogelijkheden.

Bekijkt u hier het programma.

Verslag

R. Giljam en B. Schmidt, 'Met recht naar een circulaire economie', M en R 2018/3, afl. 1, p. 10-11.