VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Toegang tot de rechter: strategisch procederen in het milieurecht

VMR Themamiddag

 

Programma

Ook de rechter heeft een rol in het beschermen van het milieu. Het is de vraag welke rechter, de bestuursrechter of de civiele rechter, in welke situatie de meeste bescherming of de grootste maatschappelijke impact biedt. De Urgenda-zaak en de zaak over de luchtkwaliteitsnormen zijn twee voorbeelden van strategisch procederen, waarbij ook de taakverdeling tussen de civiele rechter en bestuursrechter nadrukkelijk aan de orde is.

Met welke manier van procederen kunnen het meest effectief sociale, politieke of juridische veranderingen te weeg worden gebracht? Welke keuzes worden gemaakt bij het starten van een strategische procedure? Welke rol heeft de civiele rechter naast de bestuursrechter? Voldoet de door beide rechter geboden rechtsbescherming wel aan de daaraan in het Verdrag van Aarhus gestelde eisen?

Tijdens deze middag spraken vier sprekers over strategisch procederen in het milieurecht.

Programma en sprekers:

Download programma

* Welke eisen stellen het Verdrag van Aarhus en het EU recht aan de rechtsbescherming en voldoet Nederland daaraan?

Spreker: Lorenzo Squintani, Universitair docent, Rijksuniversiteit Groningen

* Strategische keuzes voor milieuorganisaties bij het Hof van Justitie

Spreker: Bondine Kloostra, advocaat bij Van den Biesen Kloostra advocaten

* Strategische keuzes: procedure of niet? Civiele of bestuursrechter?

Spreker: Phon van den Biesen, advocaat bij Van den Biesen Kloostra advocaten

* Welke rol heeft de civiele rechter en volstaat die?

Spreker: Eddy Bauw, Hoogleraar Privaatrecht, i.h.b. Rechtspleging, Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam                          

* Welke rol heeft de bestuursrechter en volstaat die?

Spreker: Gerrit van der Veen, Hoogleraar Milieurecht, Rijksuniversiteit Groningen en advocaat AKD Rotterdam

* Plenaire discussie

 

Tijd: aanvang bijeenkomst 14.00 uur (ontvangst vanaf 13.30 uur)

De bijeenkomst start met een algemene ledenvergadering.

Locatie: Belle van Zuylenzaal, Academiegebouw Universiteit Utrecht, Domplein 29, Utrecht

Kosten: VMR leden gratis, niet-leden €85.

Verslag

T.R. Bleeker en R. Stolk, 'Toegang tot de rechter: strategisch procederen in het milieurecht.' Verslag van een VMR Themamiddag, 31 mei 2018, M en R 2018/6, p. 383 - 387.