VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Jaarbericht 2018

Voorjaar

In het voorjaar vond de VMR Actualiteitendag 2018 plaats in de Geertekerk te Utrecht. Tijdens deze dag zijn de deelnemers bijgepraat over de actualiteiten van dertien onderwerpen.

De werkgroep Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving verzorgde de inhoudelijke invulling van een middag over de bestuurlijke afwegingsruimte voor het omgevingsplan in de praktijk.

Op 31 mei spraken vier inleiders over strategisch procederen in het milieurecht. Aan de orde kwamen onder meer de eisen van het Verdrag van Aarhus, en de keuzes bij het starten van een strategische procedure en de rol van de civiele rechter naast de bestuursrechter.

Najaar

De VMR Leergang Bodem vond plaats in september. Tijdens deze eerste bijeenkomst in de VMR Leergang zijn de deelnemers intensief en praktijkgericht bijgepraat over de actualiteiten en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van bodembescherming.

In oktober belichtten vijf sprekers de Klimaatwet en het Klimaatakkoord vanuit verschillende invalshoeken. De sprekers bespraken het proces van totstandkoming en de inhoud van de wet. Onderzoekers uit Engeland deelden hun ervaringen met de UK Climate Change Act.

Op 6 december sprak een aantal sprekers over het arrest van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof met de Habitatrichtlijn en over de vraag hoe nu verder.

Naast deze bijeenkomsten droeg de VMR bij aan de inhoudelijke invulling van de Dag van de Omgevingswet en het congres over LAP3, beide georganiseerd door de VVM.