VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Praktijkdag 2017 - 30 november 2017

 

Programma en presentaties

Van Activiteitenbesluit naar Besluit activiteiten leefomgeving (programma)

U hoort tijdens deze dag diverse deskundigen over de toepassing van het Activiteitenbesluit en de veranderingen met de komst van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Aan de orde komen onder meer: de verbrede mogelijkheden voor maatwerk, toezicht en handhaving en de verschuiving van het begrip inrichting naar activiteit. Verder aandacht voor vragen die spelen bij praktijkgerichte onderwerpen, bijvoorbeeld geluid, bodem, water, energiebesparing en externe veiligheid.

Doelgroep: omgevingsrechtjuristen werkzaam bij de overheid, in de advocatuur of bij adviesbureaus.

U vindt op deze pagina de presentaties en literatuurverwijzingen. De hier vermelde artikelen kunt u tot 21 december bekijken. Met dank aan de uitgevers: WoltersKluwer, Boom Juridische uitgevers, Den Hollander en IBR.

Van inrichting naar activiteit

Presentatie - Van inrichting naar milieubelastende activiteit

van Valérie van 't Lam, advocaat bij Stibbe en bestuurslid VMR

Literatuurverwijzingen

Concept van Ontwerpbesluit activiteiten leefomgeving inclusief nota van toelichting (juni 2017), te vinden via www.omgevingswetportaal.nl.
J.H.G. van den Broek, ‘Lex Michiels als godfather van de Omgevingswet. Lexplicatie Welkom’, TO 2017, p. 75-81.
J.R. van Angeren en V.M.Y. van ‘t Lam, ‘Milieubelastende activiteiten in de Omgevingswet. Gevolgen van de overstap van het begrip inrichting naar milieubelastende activiteiten voor de praktijk en de verhouding met het omgevingsplan. Een eerste verkenning op basis van de consultatieversies van de vier AMvB’s’, TBR 2016/132.
B.A.J. Haagen en mr. A.R. Klijn, ‘Van inrichting naar milieubelastende activiteit:
een eerste verkenning van de Omgevingswet’, TBR 2014/198.
R. Uylenburg, ‘De omgevingsvergunning in het wetsvoorstel Omgevingswet.
Voorlopig beoordeeld’, M en R 2014/123.
V.M.Y. van ’t Lam, ‘Exit inrichtingenbegrip, welkom activiteit!’, TO 2016 nr. 4, p. 115 e.v.

Toezicht en handhaving

Presentatie - Toezicht en handhaving

van Jaap IJdema, advocaat bij Adriaanse van der Weel Advocaten

Jurisprudentie

ABRvS 27 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2087 en ECLI:NL:RVS:2016:2088.
ABRvS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:667.
ABRvS 19 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1068.
ABRvS 8 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3603.
ABRvS 22 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2301.
ABRvS 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1179.
ABRvS 20 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2357.

Geluidhinder

Presentatie - Geluidhinder

van Jos van der Velden, advocaat bij AKD Advocaten Notarissen & Belastingsadviseurs

Literatuur

J.A.M. van der Velden, 'AKD Verdiept: geluid onder de Omgevingswet', website AKD
R. Benhadi, ‘Geluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving’, StAB 1/2017, pag. 7-15.

Warmte- en koudeopslag in de bodem

Presentatie - Warmte- en koudeopslag in de bodem

van Edward Brans, advocaat bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn

Jurisprudentie

ABRvS 16 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3065 (negatieve interferentie)
ABRvS 18 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:466 (verontreiniging grondwater)


Literatuur

E. Brans en W.G. Huijgen, ‘Koude-warmte opslag, de eigendom van bodemenergie en de
(on)mogelijkheid van exploitatie’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2009/3, p.93-99.

Externe veiligheid

Presentatie - Externe veiligheid

van Christiaan Soer, Royal HaskoningDHV

Jurisprudentie
ABRvS 9 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW5258 (Gasdrukmeet- en regelstations).
ABRvS 14 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1767 (Propaan).
ABRvS 3 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4324 (Gasdrukmeet- en regelstations).
ABRvS 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1318 (Gasdrukmeet- en regelstations).
ABRvS 27 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1621 (Windturbines).
ABRvS 27 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1702 (Windturbines).
ABRvS 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:709 (Windturbines).
ABRvS 4 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1228 (Windturbines).
ABRvS 30 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2316 (Windturbines).

Literatuur

J.H.K.C. Soer, ‘Van Externe veiligheid naar Omgevingsveiligheid en Omgevingswet’, M en R 2014/131.
E. Broeren, J.H.K.C. Soer, ‘Het Besluit externe veiligheid inrichtingen anno 2015.
Over planregels en de Omgevingswet’, TO 2015/3.

Energiebesparing

Presentatie - Energiebesparing

van Godert van der Feltz, advocaat bij Van der Feltz advocaten

Jurisprudentie
ABRvS 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1682.
Rechtbank Midden Nederland 10 oktober 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:4889, M en R 2014/159.
Rechtbank Amsterdam 2 december 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:8108.
Rechtbank Amsterdam 18 december 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:9147.


Literatuur
V.M.Y van ’t Lam, Integreren we in de toekomst ook wetgeving op het gebied van klimaat en energie?, TO 2017/3.
B. Arentz, ‘Relict II’, M en R 2016/18.
V.M.Y. van ’t Lam, ‘Enkele recente ontwikkelingen in milieurechtelijke jurisprudentie’, BR 2015/60.
L. Klapwijk, P. van Aardenne & D. Fejzovic, ‘De verplichting tot het doen van een energie-audit onder de loep’, Juridisch Up to Date 2015/100.
M.Y.C.L. de Wit, ‘Het energieakkoord en duurzaam vastgoed’, BR 2014/28.

Toekomst van het Activiteitenbesluit - Het Besluit activiteiten leefomgeving

Presentatie - Toekomst van het Activiteitenbesluit - het Besluit activiteiten leefomgeving

van Marije van der Vliet, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Literatuurverwijzingen

Concept van Ontwerpbesluit activiteiten leefomgeving inclusief nota van toelichting (juni 2017),
te vinden via www.omgevingswetportaal.nl.

Maatwerk

Presentatie - Maatwerk

van Marloes Brans, advocaat bij Houthoff

Literatuur

C. Brans, Flexibiliteitsmogelijkheden in de Omgevingswet; de AMvB's verkend (deel I), BR 2016/87
C. Brans, Flexibiliteitsmogelijkheden in de Omgevingswet; de AMvB's verkend (deel II), BR 2016/9


Jurisprudentie
ABRvS 10-08-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2182, tevens o.a. in JM 2016/128 met annotatie F. Arents en AB 2017/30 met annotatie R. Benhadi.
ABRvS 16-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3052, o.a. in M en R 2017/49 met annotatie van W.J.B. Claassen-Dales.
ABRvS 23-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3100, tevens o.a. in JM 2017/30 met annotatie van E.J.H. Plambeck en F.A.M. van de Ven en AB 2017/284 met annotatie van H.D. Tolsma.  
ABRvS 30-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3172.
Rb Rotterdam 21-02-2017, ECLI:NL:RBROT:2017:1282.
Rb Limburg 15-02-2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:1290, tevens o.a. in JM 2017/58 met annotatie van M.H. Blokvoort en JBO 2017/66 met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden.
ABRvS 22-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:462, o.a. in JM 2017/48 met annotatie van F. Arents.
ABRvS 22-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:468, tevens o.a. in M en R 2017/121 met annotatie van R. Benhadi.
Rb Zeeland West-Brabant 07-03-2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:1469.
ABRvS 28-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1682, tevens o.a. in JM 2017/111 met annotatie van E.J.H. Plambeck, M en R 2017/113 met annotatie van V.M.Y. van 't Lam en E.C. van der Maden en M en R 2017/343 met annotatie van W.R. van der Velde.
ABRvS 28-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1683, tevens o.a. in TBR 2017/162 met annotatie A.G.A. Nijmeijer.
ABRvS 28-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1689, tevens o.a. JM 2017/104 met annotatie van F. Arents  en TBR 2017/161 met annotatie R. Benhadi.
ABRvS 13-09-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2459.
Rb Midden-Nederland 23-08-2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:4375.
ABRvS 06-09-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2389, tevens o.a. in JM 2017/115 met annotatie van F. Arents.
Rb Noord-Holland 07-11-2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:9248.

Agrarische inrichtingen

Presentatie - Agrarische inrichtingen

van Paul Bodden, advocaat bij Hekkelman Advocaten

Literatuur

Paul Bodden, ‘De normering van geur in het Besluit kwaliteit leefomgeving’,
TvAR 2017, nr. 7/8, p. 357-363.

Windparken

Presentatie - Windparken

van Derek Sietses, TRIP Advocaten & Notarissen

Literatuur

M.M. Kaajan en E.M.N. Noordover, ‘Windparken en leefomgeving: een toelichting op enkele angels uit de besluitvorming’, BR 2013/134.
I.M. van der Heijden, ‘Windturbines op land. Milieuregels en vergunningenplichten op een rij’,
TvAR 2013/1.

Water (lozingen)

Presentatie - Water (lozingen)

van Ina Kraak, Unie van Waterschappen

Literatuur

Z. Aben en S. Handgraaf, ‘Lozingsactiviteiten in het Besluit activiteiten leefomgeving’.
TO december 2016-6.
M.J. Kraak en W.J. Wensink, ‘De Omgevingswet: waterbestendig of waterdoorlatend?’,
TO december 2016-6, in het bijzonder §4.3.
J.W.H. van den Broek, ‘De uitvoeringsregelgeving Omgevingswet: betekenis voor de relatie landbouw en water’, TvAR juli/augustus 2015, nr. 7/8, p. 377-389.

Geur

Presentatie - Geur

van Marcel Waasdorp, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Jurisprudentie
Rechtbank Overijssel, 4 april 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:1468.
ABRvS 10 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1229.
ABRvS 14 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3322.
ABRvS 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1968.
ABRvS 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3169.
ABRvS 16 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1349.
ABRvS 26 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:18.
Rechtbank Midden-Nederland, 10 juli 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:3587.
Rechtbank Noord-Nederland, 26 september 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:3697.


Literatuur
V.M.Y. van ’t Lam, Last onder dwangsom. De begunstigingstermijn wordt niet verlengd (…),
met nt V.M.Y. van ’t Lam, RvS 24 augustus 2016, M en R 2017/8.
P.P.A. Bodden, ‘De normering van geur in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving’, TvAR 2017-7/8.
E. Alderse, Het BAL is geopend, Bouwrecht 2016/68.
V.M.Y van ’t Lam, J.R. van Angeren, ‘Milieubelastende activiteiten in de Omgevingswet.
Gevolgen van de overstap van het begrip inrichting naar milieubelastende activiteiten en
de verhouding met het omgevingsplan’,TBR 2016/132.
F.A.G. Groothuijse, ‘Omgevingswaarden: waardevol?’, TO 2016/4.