VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Bundel Milieuproblemen in de landbouw ONLINE

Geplaatst op 20-05-2020  -  Categorie: Nieuws  -  Auteur: Secretariaat VMR

De VMR bundel 'Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen' kunt u met ingang van vandaag via onze website ONLINE bekijken of downloaden (pdf).

Deze bundel biedt een overzicht van het juridisch kader voor de belangrijkste actuele milieuproblemen rond de landbouw, zoals de aanpak van de mestfraude, de stikstofproblematiek, de toelating en het gebruik van bestrijdingsmiddelen, de stand van de weidevogels en de bodem- en waterkwaliteit. De bijdragen zijn toegespitst op de vraag hoe effectief de bestaande regelgeving met betrekking tot het beperken van de milieuimpact van de landbouw is. Daarnaast bekijken de auteurs of de situatie onder de Omgevingswet verbetert en of er andere verbeteringen nodig zijn, eventueel ook buiten de regelgeving.

De bundel is begin december 2019 beschikbaar gesteld aan de leden van de VMR.

Themamiddag en verslag

In september 2019 organiseerde de VMR een studiemiddag over de concept-bundel. Bekijkt u hier de presentaties van deze middag en het in Milieu en Recht verschenen verslag.

Bestelling in druk

Indien u een gedrukt exemplaar van de bundel wilt bestellen, dan kunt u contact opnemen met Boom Juridische uitgevers.