VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Praktijkmiddag - Milieu en omgevingsplan

Dinsdag 28 november 2023

Tijd: 13.30 - 17.00 uur

Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR Utrecht (bereikbaarheid en route)

HYBRIDE bijeenkomst: u kunt deze bijeenkomst ook online bijwonen.

 

Inleiding

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking en kent elke gemeente in Nederland van rechtswege een omgevingsplan. Daarin zijn (in de toekomst) ook normen ter bescherming van het milieu opgenomen, bijvoorbeeld door de regels in de bruidsschat, door de gemeentelijke regels over MBA's, de regulering van geluid, externe veiligheid en/of de energietransitie. Bent u voldoende op hoogte hoe dat zit? Hoe zullen die regels luiden, hoe worden ze vorm gegeven, welke effecten hebben ze exact op de fysieke leefomgeving? Deze VMR Praktijkmiddag “Milieu en omgevingsplan” stoomt u klaar voor het echte werk! Na deze middag bent u door deskundige sprekers voorgelicht over de werking van de belangrijkste milieugerelateerde, inhoudelijke normen in het omgevingsplan. En dat allemaal vanuit een praktisch perspectief. 

Kosten:

VMR Leden €175; Niet leden €325

Programma

13.30 – 13.35 Opening door de dagvoorzitter
Kars de Graaf, Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter VMR

13.35 – 14.00 Omgevingsplan
Nienke van Renssen, VNG

14.00 – 14.25 De bruidsschat en het omgevingsplan
Gijs van Luyn, IPLO 

14.25 – 14.50 Milieubelastende activiteiten en het omgevingsplan
Valérie van ’t Lam, Stibbe

14.50 – 15.05 Vragen en discussie

15.05 - 15.10  UITREIKING VMR Scriptieprijs 2023

15.10 – 15.25 PAUZE

15.25 – 15.50 Externe Veiligheid in het omgevingsplan
Sjoerd Post, DCMR

15.50 – 16.15 Geluid in het omgevingsplan
Rachid Benhadi, Hekkelman advocaten

16.15 – 16.40 Warmtetransitie en het omgevingsplan
Michelle de Rijke, Van der Feltz advocaten

16.40 - 16.55 Vragen en discussie

16.55 - 17.00 Afsluiting en aansluitend borrel

Presentaties

Omgevingsplan, ontwerp en keuzes - Presentatie Nienke van Renssen

De bruidsschat - Presentatie Gijs van Luyn

Op slide 11 noemt Gijs van Luyn twee links. Het gaat om deze  informatie:

Milieubelastende activiteiten en omgevingsplan - Presentatie Valérie van 't Lam

Modernisering omgevingsveiligheid, Presentatie Sjoerd Post

Normering van geluid in het omgevingsplan - Presentatie Rachid Benhadi

Warmtetransitie en omgevingsplan - Presentatie Michelle de Rijke

Met dank aan

stibbe

vfz-logo-fc

habitat-logo2022