VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Welke (internationale) doelen ziet Nederland zich gesteld bij de opgave het niveau aan broeikasgassen terug te dringen?

Geplaatst op 26-01-2021  -  Categorie: Columns speciale onderwerpen  -  Auteur: Edward Brans en Marije van Mannekes

Nederland staat voor een enorme uitdaging waar het betreft het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen. De recent verschenen bundel ‘2030: Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland’ gaat vanuit verschillende perspectieven in op deze uitdaging.

In een vijftal op Omgevingsweb geplaatste blogs nemen wij u de komende dagen mee langs diverse juridische vragen die in de bundel door diverse auteurs worden geadresseerd. In dit blog bespreken wij de door Detlef van Vuuren en door Sanne Akerboom en Chris Backes geschreven hoofdstukken. In die hoofdstukken wordt ingegaan op de nationale, Europese en internationale emissiereductiedoelstellingen en andere doelen waarvoor Nederland zich gesteld ziet.

Leest u hier verder via Omgevingsweb.