VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Leergang Geluid: wat gaat er veranderen?

Geplaatst op 04-09-2019  -  Categorie: Blogs  -  Auteur: Hanny Geerdink en Rachid Benhadi

Nieuwe geluidregels

Op 2 juli 2019 is het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel worden de regels voor geluid afkomstig van industrieterreinen, wegen en spoorwegen uit hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder geïncorporeerd in de Omgevingswet. Het wetsvoorstel bevat de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel. De normstelling en de wijze van toepassing worden vastgelegd in het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet, dat tot 8 april 2019 ter consultatie lag.

Doelstellingen

De beheersing van geluid staat centraal in het nieuwe stelsel. Het voorkomen van een onbeheerste groei van de geluidbelasting; het reduceren van geluidbelastingen en het bevorderen van bronmaatregelen zijn belangrijke doelstellingen. Maar ook het scheppen van een beter toegankelijk en minder complex geheel van regels en het beperken van de lasten voor de uitvoeringspraktijk.

Instrumenten en normen

De systematiek van geluidproductieplafonds voor rijkswegen en hoofdspoorwegen gaat ook gelden voor provinciale wegen, industrieterreinen en voor door de provincie aangewezen lokale spoorwegen in beheer bij de provincie. Voor gemeentelijke wegen, waterschaps-wegen en lokale spoorwegen vervalt de hogere-waarde-procedure. Daarvoor in de plaats komt een preventieve toetsing van voorgenomen besluiten vooraf en monitoring achteraf aan de hand van de zogenoemde basisgeluidemissie. Daarnaast worden het normenstelsel en de mogelijkheden tot afwijking van de normen vereenvoudigd. Verder gaan voor alle geluidbronsoorten dezelfde regels voor het toelaten van nieuwe geluidgevoelige gebouwen gelden en wordt in meer gevallen de gezamenlijke geluidbelasting van verschillende geluidbronnen beoordeeld.

Nieuwsgierig naar wat er gaat veranderen? Meld u dan aan voor de VMR Leergang Geluid op 29 oktober a.s.!

Hanny Geerdink en Rachid Benhadi