VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR feliciteert jarige M & R

Geplaatst op 20-09-2023  -  Categorie: Columns bestuursleden  -  Auteur: Kars de Graaf

Het bestuur van de Vereniging voor Milieurecht feliciteert het voor het vakgebied zo waardevolle Tijdschrift Milieu en Recht van harte met het 50-jarig bestaan. Op donderdag 21 september zal dat heuglijke feit worden gevierd met een door het tijdschrift in Utrecht georganiseerde conferentie over ‘Moderne risico’s in het milieurecht’. Al vijf decennia voedt dit gerenommeerde tijdschrift de vakspecialisten met kennis over de belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het milieurecht en biedt het de in dat vakgebied werkzame professionals een keur aan weloverwogen opinies en onderbouwde vergezichten. Onze vereniging, opgericht in 1982, is ontstaan op initiatief van de redactie van het Tijdschrift Milieu en Recht. Destijds organiseerde de redactie frequent vakinhoudelijke bijeenkomsten, maar vond dat een vereniging een geschiktere organisatie zou vormen om tot een meer systematische bestudering van het milieurecht te komen. Sinds haar oprichting onderhoudt onze vereniging nauwe contacten met het tijdschrift en wordt tot groot genoegen van het bestuur van de VMR vaak samen opgetrokken. Het netwerk van vakspecialisten waaruit onze vereniging bestaat en de niet aflatende uitdagingen in de fysieke leefomgeving waarvoor onze samenleving – en daarmee vaak ook het milieurecht – wordt geplaatst, biedt een constante stroom aan goede onderwerpen die in de activiteiten van de VMR aan de orde zijn en in publicaties in het Tijdschrift Milieu en Recht diepgravend worden besproken en bestudeerd. De behoefte aan kennisdeling is onverminderd groot en het jarige tijdschrift speelt daarin onmiskenbaar een grote rol. Namens alle leden van de VMR zijn gelukwensen dan ook op zijn plaats. Het VMR-bestuur spreekt de wens uit dat vakspecialisten ook de komende 50 jaar kunnen rekenen op de belangrijke bijdrage die het tijdschrift, onder supervisie van de deskundige redactie, levert aan de (kennis over de) ontwikkelingen in het milieurecht.

Namens het bestuur,

Kars de Graaf, voorzitter VMR

Natasja Teesing, bureausecretaris VMR