VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Zoeken

Ontwerp Aanvullingsbesluit bodem internetconsultatie

11 juli 2018  -  Nieuws  -  Auteur: secretariaat VMR
Het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is in internetconsultatie gegaan. Het besluit bevat de uitwerking van het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet dat momenteel aanhangig is in de Tweede Kamer. Het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem bevat (rijks)regels voor bodem als integraal onderdeel van de Omgevingswet. Het betreft ten eerste regels voor milieubelastende activiteiten ... Lees meer

Grensoverschrijdende milieuschade en mensenrechten

17 mei 2018  -  Columns Mondiale duurzaamheid en recht  -  Auteur: Marieke Koekkoek
Voorkomen grensoverschrijdende milieuschade in relatie tot bescherming van mensenrechten Een mogelijk nieuwe basis voor de extraterrioriale bescherming van mensenrechten Het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens (Hof) bracht afgelopen februari een advies uit (Advisory Opinion) over de reikwijdte van verplichtingen van Staten die partij zijn bij het Amerikaanse Verdrag inzake Mense... Lees meer

PAS een jaar later. Waar staan we nu?

17 mei 2018  -  Columns speciale onderwerpen  -  Auteur: Ralph Frins
PAS een jaar later. Waar staan we nu? Inleiding Het is inmiddels een jaar geleden dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) twee verwijzingsuitspraken met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof (hierna: het PAS) openbaar maakte.[1] Sindsdien zijn er de nodige ontwikkelingen geweest. Zo schorste de voorzieningenrechter van de Afdeling twee natuurverg... Lees meer