VMR blokje




Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Zoeken

Wolven doden om ze te beschermen? Het mag, maar niet zomaar

01 november 2019  -  Columns speciale onderwerpen  -  Auteur: Arie Trouwborst
Op 10 oktober 2019 deed het Hof van Justitie van de EU voor de tweede keer uitspraak in een zaak rond wolvenjacht in Finland (C-674/17). Net als in 2007 (C-342/05) is het weer wat duidelijker geworden hoe de derogatie-clausule in artikel 16 van de Habitatrichtlijn dient te worden toegepast. Artikel 16 maakt het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden af te wijken van de verboden – op doden... Lees meer

VMR Leergang Geluid: wat gaat er veranderen?

04 september 2019  -  Blogs  -  Auteur: Hanny Geerdink en Rachid Benhadi
Nieuwe geluidregels Op 2 juli 2019 is het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel worden de regels voor geluid afkomstig van industrieterreinen, wegen en spoorwegen uit hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder geïncorporeerd in de Omgevingswet. Het wetsvoorstel bevat de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel. De ... Lees meer

NU BEGINT HET PAS!

12 juli 2019  -  Nieuws  -  Auteur: Secretariaat VMR
Op 4 juli jl vond de VMR Themamiddag plaats over de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tijdens de middag waren deskundigen aan het woord over het PAS, de uitspraken, mogelijke oplossingsrichtingen voor de praktijk en hoe het verder moet met het PAS en de natuur in Nederland. Bekijkt u hier het programma, de presentaties en literatuurtips. Lees meer