VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Zoeken

De stikstofcrisis is tragisch, maar oplosbaar

05 februari 2020  -  Columns bestuursleden  -  Auteur: Chris Backes
Het terugdringen van de veel te hoge stikstofbelasting is in de afgelopen decennia een strijd met vallen en opstaan (en weer vallen) geweest. Op dit moment liggen wij helemaal op de grond, maar opstaan is mogelijk, en zelfs op korte termijn. In circa 30 jaar is de gemiddelde depositie in Nederland afgenomen van 2700 naar 1700 mol N/ha/jaar. Dit betekent een gemiddelde jaarlijkse daling van zo&r... Lees meer

Handelsverdrag CETA komt in strijd met onze Grondwet

05 februari 2020  -  Columns Mondiale duurzaamheid en recht  -  Auteur: Meike Terhorst
Op 13 februari as zal de Tweede Kamer debatteren en daarna stemmen over het EU Handelsverdrag met Canada (CETA). Als de ChristenUnie naast de oppositie partijen ook tegen CETA stemt tekent zich een meerderheid tegen CETA af…   Eigenlijk zou het verdrag niet als een normaal wetsvoorstel behandeld moeten worden, maar als een grondwetswijziging omdat CETA voorziet in een parallel rech... Lees meer

Spiegel of lachspiegel? Over het EVRM en het Urgenda-arrest

05 februari 2020  -  Blogs  -  Auteur: Janneke Gerards
Op 20 december 2019 wees de Hoge Raad arrest in de Urgenda-zaak. Daarin bevestigde de Hoge Raad dat de Staat verplicht is om eind 2020 een reductie van broeikasgassen te realiseren van 25%. Politiek gezien is het afwachten hoe het nu verder gaat en of (en hoe) het kabinet erin slaagt om gevolg te geven aan de uitspraak. Ook is het afwachten wat er gaat gebeuren als het de Staat niet lukt om de ... Lees meer