VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Zoeken

Short report of the conference Law and the End of Anthropocentrism. Judiciary and Climate Change. Ecocide as an International Crime

28 maart 2023  -  Columns speciale onderwerpen  -  Auteur: Julian Boer, Utrecht University
Last week the conference Law and the End of Anthropocentrism. Judiciary and Climate Change; Ecocide as an International Crime took place at the Paushuize in Utrecht, jointly organized by UCWOSL and Renforce (Utrecht University School of Law) and Pathways to Sustainability together with the Dutch Association for Environmental Law. The aim of the conference was to reflect on the role of judiciary... Lees meer

Mobiliteitssector moet grote bijdrage leveren aan klimaatdoelstellingen: wat staat haar te wachten en wat wordt de rol van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt?

16 maart 2023  -  Columns speciale onderwerpen  -  Auteur: Jan Reinier van Angeren en Valérie van 't Lam
Mobiliteit heeft een aanzienlijk aandeel in de totale emissie van broeikasgassen in Nederland. De uitstoot daalt geleidelijk, maar niet snel genoeg. In het Coalitieakkoord is tussen VVD, D’66, CDA en CU overeengekomen dat Nederland in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Om de doelstelling te halen, ligt er de komende periode 2030-2050 een grote opgave, ook voor de mobiliteitssector. Dit betekent da... Lees meer

Water Action Agenda, geen woorden maar daden na UNWater 2023

01 februari 2023  -  Columns Wg Mondiale Drzheid  -  Auteur: Marga Robesin
Dit jaar is 22 maart niet alleen World Water Day, maar ook de start van de UN 2023 Water Conference (nog korter UNWater23) in New York.[1] ‘Effective legislation should be framed to promote the efficient and equitable use and protection of water and water-related ecosystems. Pricing and other economic incentives should be used to promote the efficient and equitable use of water.’ Dit lijkt m... Lees meer