VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Zoeken

Toekomstperspectief programmatische aanpak

03 december 2018  -  Columns speciale onderwerpen  -  Auteur: Ralph Frins
Het toekomstperspectief van het instrument programmatische aanpak Inleiding In de vorige column ter voorbereiding op de VMR-studiemiddag ‘Het PAS-arrest van het Hof van Justitie – hoe nu verder?’ heeft Marieke Kaajan het PAS-arrest van 7 november jl. kernachtig samengevat en geanalyseerd wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn voor het PAS. Hierbij gaat het in de kern om de ... Lees meer

Het PAS-arrest gaat niet alleen over stikstof!

08 november 2018  -  Columns speciale onderwerpen  -  Auteur: Marieke Kaajan
Inleiding Op 7 november jl. beantwoordde het Hof van Justitie (HvJ) de vragen die door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRVS) zijn gesteld over de Programmatische Aanpak Stikstof (“PAS”). Deze vragen gaan, kort samengevat, over de mate waarin een programmatische aanpak verenigbaar is met de Habitatrichtlijn, en welke (toetsings)criteria in dat geval gelden. D... Lees meer

Invoeringsbesluit Omgevingswet

29 oktober 2018  -  Nieuws  -  Auteur: Secretariaat
Het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet is op 28 oktober in consultatie gegaan. U kunt de tekst hier bekijken. Lees meer