VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Zoeken

NU BEGINT HET PAS!

12 juli 2019  -  Nieuws  -  Auteur: Secretariaat VMR
Op 4 juli jl vond de VMR Themamiddag plaats over de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tijdens de middag waren deskundigen aan het woord over het PAS, de uitspraken, mogelijke oplossingsrichtingen voor de praktijk en hoe het verder moet met het PAS en de natuur in Nederland. Bekijkt u hier het programma, de presentaties en literatuurtips. Lees meer

Landbouw en milieuwetgeving: hoe verder?

03 juli 2019  -  Columns bestuursleden  -  Auteur: Jonathan Verschuuren
Op 20 juni 2019 bracht de Algemene Rekenkamer een rapport uit waarin wordt geconcludeerd dat de mestregelgeving eerder een oorzaak van het probleem is dan een oplossing: door steeds wijzigende regelgeving waarin vooral op creatieve wijze wordt gezocht naar (extra) ruimte voor veehouders en door ruimte voor fraude en niet-naleving, verdwijnt de oplossing van de door de veehouderij veroorzaakte m... Lees meer

Energietransitie: milieurecht ontmoet energierecht

19 juni 2019  -  Nieuws  -  Auteur: secretariaat
De Vereniging voor Milieurecht en de Nederlandse Vereniging voor Energierecht organiseerden op 18 juni een gezamenlijke themamiddag over het onderwerp energietransitie. Bij dit onderwerp ontmoeten het omgevingsrecht en energierecht elkaar. Vijf sprekers gingen onder meer in op de wetgevingsagenda voor energietransitie, het Klimaatakkoord, de Regionale Energie Strategie, de Transitievisie warmte... Lees meer