VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Zoeken

VMR Webinar Citizen sensing - Anna Berti Suman

19 november 2020  -  Nieuws  -  Auteur: Secretariaat VMR
On the 18th of November 23 participants listened to the VMR Webinar on 'Citizen sensing: the potential of collected data for litigation and mediation' by Anna Berti Suman. If you wish to view the webinar or look at her presentation you can find it here: Presentation and recording. Lees meer

VMR UU Publicatie '2030: Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland

17 november 2020  -  Nieuws  -  Auteur: Redactie VMR-UU Publicatie
In de Klimaat- en energieverkenning (KEV) 2020 constateert het PBL dat er voor wat betreft emissiereductie maar beperkt vooruitgang is geboekt ten opzichte van vorig jaar: de klimaatdoelen die regering en parlement zichzelf hebben gesteld in de Klimaatwet voor 2030 zullen uitgaande van het bestaande en concreet voorgenomen beleid niet worden gehaald. De ramingen voor de daadwerkelijk te bereike... Lees meer

Het belang van monitoring van het klimaatbeleid: zwemmen of verzuipen?

17 november 2020  -  Columns speciale onderwerpen  -  Auteur: Sanne Akerboom
Het belang van monitoring van het klimaatbeleid: zwemmen of verzuipen? Het belang van de effectiviteit van beleid was nog nooit zo groot: in een kleine 30 jaar tijd moet wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen geheel worden teruggedrongen. Dit vergt niet alleen een grootschalige technologische transitie, maar ook maatschappelijk gezien vergt het veel. We moeten ons gedrag aanpassen; minder v... Lees meer