VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Zoeken

Nieuwe regels tegen greenwashing: een kleine stap in de groene richting

29 november 2022  -  Columns Wg Mondiale Drzheid  -  Auteur: Gerbrich Kozijn
De Europese Commissie heeft het afgelopen jaar voorstellen gedaan om duurzame en eerlijke handelsketens in Europa op verschillende vlakken te stimuleren. Zo kondigde zij in februari van dit jaar een voorstel aan voor een Europese Richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).[1] In potentie een prachtig raamwerk om handelsketens inzichtelijker, duurzamer en eerlijker te maken. In ... Lees meer

OPNAME VMR Webinar - UN Waterconferentie 2023: naar internationale regulering van watergebruik?

22 november 2022  -  Nieuws  -  Auteur: Natasja Teesing
Op donderdag 17 november j.l vond het VMR Webinar plaats over de problematiek van waterschaarste, de voorbereidingen van de VN Waterconferentie 2023 en over de vraag welke lessen vanuit het internationale klimaatrecht geleerd kunnen worden voor een mondiale aanpak van waterschaarste.  Bekijkt u hier de opname van deze bijeenkomst.   Lees meer

Politiek akkoord over de LULUCF-verordening

18 november 2022  -  Columns speciale onderwerpen  -  Auteur: Sjoerd Bakker
Op 11 november jl. bereikten het Europees Parlement en de Raad een politiek akkoord[1] over het wijzigingsvoorstel voor de LULUCF-verordening.[2] Bas Eickhout, Europarlementariër en voorzitter tijdens de onderhandelingen, spreekt over goed nieuws: “Dit is een flinke ophoging van de huidige klimaatdoelen voor landgebruik en zeker ook een belangrijke boodschap tijdens de klimaattop in Egypte. Do... Lees meer