VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Zoeken

Van liberalisering naar regulering van mondiale ketens voor vlees en palmolie?

04 maart 2021  -  Columns Wg Mondiale Drzheid  -  Auteur: Laurens Ankersmit
Wereldwijd neemt ontbossing nog altijd toe, ondanks toezeggingen (onder andere door Nederland en de EU) ontbossing tegen te gaan. De export en import in de EU van vlees en palmolie in het bijzonder legt een enorme druk op het behoud van bossen buiten de EU. De export van varkensvlees (veelal naar Azië) zorgt voor een grotere vraag naar soja geproduceerd in landen zoals Brazilië. In een recent a... Lees meer

Ontneem incidentrapportages niet hun toegevoegde waarde

03 maart 2021  -  Columns wg Milieucriminaliteit  -  Auteur: Monique van der Linden
Incidenten zijn helaas onvermijdelijk. Wat wel kan, is daar maximaal van leren. Als bedrijven zich geconfronteerd zien met een incident – dat kan variëren van een (relatief) onschuldig voorval tot een lozing waarbij een vergunningvoorschrift is overtreden tot een dodelijk arbeidsongeval – wordt daar al snel intern onderzoek naar gedaan. Verplicht dan wel onverplicht. Bedrijven beogen daarmee te... Lees meer

Toenemende aandacht voor bodemdaling

01 maart 2021  -  Columns speciale onderwerpen  -  Auteur: Martijn van Gils
Bodemdaling staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling. In september 2020 verscheen een rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, met de niet mis te verstane titel Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld. De stijgende aandacht voor dit onderwerp is niet verrassend, want bodemdaling is een groot maatschappelijk probleem in Nederlandse ve... Lees meer