VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Opzegging lidmaatschap VMR

Geplaatst op 29-01-2018

VMR 1704 Briefpapier mailing_V4
 

    Betreft: opzegging lidmaatschap, lidnummer         Onlangs ontvingen wij uw bericht met het verzoek het lidmaatschap te beëindigen. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Uw lidmaatschap eindigt derhalve per 31 december 2024. Vanaf die datum ontvangt u onze publicaties niet meer. Ik wil u er op wijzen dat u ook als niet-lid, weliswaar tegen betaling, deel kunt nemen aan onze studiebijeenkomsten.   Tot slot willen wij u hartelijk danken voor de periode dat u lid van onze vereniging bent geweest.   Met vriendelijke groet, Vereniging voor Milieurecht     Natasja Teesing secretariaat